PressPort logo
https://www.pressport.com/int/news/files/grupph%C3%A4nder-logga-29758

GruppHänder Logga

Image

GruppHänder Logga

GruppHänder Logga
Download

File type: .jpg
Size: 0.11 MB
Dimension: 667 x 1000

Press releases


Sosiaalinen pääoma organisaatiossa

Press release November 13, 2015
GruppHänder Logga Kapitalistisessa yhteiskunnassa etenkin yksityisten yritysten tärkeimmäksi tehtäväksi koetaan taloudellisten tulosten maksimointi. Joissain yhteisöissä tämä tehdään jopa yhteiskunnan ja työntekijöiden hyvinvoinnin kustannuksella. Moni yritys on kuitenkin viime vuosikymmenen aikana oppinut- monet kantapään kautta- myös sosiaalisen sekä ympäristön kestävyyden tärkeyden. Tutkimukset osoittaa että sekä organisaation ulkoinen että sisäinen yhteisöllinen kehitys vaikuttaa myös positiivisesti organisaation elinvoimaan. Tämän takia yritysten on tärkeää tukea ihmisten välisiä sosiaalisia suhteita sekä luoda hyvät puitteet yhteisön sisäiselle vastavuoroisuudelle ja yhteistyölle. Yksi tärkeä mutta usein sivuutettu voimavara organisaation menestyksessä on sosiaalinen pääoma.