PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/realmaeglerne/pressreleases/syddanmark-er-mindst-for-klima-og-energiforbedringer-26192

Syddanmark er mindst for klima og energiforbedringer

Pressemeddelelse februar 14, 2020 Energi & Miljø Energi Klima og miljø Klima Klimavenlige boliger Energibesparelse Energy & Environment Ejendomsmægler Boligbyggeri

Der er efterspørgsel på energirenoverede boliger. Men klima og hulmursisoleringer er ikke lige relevant for boligejerne i alle egne af landet, viser undersøgelse.

Fulgt anbefalinger

Danskerne står i kø for at købe energirenoverede boliger. Problemet er, at der ikke er nok af dem på markedet. Det viser analyser fra bl.a. Finans Danmark og Dansk Byggeri. Samtidig viser en undersøgelse fra RealMæglerne, at interessen for energirenoveringer og klima ikke har samme gennemslagskraft i hele landet.

70 procent svarer NEJ

Da RealMæglerne for nylig lancerede Min Klimaberegner, der hjælper boligejere og kommende boligejere med at gennemskue gevinsten ved energiforbedringer af boligen, blev netop den problemstilling undersøgt i en spørgeundersøgelse om Energimærkning.

Læs om undersøgelsen her:

Klimabombe: Danskerne siger nej til energiforbedringer

Kvinder er mere klimabevidste end mænd

Undersøgelsen viser, at kvinder på en lang række punkter er mere klimabevidste end mænd, mens seniorer (+65) er mest klimabevidste, og aldersgruppen 35 til 49 år er mest klima-skeptisk.

Dykker man længere ned i tallene, viser det sig også, at der er stor geografisk forskel på motivationen for energiforbedringer af boligen.

Spørger man fx boligejerne, om de har fulgt nogle af anbefalingerne i Energimærkningsrapporten, som de modtog, da de købte boligen, svarer 70 procent af boligejerne fra Syddanmark NEJ. Til sammenligning svarer kun 36 procent af københavnerne og nordjyderne NEJ.

Ikke blevet mere klimabevidste

Billedet er det samme, når spørgsmålet lyder: ”Jeg er generelt blevet mere klimabevidst i løbet af de seneste 5 år”.

Det er kun 61 procent fra Region Syddanmark helt eller delvist enig i, mens 72,6 procent af sjællænderne er helt eller delvist enig. Modsat er hele 11 procent af boligejerne i Syddanmark helt uenige i, at de er blevet mere klimabevidste inden for de seneste 5 år. Det er mere end dobbelt så mange som i hovedstaden.

Stiger i værdi

Samme tendens viser sig, når spørgsmålet lyder: ”Når jeg skal vælge en bolig, er det vigtigt for mig, at boligen er klimavenlig”. Her er syddanmark ligeledes mindst enig.

Som boligejer er der ellers god fornuft i at tænke i energiforbedringer. Tal fra Dansk byggeri viser nemlig, at en gennemsnitsbolig stiger ca. 50.000 kroner i værdi for hvert trin den nærmer sig et A i energimærkningen.

– Netop det argument er vigtigt, når vi som ejendomsmæglere taler med sælger og køber om potentialet i boligen – herunder også i et klima-perspektiv, fortæller Preben Merrild Angelo, adm. direktør i RealMæglerne og BoligOne.

Læs om perspektivet her: Boligejerne er nøglen til klimamål

Samtidig er forrentningen i energiforbedringer langt bedre end, hvis man havde pengene stående i banken. Hvis man eksempelvis som boligejer energiforbedrer for 100.000 kroner og opnår en årlig energibesparelse på 5.000 kroner, svarer det til en forrentning af pengene på 5 procent efter skat.

Skarp kontrast

Det samme når Finans Danmark i en ny analyse frem til: Et typisk hus på 140 kvm kan sælges for godt 160.000 kr. mere, hvis det er blevet forbedret fra energimærke E til D. Rykker man sit hus fra energimærke D, som er det mest almindelige, til C, kan der være godt 130.000 kr. mere at hente ved salg, konkluderer man.

Analysen er foretaget på baggrund af over 40.000 hussalg og tager højde for bl.a. huskarakteristika og geografisk placering.

Den store værdi, der er at hente i energiforbedringer – både i forhold til besparelser på varmeregningen, stigende m2-priser og nedbringelse af CO2 – står i skarp kontrast til den aktuelle situation på boligmarkedet.

Kun omkring seks pct. husejere mener, at deres hus er i energimæssig dårlig stand. Men ifølge tal fra Energistyrelsen er det op mod hvert tredje hus, der har energimærke E, F eller G.

Se vedhæftede grafikker med procenttal for din region.

Kontakter


Emner


Energi & Miljø Energi Klima og miljø Klima Klimavenlige boliger Energibesparelse Energy & Environment Ejendomsmægler Boligbyggeri