PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/tags/selvledelse-321

Pressemeddelelser


Work-Life Balance

Pressemeddelelse december 1, 2014
Work-Life Balance og Selvledelse er begreber, der i stigende grad er kommet på dagsordenen de sidste par år. Det er i de fleste organisationer ikke længere ønskværdigt, at virksomhedens medarbejdere udviser en traditionel lønmodtagerkultur. Dette stemmer overens med, at vidensamfundet drager nytte at medarbejdernes individuelle kompetencer, og anser dem ikke blot som ressourcer. 

Værn om dine lederevner

Pressemeddelelse december 5, 2013
Logo til pressemeddelelser Selvledelse, anerkendende ledelse og andre lignende begreber har gennemsyret ledelsesgerningen i de seneste år. Disse tilgange har medført en række positive konsekvenser, både for medarbejdere og bundlinje. Nye undersøgelser viser dog, at disse tilgange kan have en voldsom slagside: antallet af stresstilfælde er voldsomt stigende. De moderne ledere skal derfor passe på, at disse nye, ’blødere’ ledelsesstrategier ikke bliver en sovepude, hvorfra lederen kan frasige sig ansvaret for medarbejderens arbejde med reference til medarbejderens eget ansvar for de løste opgaver.