PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/rodekors/pressreleases/fire-humanit%C3%A6re-folkem%C3%B8der-skal-sikre-bedre-hj%C3%A6lp-til-flygtninge-i-danmark-19595

Fire humanitære folkemøder skal sikre bedre hjælp til flygtninge i Danmark

Pressemeddelelse januar 8, 2015 Asyl Røde Kors Humanitært folkemøde Flygtninge

Røde Kors inviterer danskerne til folkemøder i Aalborg, Aarhus, Sønderborg og på Bornholm. Formålet er at sikre en bred kollektiv indsats på flygtningeområdet

Fire humanitære folkemøder skal sikre bedre hjælp til flygtninge i Danmark

Både Dronningen og statsministeren satte i deres nytårstaler fokus på behovet for at hjælpe og integrere de flygtninge, der er kommet til landet. Det er en uhyre vigtig debat, som Røde Kors i kraft af både det nationale og internationale engagement er optaget af. 

For at få bygget noget konkret ovenpå de gode intentioner og velmenende diskussioner, inviterer Røde Kors nu danskerne til fire humanitære folkemøder – i Aalborg, Aarhus, Sønderborg og på Bornholm. Sammen med danskerne, kommuner, erhvervslivet og flygtningene selv vil vi her finde frem til nye initiativer og løsninger på, hvordan vi bedst hjælper de flygtninge, der kommer til Danmark.

“I Røde Kors mener vi, at vi skal tage ordentlig imod de flygtninge, der er kommet til Danmark. Vi får det bedste Danmark, når alle føler sig inkluderet og er en del af samfundet. Det er vi heldigvis ikke ene om at mene. Rigtigt mange danskere, foreninger og virksomheder har doneret til nyankomne flygtninge og meldt sig som frivillige for at hjælpe,” siger Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors.

De humanitære folkemøder er for alle og skal være med til at mobilisere alle kræfter og danne rammen for en bred kollektiv indsats og effekt på flygtningeområdet.

”På folkemøderne inviterer vi alle, der vil være med til at hjælpe de nye flygtninge på plads i Danmark. Vi vil ikke drøfte politik, men lede efter konkrete initiativer til bedre integration sammen med flygtningene selv, engagerede frivillige, foreningslivet, erhvervslivet og kommunerne. Alle, der vil hjælpe, er velkomne. Vi vil gøre Dronningens ord om medmenneskelighed til vores egne. Vi kan hver især gøre noget for, at Danmark kan håndtere de store flygtningestrømme, så sammenhængskraften bevares – det er det ultimative mål med Folkemøderne,” siger Anders Ladekarl.

Det seneste år har verden været vidne til historisk mange humanitære katastrofer, der har medført en strøm af flygtninge. Ikke siden Anden Verdenskrig har der været så mange flygtninge som nu på verdensplan. Bag hver flugt gemmer der sig en menneskelig tragedie og en udfordring til verden om at hjælpe.

Hos Bikubenfonden, der samarbejder med Røde Kors omkring folkemøderne, understreger direktør Søren Kaare-Andersen vigtigheden af at handle nu.

”Flygtninge i Danmark, særligt børn og unge, står i en særdeles skrøbelig social situation. I takt med de mange humanitære katastrofer ude i verden og de stigende flygtningestrømme er det derfor afgørende, at vi handler nu, så disse mennesker bliver en velintegreret del af vores samfund og får skabt sig en værdig tilværelse,” siger Søren Kaare-Andersen.

Humanitære Folkemøder – sammen om at hjælpe mennesker på flugt

Målet med folkemøderne er en bred dialog, der skal give inspiration til nye løsninger til, hvordan vi håndterer den globale flygtningekrise i Danmark. Kurt Strand er ordstyrer på de humanitære folkemøder, mens Lasse Rimmer vil bringe en humoristisk perspektivering på emnet.

De humanitære folkemøder vil foregå i:

Sønderborg:  Mandag den 23. februar kl. 19-22

Aarhus:          Torsdag den 26. februar kl. 19-22

Aalborg:         Onsdag den 4. marts kl. 19-22

Rønne:           Søndag den 8. marts kl. 13-16

Konference og forslag til en ny dansk flygtningestrategi

De humanitære folkemøder munder ud i en konference i København tirsdag den 10. marts. Her vil de mest centrale temaer i den globale flygtningekrise set fra et dansk perspektiv blive behandlet: Hjælp i nærområderne, den europæiske asylpolitik og modtagelsen af flygtninge i Danmark.

Røde Kors lancerer efter konferencen de vigtigste pejlemærker og forslag til initiativer til en ny dansk flygtningestrategi, der bygger på et humanitært grundlag. Pejlemærkerne og initiativerne udarbejdes med input fra folkemøderne, konferencen og research om de humanitære og politiske muligheder.

Venlig hilsen 

Anders Ladekarl

Generalsekretær

I samarbejde med Bikubenfonden 

For kontakt med Anders Ladekarl, kontakt:

John Engedal Nissen, kommunikationskonsulent, Røde Kors, tlf. 3525 9319, mobil: 20662822, [email protected]

For kontakt til Bikubenfonden, kontakt:

Trine Gammelgaard, kommunikationschef, Bikubenfonden, tlf.: 33 77 93 81, [email protected]

Kontakter


Emner


Asyl Røde Kors Humanitært folkemøde Flygtninge