PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/tags/r%C3%A5dgivende-arkitekter-og-ingeni%C3%B8rer-17779

Pressemeddelelser


Cityringen er Københavns største projekt for rensning af forurenet jord og grundvand

Pressemeddelelse oktober 29, 2019
Sortedams Sø i København er et af de steder, hvor der er blevet gravet ud og renset op i forbindelse med metroen. I alt er der fjernet 1,2 mio. tons forurenet jord under anlægsarbejdet med Cityringet, hvilket er historisk for København.