PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/work-life-balance-19379

Work-Life Balance

Pressemeddelelse december 1, 2014 Probana Selvledelse Efteruddannelse

Work-Life Balance og Selvledelse er begreber, der i stigende grad er kommet på dagsordenen de sidste par år. Det er i de fleste organisationer ikke længere ønskværdigt, at virksomhedens medarbejdere udviser en traditionel lønmodtagerkultur. Dette stemmer overens med, at vidensamfundet drager nytte at medarbejdernes individuelle kompetencer, og anser dem ikke blot som ressourcer.

Når individet tager sig selv med på arbejdet på en hel anderledes måde end tidligere, og grænserne mellem arbejds- og privatliv dermed flyder sammen, så medfører det en række udfordringer. Den største udfordring i denne forbindelse er, at individet skal få disse to "liv" til, at balancere på en tilfredsstillende måde. 

Der har de seneste år ligeledes været en voksende diskussion om grænseløst arbejde og individet som en helhed på arbejdspladsen. Førstnævnte knytter sig til, at arbejde og privatliv gensidigt påvirker hinanden. Det er vigtigt, at drage nytte af de erfaringer, man gør sig udenfor arbejdspladsen og applicere dem hensigtsmæssigt på sit arbejde. Derudover har det ligeledes en betydning for den enkeltes trivsel, at man formår at sætte grænser i og for arbejdet. 

Grundantagelsen bag det dette er, at de gode, velfungerende og effektive medarbejdere i det moderne arbejdsliv er "hele mennesker", som formår at investere sig selv i arbejdet, uden det identificerer dem som individ. Med et øget fokus på omstillingsparathed og videnarbejde bliver personlige egenskaber, som f.eks. evnen til at foretage skøn, udvise empati m.m. helt essentielt. Dermed er det ikke tilstrækkeligt kun, at tage hjernen med på arbejde. Det er vigtigt, at ligeledes have hjertet med, hvilket kræver stort engagement på arbejdspladsen. Er du enig eller uenig med dette? Få en dybere indsigt på www.probana.com

Kontakter


Emner


Probana Selvledelse Efteruddannelse