PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/vinylplus-styrer-pvc-branchen-mod-cirkul%C3%A6r-%C3%B8konomi-26306
ad

VinylPlus styrer PVC-branchen mod cirkulær økonomi

Pressemeddelelse juni 4, 2020 PVC Vinyl Klima Cirkulær økonomi Plast

VinylPlus, den europæiske PVC-industris program for bæredygtig udvikling, genanvendte 771.313 tons PVC-affald i 2019 - mere end 96% af programmets 2020-mål. PVC-industrien er dermed godt på vej til at opfylde VinylPlus’ næste udfordrende genanvendelsesmål for 2025. Dette er i tråd med den cirkulære økonomi og ambitionen fra Circular Plastics Alliance og EU's politiske initiativer til at tilskynde til genvinding, genanvendelse og genbrug af plast. VinylPlus’ resultater præsenteres i statusrapporten for 2020, der blev lanceret i dag.

Pvc genanvendt gennem vinylplus

”I de sidste 20 år har VinylPlus arbejdet utrætteligt for at tackle udfordringerne ved cirkularitet. Vi stræber kontinuerligt efter at forbedre vores bæredygtighedspræstationer, der omfatter den europæiske Green Deal, EU’s strategi for cirkulær økonomi og andre politiske initiativer, der påvirker plastsektoren,” siger Brigitte Dero, direktør for VinylPlus.

PVC er et foretrukket valg til langtidsholdbare byggeprodukter som vinduer, rør, gulve og kabler, men også livreddende medicinsk udstyr. PVC kan genanvendes flere gange uden at miste sine tekniske egenskaber. Genanvendelse af dette værdifulde materiale er en vigtig del af VinylPlus' frivillige aftale om bæredygtighed og cirkulær økonomi. Denne genanvendelsesindsats forstærkes af sporbarhed og certificeringsordninger, der sikrer sikkerheden og kvaliteten af ​​genanvendte materialer.

Den europæiske PVC-industri har gennem VinylPlus-programmet genanvendt 5,7 mio. tons PVC siden 2000 og dermed forhindret frigivelse af 11,4 mio. tons CO2 i atmosfæren. Alene i 2019 blev 771.313 tons PVC genanvendt - mere end 96% af programmets 2020-mål. Efter Europa-Kommissionens opfordring til hele plastindustrien om at øge genanvendelsen, har VinylPlus forpligtet sig til at genanvende mindst 900.000 tons PVC om året til nye produkter inden 2025 som del af Circular Plastics Alliance.

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) har for nylig bekræftet, at genanvendelse af udtjente PVC-produkter er den bedste løsning til affaldshåndtering fra både et miljø- og sundhedsmæssigt synspunkt. Genanvendelse af PVC reducerer potentielle drivhusgasemissioner markant, da der for hvert kilo PVC, der genanvendes, spares to kilo CO2. De alternative scenarier ville resultere i spild af materiale, der ellers ville blive genanvendt og genbrugt.

VinylPlus' statusrapport for 2020 bekræfter, at det frivillige program når sine mål. For at garantere maksimal gennemsigtighed, deltagelse og ansvarlighed overvåges VinylPlus’ resultater og fremskridt af et overvågningsudvalg, der er sammensat af repræsentanter for EU-Parlamentet, EU-Kommissionen, fagforeninger, forbrugerorganisationer og akademia. Jo Dewulf, professor ved Gent Universitet og formand for overvågningsudvalget, siger: "Industriaftaler som VinylPlus, der ud over genanvendelse sætter bæredygtighed på langs af værdikæder i fokus, bliver stadig vigtigere, når vi udvikler strategier for en cirkulær økonomi."

VinylPlus går videre end cirkulær økonomi. Programmet omhandler også energi- og klimareduktioner, ansvarlig produktion af materialer og bæredygtig brug af tilsætningsstoffer. Sådanne centrale spørgsmål er blevet integreret i VinylPlus® produktmærket, som er bæredygtighedscertificering for PVC-produkter i bygge- og anlægssektoren. Indtil videre har ti virksomheder modtaget VinylPlus® produktmærket for mere end 100 PVC-produkter, der er produceret 18 steder i Europa.

Medarbejdernes sundhed og uddannelse er også en integreret del af programmet. VinylPlus samarbejder med de europæiske arbejdsmarkedsparter inden for kemikaliesektoren for at implementere handlingsplaner for arbejdstagernes sikkerhed og digitaliseringen af ​​SMV'er, der blev defineret inden for rammerne af den fornyede samarbejdsaftale, der blev underskrevet i 2017.

Brigitte Dero afslutter: ”Hver Progress Report er en rettidig mulighed for industrien til ikke kun at reflektere over dens tidligere resultater, men også over fremtidige udfordringer og muligheder. Med kulminationen af ​​VinylPlus-programmets tiårige forløb samarbejder vi videre med vores partnere og interessenter i en dialog for at opbygge det nye VinylPlus-program mod 2030, der lanceres i maj 2021.”

Hent statusrapport: https://vinylplus.eu/documents/57/59/NEW-VinylPlus-Progress-Report-2020

Om VinylPlus®

VinylPlus® er den europæiske PVC-industris frivillige program for bæredygtig udvikling. Programmets medlemmer tæller hele PVC-værdikæden og er udviklet gennem dialog med NGO’er, myndigheder og civilsamfundet. VinylPlus opstiller en række mål og deadlines for bæredygtig udvikling af PVC, herunder genanvendelse af 900.000 tons PVC/år i 2025 og udfasning af problematiske tilsætningsstoffer. VinylPlus’ fremskridt auditeres af tredjepart, og fremlægges hvert år i en statusrapport. VinylPlus er medlem af FN’s Green Industry Platform, og betragtes som en frontløber for cirkulær økonomi af Europa-Kommissionen og rollemodel for andre industrisektorer af FN. Programmet dækker EU-27 samt Norge, Schweiz og UK.

Kontakter


Ole Grøndahl Hansen

Direktør, mag.art.
PVC Informationsrådet
[email protected]***** Vis...
40 73****** Vis...

Emner


PVC Vinyl Klima Cirkulær økonomi Plast
ad