PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/realmaeglerne/pressreleases/kvinder-er-mere-klimabevidste-end-m%C3%A6nd-26151

Kvinder er mere klimabevidste end mænd

Pressemeddelelse januar 15, 2020 Energi & Miljø Energibesparelse Klima og miljø Klima Ejendomsmægler Boligmarked

Til gengæld er mænd mere tilbøjelige til at læse og forstå Energirapporten i en bolighandel. Sådan lyder nogle af konklusionerne i landsdækkende spørgeundersøgelse fra RealMæglerne om energimærkning.

Kvinder er mere klimabevidste end mænd RealMæglerne

Kvinder er mere klimabevidste end mænd. Det viser en aktuel spørgeundersøgelse, som RealMæglerne har gennemført blandt flere end 1.000 respondenter med fokus på energimærkning af boliger.

Som Jyllands-Posten netop har beskrevet, viser undersøgelsen, at halvdelen af boligejerne i Danmark ikke vil betale for energiforbedringer.

Dykker man lidt ned i tallene og skelner på køn og alder, træder der dog et interessant billede frem, som ifølge Preben Merrild Angelo, adm. direktør i RealMæglerne og BoligOne, også er en smule uventet.

– Men hvad et det nu, man siger? Mænd er fra Mars, kvinder er fra Venus. Det er formentlig også kønnenes forskel, der træder frem her i vores undersøgelse.

– At den ældre generation træder så markant frem, er dog lidt en overraskelse, da klimaet har fået image af at være en ”ung” bevægelse anført af Greta Thunberg i spidsen. Det kan skyldes, at den ældre generation faktisk ER klimabevidste, men måske bare ikke råber ligeså højt, vurderer han.

Læs også her:

https://www.realmaeglerne.dk/realmaeglerne/presse/danskerne-siger-nej-til-energiforbedringer

https://www.realmaeglerne.dk/realmaeglerne/presse/faa-forstaar-energimaerket-i-bolighandler

Kvinderne er umiddelbart mere klimabevidste i deres valg i dagligdagen, hvorimod mændene er mere tilbøjelige til at læse Energimærkningsrapporten i bolighandler og forholde sig kritisk til den.

Seniorfolket rykker

Dykker man yderligere ned i tallene, viser det sig, at forskellige aldersgrupper også er mere eller mindre klimabevidste. Her er undersøgelsen delt op i aldersgrupperne (25-34), (35-49), (50-64) og (+65).

Overordnet set tegner der sig et billede af, at aldersgruppen (+65) er mest klimabevidst, hvorimod aldersgruppen (35-49) er mindst klimabevidst.

Bl.a. har hele 60,6 procent af seniorerne svaret, at de er helt eller delvist enige i, at det er vigtigt for dem, at boligen er klimavenlig, når/hvis de skal vælge en ny bolig. Den betragtning er kun 44,3 procent af de 35-49-årige enige i.

De 35-49-årige er skeptiske

Hvor seniorerne er loyale og har stor tiltro til Energimærkningsrapporten, er de 35-49-årige mere skeptiske. Også her er det netop de to aldersgrupper, der adskiller sig mest.

Energimærkningsrapporten er den vurdering, der ligger til grund for boligens energimærke ifm. boligsalg.

Læs mere her: https://klimaberegner.realmaeglerne.dk/

81,5 procent i aldersgruppen (+65) svarer, at de ikke har gennemført andre energiforbedringer end dem, der blev anbefalet i Energimærkningsrapporten, mens 25 procent i aldersgruppen 35-49 år har gennemført andre energiforbedringer.

Spørgeundersøgelsen er gennemført som afsæt til RealMæglernes nye klimaberegner, der skal hjælpe danskerne med at gennemskue mulighederne for energiforbedringer, når de køber en bolig.

Boks 1

Kvinder vil have ren samvittighed

72,5 procentaf kvinderne i undersøgelsen er enige i, at de generelt er blevet mere klimabevidste i løbet af de seneste 5 år.

62,7 procent af mændene har samme følelse.

Der er ligeledes 10 procent flere kvinder, som er opmærksomme på at begrænse CO2-udledningen ved flyrejser.

Det samme er tilfældet ved privatbilisme og produktion af kød og fødevarer.

Derimod er næsten lige mange mænd og kvinder opmærksomme på at begrænse CO2-udledningen fra boligens energiforbrug.

Kilde: Undersøgelse/Energimærkning, Voxmeter på vegne af RealMæglerne

Boks 2

Mænd vil have tal og løsninger

Når det kommer til Energimærknings-rapporten, er rollerne dog skiftet.

41 procent af mændene, som har købt bolig inden for de seneste 5 år, har læst og forstået hele Energimærkningsrapporten.

Her er det kun 25 procent af kvinderne, der kan være med.

Til gengæld har mændene mindre tiltro til energirapporten.

54 procent har ikke har fulgt anbefalingerne i rapporten. Det er 14 procent flere end kvinderne.

Kilde: Undersøgelse/Energimærkning, Voxmeter på vegne af RealMæglerne

For spørgsmål vedr. undersøgelsen, kontakt kommunikationsansvarlig Mikkel Milsgaard på tlf. 36 34 08 12 eller e-mail [email protected]

Kontakter


Emner


Energi & Miljø Energibesparelse Klima og miljø Klima Ejendomsmægler Boligmarked