PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/tags/industritekniker-11177

Pressemeddelelser


Industritekniker.nu satser på unge rollemodeller for at få flere til at vælge uddannelsen til industritekniker og værktøjsmager

Pressemeddelelse september 12, 2018
Copenhagen Skills Mette Foldager I weekenden den 28.-29. september skydes projektet i gang ved et kickoff arrangement på VINGSTED hotel & konferencecenter, hvor udvalgte unge lærlinge og nyuddannede industriteknikere og værktøjsmagere mødes og dermed bliver en af de bærende kræfter i at markedsføre uddannelserne.

Roskilde Tekniske Skole inviterer lokale virksomheder til at samarbejde, om at uddanne flere industriteknikere.

Pressemeddelelse august 20, 2018
Takket være en stor lokal indsats, er det lykkedes at bevare uddannelsen til Industritekniker på Roskilde Tekniske Skole. Med tildelingen af fondsmidler fra Nordea-fonden er der skabt muligheder for at udbrede kendskabet til uddannelsen i det sjællandske.

Fornem pris til formanden for industritekniker.nu

Pressemeddelelse april 19, 2018
Henning dam modtager mindepris 2 Henning Dam er netop blevet tildelt M. Rasmussens mindepris for sit store arbejde for at fremme industriteknikeruddannelsen i Danmark

Industrien vil kæmpe for de unges hoveder og hænder

Pressemeddelelse marts 24, 2017
VTM messen 2017 Ved den veloverståede VTM Messe i Odense blev der sat fokus på den stigende mangel af faglærte medarbejdere i metal- og maskinindustrien.

Danmarks 7. supportteam for industritekniker-uddannelsen ser dagens lys hos SDE,Odense

Pressemeddelelse oktober 13, 2016
Supporteam odense Ikke færre end 16 fynske virksomheder deltog i opstartsmødet, hvor der ved håndsoprækning, klart og tydeligt blev tilkendegivet, at der var fuld opbakning og interesse for etablering af teamet.

Industrivirksomheder etablerer sig i lokale support teams for industriteknikeruddannelsen – idéen spreder sig til hele landet

Pressemeddelelse maj 23, 2016
For ca. 1 år siden tog Flextek A/S og TripleCut A/S initiativ til at markedsføre erhvervsuddannelsen for at få flere elever ind på uddannelsen og afhjælpe manglen på kvalificeret arbejdskraft.