PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/realmaeglerne/pressreleases/m%C3%B8det-du-ikke-m%C3%A5-glippe-26515

Mødet, du ikke må glippe

Pressemeddelelse december 4, 2020 Bolig Ejendomme Ejendomsmægler SKAT Boligmarked

Mange tænker ikke over det, men årets vigtigste møde er lige om hjørnet. Det er her, du kan påvirke din trivsel og din fremtid som boligejer.

Lejligheder til salg

I ejerforeninger finder generalforsamlingen typisk sted i februar-marts. Men det er allerede nu, du skal begynde at forberede dig. F.eks. hvis du gerne vil have forslag med på dagsordenen.

– Selv om ’generalforsamling’ måske ikke lyder vildt sexet, kan beslutningerne på mødet have afgørende betydning for din fremtidige trivsel, siger Thomas Jacobsen, markedsdirektør i RealMæglerne, som årligt formidler salg af bl.a. ejerlejligheder for tusindvis af boligejere.

Det er på generalforsamlingen, at alle de store beslutninger om foreningens drift, økonomi og fællesskab kommer på bordet. Det er også her, du kan komme med idéer, hvis der er ting, som du mener, kan forbedres til glæde for fællesskabet.

– I mange ejerforeninger kan der samtidig være økonomisk sund fornuft i at tænke i forbedringer af ejendommen, da lejlighederne kan blive mere attraktive. Nogle forbedringer er nødvendige, andre kan være med til at løfte livskvaliteten for nuværende og kommende ejere, fortæller Thomas Jacobsen.

I forhold til forbedringer til fordel for økonomien i ejerforeningen, kan der nævnes et hav af muligheder og attraktive valg, mener han:

– Det kan være, at man vil styrke økonomien ved at frasælge de tomme loftsrum til ny beboelse og dermed gennemføre en udvidelse af ejerforeningen. Det kan også være etablering af altaner ud imod gården. Det kan være alt muligt. Snak eventuelt med din lokale ejendomsmægler. Det koster ikke noget, og han/hun ved med garanti, hvad der sker af lignende tiltag i lokalområdet lige nu, og kan henvise til gode eksempler, som man kan lade sig inspirere af.

Punkter til dagsordenen ...

Det kan være, at du drømmer om …

 • at indføre fælles vedligeholdelsesdage
 • at udskifte vinduerne i ejendommen
 • at fælles målere i ejendommen gøres individuelle (kan medvirke til at nedsætte forbrug)
 • at gennemføre en fornyelse og ”forgrønnelse” af gårdmiljøet
 • at gennemføre energirenoveringer af ejendommen (varmepumper, energivinduer, solceller, isolering, genvækstanlæg mv.)
 • at forbedre parkeringsforholdene, hvilket også gør ejendommen mere attraktiv
 • at indskærpe reglerne om fester, støj, larm og musik
 • at rengøringen af fællesarealer gøres bedre/billigere/oftere (trapper, kældre, lofter, vinduer, gård)

– Det er nu, der kommer fokus på klima og grønne renoveringer i Danmark. Er der puljer, man kan søge? Er der krav, man skal leve op til, spørger Thomas Jacobsen og tilføjer:

– Det kunne også være, at det var på generalforsamlingen, man skulle tage fat på nye vurderinger (Grundskyld især), og hvordan det vil påvirke betalingerne fremadrettet. Er der informeret tilstrækkeligt, og er der taget højde for eventuelle konsekvenser?

Den første grundregel, inden du kaster dig ud i at stille forslag til generalforsamlingen, er altid at kigge i ejerforeningens vedtægter. Her finder du en række praktiske oplysninger.

– Vær opmærksom på, at der findes to typer vedtægter i en ejerforening. Normalvedtægten og de individuelle vedtægter. Individuelle vedtægter er supplerende regler til bestemte paragraffer i normalvedtægten. Hvis ejerforeningen vælger at supplere med individuelle vedtægter, skal de tinglyses, før de er gældende, siger Thomas Jacobsen.

Undersøg dette:

 • Hvem må stille forslag?
 • Er du berettiget til selv at stille forslag?
 • Kan du alliere dig med en, der må stille forslag?
 • Hvornår skal et forslag senest være stillet?

Bestyrelsen skal gøre de øvrige lejlighedsejere bekendt med indkomne forslag X antal dage før generalforsamlingen.

Et par gode råd, inden du går til tasterne:

 • Formulér dit forslag, så deltagerne kan stemme ”ja” eller ”nej”
 • Forklar, hvorfor dit forslag er relevant
 • Vis en finansieringsmodel: Hvor skal pengene komme fra?
 • Vedhæft eller link til relevante bilag og mere information
 • Deltag i generalforsamlingen, så du kan forsvare din sag

Vær opmærksom på, at vedtagelse af forslaget er afhængigt af, at nok stemmeberettigede medlemmer møder op til generalforsamlingen. Krav til antallet af stemmer står i vedtægterne.

Kontakt din lokale RealMægler, hvis du/I gerne vil have råd og vejledning om beslutninger, der fx er afgørende for ejendommens værdi. Vi står til rådighed og har indgående kendskab til udviklingen i det lokale boligmarked. Find os her:https://www.realmaeglerne.dk/find-maegler

Kontakter


Emner


Bolig Ejendomme Ejendomsmægler SKAT Boligmarked