PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/realmaeglerne/pressreleases/ny-unders%C3%B8gelse-f%C3%A5-forst%C3%A5r-energim%C3%A6rket-i-bolighandler-26093

Ny undersøgelse: Få forstår Energimærket i bolighandler

Pressemeddelelse november 4, 2019 Klima Klima og miljø Klimaforandring Energi & Miljø Energibesparelse Boliger Ejendomsmægler Ejendomme Villa Villaer Lejligheder Fritidsbolig

En energioptimering af den eksisterende boligmasse er nøglen til at nedbringe CO2-udledningen i Danmark. – Vi vil gerne blive boende i vores boliger, og vi vil gerne blive bedre til at passe på klimaet. Vi mangler bare løsningerne, som giver forandringerne synlig værdi og giver mening i begge retninger, siger adm. direktør i ejendomsmæglerkæde, der barsler med grønne tiltag på vegne af boligkøberne og boligejerne – aktuelt som central aktør i et adfærdsforskningsprojekt fra Energistyrelsen.

Klima RealMæglerne

• Kun hver 3. boligkøber (+25 år) forstod Energimærkningsrapporten helt ved deres seneste boligkøb.
• Kun 38 procent af boligkøberne (+25 år) følger anbefalingerne i Energimærkningsrapporten. Næsten 50 procent følger dem ikke.
• Kun 20 procent af boligkøberne (+25 år) ser Energimærkningsrapporten som ”meget vigtig” i forhold til de øvrige dokumenter, rapporter og attester i en bolighandel.

Kilde: Spørgeundersøgelse for RealMæglerne: Energimærkning / Voxmeter

RealMæglerne har netop gennemført en spørgeundersøgelse blandt flere end 1.000 respondenter, som skal give et indblik i danskernes syn på og forhold til klimaet – relateret til boligen. Undersøgelsen er repræsentativ for den danske befolkning på +25 år og belyser energimærkningen af boliger og dens betydning i forbindelse med køb og salg af bolig.

Boliger står for 40 procent af Danmarks energiforbrug

Undersøgelsen bekræfter ifølge Preben Merrild Angelo, adm. direktør i RealMæglerne og BoligOne, at der er behov for flere og bedre ”grønne” løsninger for boligejerne:

– Boliger og byggeri står ifølge Energistyrelsen for ca. 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug. Det kan vi gøre bedre sammen, siger han.

RealMæglerne og BoligOne er blandt Danmarks største ejendomsmæglerkæder med 130 ejendomsmæglerbutikker på landsplan.

Med i projekt fra Energistyrelsen

Med den direkte kontakt til boligmarkedet følger der også et ansvar. Et ansvar for at opfinde de rigtige løsninger. Netop derfor barsler RealMæglerne nu med flere grønne tiltag på vegne af boligkøberne og boligejerne – aktuelt som central aktør i et adfærdsforskningsprojekt fra Energistyrelsen.

RealMæglerne er som landsdækkende ejendomsmæglerkæde udpeget af iNudgeyou til at deltage i et klima- og energiprojekt fra Energistyrelsen. Projektet undersøger mulighederne for, hvordan flere boligejere kan få øjnene op for at gennemføre energiforbedringer af boligen. Energistyrelsen er en selvstændig styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

– iNudgeyou arbejder med adfærdsforskning, og som en del af projektet vil potentielle boligkøberes adfærd og intentioner omkring energiforbedringer blive dokumenteret, fortæller Preben Merrild Angelo, adm. direktør i RealMæglerne og BoligOne.

Rent teknisk betyder det, at der i testperioden indsamles data om adfærd på RealMæglernes boligplatform i henhold til Energimærket/Energirapporten. Det er altså ikke personlige data, der dokumenteres og måles på, men udelukkende data om bevægelsesmønstre og effekten af digitale virkemidler på realmæglerne.dk.

Gør boliger mere attraktive

– Vi ved, at boliger med bedre energimærker sælges hurtigere. Samtidig er der i Danmark et stort potentiale for at nedbringe CO-udledningen ved at spare på energiforbruget i private boliger. På baggrund af ønsker og ambitioner fra højeste instans i Danmark vil vi selvfølgelig gerne være bannerfører for det her projekt, som både hjælper klimaet, og som på sigt gør boligerne i vores boligplatform endnu mere attraktive for boligkøberne. Og derfor har vi naturligvis sagt ja til at hjælpe, siger Preben Merrild Angelo.

Konklusionerne i projektet kan, såfremt der kommer entydige svar, være medvirkende til, at Energimærkningsrapportens anbefalinger får en vigtigere og mere synlig position i forbindelse med køb og salg af private boliger i Danmark.

Kontakter


Emner


Klima Klima og miljø Klimaforandring Energi & Miljø Energibesparelse Boliger Ejendomsmægler Ejendomme Villa Villaer Lejligheder Fritidsbolig