PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/tags/kursdager-3506

Pressemeddelelser


Effektiv læring gir effektive ledere

Pressemeddelelse september 23, 2014
614 00395843a Det gjelder for norsk næringsliv, som det gjelder for virksomheter over hele verden. Fokus på resultater og profitt vokser. Kravene til medarbeidere og ledere skjerpes. Det hele skal være mer fleksibelt, gå hurtigere, være mer effektivt og resultere i mer.