PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/vinylplus-rapporterer-om-n%C3%A6sten-en-halv-million-tons-pvc-genanvendt-og-en-st%C3%B8rre-indsats-for-at-bek%C3%A6mpe-klima%C3%A6ndringerne-20166
ad

VinylPlus rapporterer om næsten en halv million tons PVC genanvendt og en større indsats for at bekæmpe klimaændringerne

Pressemeddelelse april 30, 2015 Genbrug Sustainability Vinyl Klimaforandring Bæredygtighed

Bruxelles, den 30. april 2015. Med 481.018 tons PVC-affald genanvendt i 2014 bevæger VinylPlus-programmet sig støt fremad mod sin 2020-mål for genanvendelse. VinylPlus, der er den europæiske PVC-industris program for bæredygtig udvikling, bekræftede i dag på Vinyl Sustainability Forum 2015 i Frankrig tillige sit stærke tilsagn om at reducere den europæiske PVC-industris bidrag til udledningen af drivhusgasser.

VinylPlus logo

Under temaet "More Vinyl, Less Carbon” var i dag mere end 100 mennesker samlet til konference i Cannes. De kom fra den akademiske verden, statslige organer, FN, Europa-Kommissionen, detailhandlen og alle sektorer i PVC-industrien. Diskussionen fokuserede på, hvordan branchen kan bidrage med at bekæmpe klimaændringerne, forbedre energi- og ressourceeffektivitet, samt ikke mindst hvordan PVC-produkter kan bidrage med at reducere CO2-udledningen.

I sin velkomsttale sagde VinylPlus’ bestyrelsesformand Michael Träger, at "gennem sine fremskridt og resultater i 2014 bekræfter VinylPlus endnu engang, at vores branche er fast besluttet på at reducere de miljømæssige fodaftryk, og at vores frivillige tilgang til bæredygtig udvikling er effektiv. Som planlagt vil vi i 2015 foretage en midtvejsevaluering af programmet samt en kritisk gennemgang af vores mål. Vi vil måle og evaluere vores initiativer indtil nu og placere vores bæredygtighedsprogram i den aktuelle socio-økonomiske og miljømæssige udvikling. Dagens Forum giver os desuden mulighed for at starte vores revisionsproces inden for rammerne af den globale dagsorden for bæredygtighed for 2015."

Under gennemgangen af hovedlinierne i FN’s bæredygtighedsdagsorden for 2015, herunder Sustainable Development Goals-programmet (SDG 2015-2030) og Klimatopmødet i Paris (COP21), sagde Christophe Yvetot fra UNIDO, at "de nye bæredygtige udviklingsmål i SDG og klimaforpligtelserne tilbyder en ny fortælling for industrien: deling af velstand og respekt for miljøet. Som medlem af Green Industry Platform kan vinylindustrien aktivt bidrage til den globale dagsorden for bæredygtighed. Dette kan ske gennem industriens fortsatte bestræbelse på at reducere de miljømæssige og klimamæssige fodaftryk og gennem udviklingen af nye grønne produkter, tjenester og arbejdspladser, der vil kunne støtte en mere bæredygtig verden."

"Vores frivillige forpligtelse,” sagde VinylPlus direktør, Brigitte Dero, der præsenterede VinylPlus’ resultater for 2014, ”omfatter allerede temaer knyttet til klimaændringerne som fx genanvendelse og dermed ressourcebesparelser; energieffektivitet og reduktion af drivhusgasser i hele produktionskæden samt en øget anvendelse af vedvarende energi og materialer."

Ved i 2014 at have genanvendt 481.018 tons PVC-affald er VinylPlus på vej til at nå sit mål om 800.000 ton pr. år ved udgangen af 2020. De største mængder, 473.576 tons, blev registreret og certificeret af Recovinyl (www.recovinyl.com), den organisation der blev oprettet i 2003 for at fremme PVC-affaldsindsamling og genanvendelse.

Men usikkerhed i forbindelse med fortolkningen af de relevante EU-regler (REACH, CLP og farligt affald), især hvad angår genanvendt PVC indeholdende nedarvede tilsætningsstoffer, vil kunne bringe genbrugsaktiviteter og efterspørgslen efter genvindingsmaterialer i Europa i fare. Den europæiske PVC-industri arbejder tæt sammen med de kompetente myndigheder for at løse dette problem.

Store fremskridt blev også registreret i 2014 på området for PVC-tilsætningsstoffer. Brugen af bly-baserede stabilisatorer faldt med 86% i EU-28 i forhold til 2007, hvilket markerer et fremskridt i retning mod målet om at færdiggøre blysubstitutionen ved udgangen af 2015. Endvidere har VinylPlus Additives Task Force udviklet en ny metode til at vurdere brugen af stoffer, der anvendes som tilsætningsstoffer i PVC-produkter. Metoden integrerer de nuværende standarder for miljøvaredeklarationer (EPD'er) med The Natural Step’s kriterier for bæredygtighed. Den nye EPDplus-tilgang blev gennemgået og drøftet med eksterne interessenter. Færdiggørelsen af den første EPDplus for flerlagsrør blev annonceret i dag på Vinyl Sustainability Forum 2015.

Et andet vigtigt resultat i forhold til at mindske klimaændringerne er repræsenteret med det gennemsnitlige 10,2% fald i den energi, som ECVM-medlemsvirksomheder i 2012-2013 anvendte til at producere et ton PVC, i forhold til 2007-2008-grundlaget. Denne reduktion falder godt i tråd med målet om en reduktion på 20% i 2020.

I en kommentar til det arbejde der gennemføres af VinylPlus sagde Arab Hoballah, leder af Sustainable Lifestyles, Cities and Industry inden for FN’s miljøprogram (UNEP), at "UNEP byder alle sektorinitiativer, såsom VinylPlus, velkommen. Initiativer der anerkender udfordringerne, sætter sig mål, engagerer interessenter og demonstrerer fremskridt. 2015 vil sætte dagsorden for bæredygtighed frem til 2030 og videre frem. Uanset, hvordan man reagerer, er de tendenser, der driver planeten, dem, der driver markedet. Den private sektor kan vælge at se dette som et nyt sæt regler, restriktioner og bureaukrati eller som en historisk mulighed for at innovere, udvikle nye markeder og opbygge nye relationer med kunder og andre interessenter, der kan hjælpe samfundet med at håndtere forandringens udfordring. UNEP er parat til at samarbejde med disse visionære aktører."

www.vinylplus.eu

Download VinylPlus statusrapport og resumé

-SLUT-

Om VinylPlus: VinylPlus er den fornyede, tiårige, frivillige, forpligtelse til bæredygtig udvikling for den europæiske PVC-industri, lanceret i 2011. VinylPlus-programmet blev udviklet i en åben proces og i dialog mellem industri, ngo'er, lovgivere, offentlige repræsentanter og brugere. Fem centrale udfordringer er identificeret ud fra The Natural Step’s Systembetingelser for et Bæredygtigt Samfund.

Kontaktpersoner:

Madhu Kopparam, [email protected]; tlf: +32 (0) 2 6767444; mobil: +32 (0) 475 254725

Ole Grøndahl Hansen, PVC Informationsrådet, [email protected], +45 40734014

Kontakter


Ole Grøndahl Hansen

Direktør, mag.art.
PVC Informationsrådet
[email protected]***** Vis...
40 73****** Vis...

Emner


Genbrug Sustainability Vinyl Klimaforandring Bæredygtighed
ad