PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/realmaeglerne/pressreleases/stor-unders%C3%B8gelse-flest-har-tillid-til-ejendomsm%C3%A6gleren-som-k%C3%B8berr%C3%A5dgiver-25311

Stor undersøgelse: Flest har tillid til ejendomsmægleren som køberrådgiver

Pressemeddelelse februar 23, 2019 Købermægler Bolig Køberrådgivning Villa Boligmarked Boliglån Ejendomsmægler Villaer Ejendom

Stor undersøgelse af boligmarkedet viser, at 61 procent af alle boligkøbere ikke længere vil bevæge sig ud i en bolighandel uden at have en køberrådgiver ved sin side. Især tre aktører slår igennem som de faggrupper, der er størst tillid til, når bolighandlen skal forhandles i hus.

Størst tillid til ejendomsmægleren placeringsskala

Der er gennem de senere år sket en stor udvikling inden for mulighederne for køberrådgivning i forbindelse med køb af bolig. Af samme årsag har RealMæglerne og BoligOne med en ny stor undersøgelse ønsket at få større indsigt i valget og betydningen af køberrådgivning.

50 procent bruger ikke køberrådgivning

Undersøgelsen viser bl.a., at flest af de adspurgte har størst tillid til ejendomsmægleren, når det handler om køberrådgivning over den brede kam.

– Gennem de seneste fem år har 50 procent af alle boligkøbere ikke benyttet en køberrådgiver, men undersøgelsen bekræfter, at bolighandler efterhånden er blevet så komplicerede, at ejendomsmæglerens rolle inden for de nærmeste år vil komme tilbage til det historiske spor som både købers og sælgers mand, mener Preben Merrild Angelo, direktør i RealMæglerne og BoligOne.

Flest vil anvende en advokat som køberrådgiver i forbindelse med gennemgang af købsaftalen, mens både ejendomsmægleren og bankrådgiveren også ses som kvalificerede alternativer. Herunder især når man kigger på perspektivet i forhold til honoraret for rådgivningen.

Bedste handel for begge parter

Placeringsskalaen herunder viser, hvor respondenterne i undersøgelsen har indikeret, at tilliden er størst (procentvis) i forhold til rådgivning om: 1) Købsaftale, 2) Pris, 3) Fejl og mangler. Tilliden er fordelt på fem faggrupper med placering 1 som ”mest tillid til” og placering 5 som ”mindst tillid til”.

Købsaftale

Boligens pris

Fejl og mangler

Placeringstal sammenlagt

Ejendomsmægler

2

1

2

5

Advokat

1

4

3

8

Byggesagkyndig

5

3

1

9

Bankrådgiver

3

2

5

10

Andet

4

5

4

13

*Kilde: Communication Research / RealMæglerne og BoligOne

Det er især boligens pris, køber har mest tillid til, at ejendomsmægleren kan rådgive om.

Men Preben Merrild Angelo mener også, at købsaftaler er et område, ejendomsmægleren kan rådgive mindst ligeså kvalificeret om, som advokaten kan.

Ejendomsmægleren må ifølge lovgivningen både fungere som købers og sælgers mand – men ikke i samme ejendomshandel.

Tilbage til det historiske spor

Frem til 1994 var en ejendomsmægler både sælgers og købers mand. Herefter måtte en ejendomsmægler ifølge ejendomsmæglerloven kun varetage enten købers eller sælgers interesser. I dag repræsenterer en ejendomsmægler derfor i langt de fleste ejendomshandler sælger. Men ejendomshandler er efterhånden blevet så kompliceret en opgave, at det også i stigende grad for køber kan være en ekstra tryghedsgaranti at betale for at have en erfaren og kyndig fagperson med ved sin side gennem hele handlen.

Om undersøgelsen:

Communication Research har på vegne af RealMæglerne og BoligOne gennemført en kvantitativ markedsundersøgelse blandt personer i alderen +25 for at afdække behovene for køberrådgivning i markedet.

Målgruppe: Undersøgelsen repræsenterer de ca. 4,6 mio. danskere inden for aldersgruppen.

Gennemførelse: Der er indsamlet i alt 1.040 interviews, som er gennemført i perioden 24.-29. januar 2019. Data er indsamlet nationalrepræsentativt på køn, alder og geografi.

Metode:Data er efter indsamlingen vejet på køn, alder og geografi.

Kontakter


Emner


Købermægler Bolig Køberrådgivning Villa Boligmarked Boliglån Ejendomsmægler Villaer Ejendom