PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/tags/kompetencel%C3%B8ft-3443

Pressemeddelelser


Det er afgørende, at medarbejderne får medbestemmelse, hvis innovation skal lykkes

Pressemeddelelse september 9, 2016
Danmark er alvorligt udfordret på vores produktivitet, effektivitet og konkurrencedygtighed, og den negative udvikling skyldes bl.a. at flere virksomheder ikke har udviklet deres ledelse og HR-aktiviteter siden før krisen. Ineffektive ledelsesrutiner med spildarbejde til følge koster hvert år danske virksomheder milliarder af kroner.

Det er afgørende, at ledere bliver uddannet tidssvarende og kan bruge den nye viden og værktøjer konkret i hverdagen.

Pressemeddelelse september 7, 2016
Gode ledere skaber arbejdsglæde for dem selv og deres ansatte, hvorimod dårlige ledere skaber det stik modsatte, nemlig frygt, mistillid og stress. Glade og trygge medarbejdere har direkte indflydelse på den effektive arbejdsdag og dermed en bedre økonomisk bundlinje.

Arbejdsglæde er brændstoffet til dit arbejdsliv

Pressemeddelelse september 6, 2016
Motiverede medarbejdere er både effektive og glade medarbejdere. Men hvordan man motiverer medarbejdere og hvordan man skaber arbejdsglæde på en arbejdsplads, er ikke altid lige for. Mennesker motiveres forskelligt, og det vil derfor ikke altid være nemt at finde arbejdsglæden frem hos dine medarbejdere. Den måde man selv bliver motiveret på, er nemlig ikke nødvendigvis den måde dine medarbejdere finder motivation på.

Bliv klar til næste møde med gode guides

Pressemeddelelse januar 4, 2016
Skal du rekruttere nye medarbejdere, lave en virksomhedsstrategi eller gøre ekstra god figur ved morgendagens vigtige kundemøde, så tilbyder Probana en lang række guides, der hurtigt kan downloades, læses og kvalificere dit arbejde med både ny viden, god inspiration og grafiske elementer. Vi kalder det læring til tiden.

Uddannelse skaber muligheder

Pressemeddelelse januar 2, 2015
Økonomiske beregninger viser, at hver eneste uddannelse i Danmark har en positiv velstandseffekt. Også når der tages højde for, at samfundet og virksomheder skal betale for at uddanne danskerne er dette en god investering set på velstandsbidraget til det danske samfund.

Tyvstart 2015 allerede i dag

Pressemeddelelse december 17, 2014
Nogle ledere vil ikke indse, hvor vigtigt fornyelse og udvikling er, trods at det netop er disse faktorer, der en afgørende forudsætning for, om man levere resultater på et marked i konstant forandring.

HR savner synlighed

Pressemeddelelse november 24, 2014
Det er nemt nok at stille sig op som salgschef og fortælle medarbejderne og de andre chefer, at nu har man hentet en ordre hjem til 20 millioner kroner. Men er man HR-chef, er det sværere at træde op på skamlen og fortælle, at medarbejdertilfredsheden er gået frem med to procentpoint.

Forhandling og forhandlingsteknik på MBA-niveau - Gennemførsel af aftaler og fornyelse eller skilsmisse

Pressemeddelelse november 24, 2014
Dialog mellem ledere og medarbejdere er, hvad der får arbejdspladser både i det private erhvervsliv og i den offentlige sektor til at fungere. En god dialog skaber udvikling, men ofte er dialogen ikke nok til at skabe enighed. Ofte er der flere interesser og synspunkter involveret, hvorfor disse må afvejes i forhold til hinanden. Denne proces kaldes også en forhandling.

Mini MBAen er skrevet til danske erhvervsfolk

Pressemeddelelse november 20, 2014
Du kender måske til følgende dilemma? Du vil gerne efteruddanne dig, men den langstrakte, dyre MBA til flere hundrede tusinde kroner er uforeneligt med både job og familie. Virksomheden bør du ikke belaste med dit fravær og med så stor og voldsom udskrivning, og derhjemme kan du måske heller ikke trække mere på familiens konto. Der er simpelthen ikke grundlag for at aflyse skituren for at komme på skolebænken og for at jagte dine egne lederambitioner.

Tyvstart 2015 allerede i dag

Pressemeddelelse november 20, 2014
Nogle ledere vil ikke indse, hvor vigtigt fornyelse og udvikling er, trods at det netop er disse faktorer, der en afgørende forudsætning for, om man levere resultater på et marked i konstant forandring.

PROBANA: Brug uddannelsesbudgettet optimalt

Pressemeddelelse november 18, 2014
De fleste virksomheder og HR ansvarlige som har en fornuftig økonomisk indsigt og en grundforståelse for HR, ved at enhver virksomheds budget til medarbejdernes opkvalificering skal udnyttes maksimalt, hvis hver enkel medarbejder kan få den nødvendige eller fortjente efteruddannelse. Høje deltagergebyrer er en barriere for mange virksomheder, hvilket gør at flertallet ikke kan blive opkvalificeret.

PROBANA: Kommuniker dig til succes

Pressemeddelelse november 17, 2014
Hver eneste dag holder landets ledere tusindvis af møder, præsentationer og vanskelige samtaler, der stadig fylder mere i mange lederes og medarbejderes hverdage. Hvis et møde eller en samtale skal være effektiv og udbytterig, kræver det, at lederen mestre kommunikationens kunst, så budskabet når modtagerens forståelsesramme.