PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/realmaeglerne/pressreleases/sikrer-rent-drikkevand-til-k%C3%B8benhavn-i-200-%C3%A5r-26282

Sikrer rent drikkevand til København i 200 år

Pressemeddelelse maj 13, 2020 Klima og miljø Klima Vandværket Vand CO2 Skov Ejendomsmægler

Når RealMæglerne planter to træer i RealMægler Folkeskoven for hver bolighandel i kæden – nemlig ét fra sælger og ét fra køber – er det meningen, at energiforbruget i boligen skal sættes i perspektiv. Men Tune Skov, som RealMægler Folkeskoven er en del af, har også et andet formål. Den sikrer et vigtigt grundvandsmagasin, så borgere i Tune, Greve og Storkøbenhavn får rent drikkevand i vandhanerne i mange, mange år endnu.

RealMægler Folkeskoven oversigtskort

Tune Skov er en statsFolkeskov, som strækker sig over imponerende 240 ha land i et smukt og kuperet terræn ved Tune mellem Greve og Roskilde. Skoven har udviklet sig i step siden 2007 – og med træerne, som netop er plantet i RealMægler Folkeskoven, er det store, planlagte skov- og naturområde et afgørende skridt nærmere målet.

Se tv-indslag fra arbejdet med skoven her:

https://www.tv2lorry.dk/roskilde/33000-bitte-smaa-traeer-bliver-til-folke-skov

RealMæglerne har doneret i alt 33.000 træer til skoven:

– Som ejendomsmæglerkæde er vi naturligvis stolte over at kunne bidrage med skoven, der ikke alene hjælper til et bedre klima, men også medvirker til, at mange mennesker nu er sikret rent drikkevand i generationer frem i tiden, siger Preben Merrild Angelo, adm. direktør i RealMæglerne.

Jorden, som Tune Skov er plantet på, er opkøbt i fællesskab af I/S Vandsamarbejdet Greve, HOFOR og Greve Kommune og doneret til Naturstyrelsen, som varetager drift og vedligehold af skoven og de åbne arealer, hvor bl.a. biodiversitet er i fokus.

Rummer vigtigt grundvandsmagasin

Kurt Ardal Larsen er driftsleder ved Tune Vandværk, som i samarbejde med de øvrige 5 vandværker i Greve har etableret selskabet I/S Vandsamarbejdet Greve.

I/S Vandsamarbejdet Greve består af HOFOR, Greve Vandværk, Tune Vandværk, Karlslunde Bys Vandværk, Karlslunde Strands Vandværk og Kildebrønde Vandværk.

Alle vandværker betaler 25 øre pr. m3 drikkevand, der bliver oppumpet fra grundvandsmagasinet, til I/S Vandsamarbejdet, som opkøber jord til skov.

Kurt Ardal Larsen forklarer:

– Undergrunden i Tune Skov rummer et stort og vigtigt grundvandsmagasin, som uden problemer kan levere rent drikkevand i vandhanerne de næste 100-200 år. Og vores målinger viser, at kvaliteten er i top.

HOFOR alene kommer til at aftage 1 mio. kubikmeter vand om året til københavnerne. (Der går 1.000 liter vand på en kubikmeter).

Der er i alt syv drikkevandsboringer i skoven, og to mere er på vej.

Bedre end vand fra supermarkedet

Når skov og drikkevand hænger så tæt sammen, skyldes det, at skoven kan beskytte grundvandet mod pesticider, gødning, sprøjtemidler og anden forurening, der kan trænge ned igennem jorden og gøre det udrikkeligt. Ganske enkelt, fordi jorden ikke dyrkes.

– Skoven er den bedste måde, vi kan sikre grundvandet på, fortæller Kurt Ardal Larsen, der beskriver kvaliteten af vandet som langt bedre end dét, man køber på flaske i supermarkedet:

– Det kan du slet ikke sammenligne. Det er jo friskt vand, der kun lige er blevet iltet og filtreret, inden det kommer ud hjemme i vandhanen. Det andet kan have stået længe i en flaske.

Skoven støvsuger CO2

RealMægler Folkeskoven er etableret som led i fortællingen om Min Klimaberegner, der skal inspirere boligejere til at vælge de rigtige løsninger, når de energiforbedrer boligen.

Prøv beregneren her:

https://klimaberegner.realmaeglerne.dk/

Boliger og byggeri står ifølge Energistyrelsen for ca. 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug.

I klimaberegneren omregnes CO2-nedbringelsen ved de valgte forbedringer til antallet af træer, som hvert år kan optage den samme mængde CO2. Et bøgetræ kan optage og binde 3,5 kilo CO2 om året.

Læs om RealMægler Folkeskoven her:

https://www.realmaeglerfolkeskoven.dk/

Foto: Jacob Ljørring / RealMæglerne

Kontakter


Hans G. Larsen

Formand I/S Vandsamarbejdet Greve
I/S Vandsamarbejdet Greve
[email protected]********** Vis...
+45 4********* Vis...

Emner


Klima og miljø Klima Vandværket Vand CO2 Skov Ejendomsmægler