PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/vinylplus-bekendtg%C3%B8r-over-500-000-tons-genbrugt-pvc-i-2015-22556
ad

VinylPlus bekendtgør over 500.000 tons genbrugt PVC i 2015

Pressemeddelelse maj 9, 2016 Bæredygtighed PVC Genanvendelse Industri Miljø Plast Plastik

VinylPlus, den europæiske PVC-industris program for bæredygtig udvikling, genbrugte sidste år 514.913 tons PVC, hvilket var inden for de fastsatte rammer. Resultaterne for 2015 blev præsenteret ved det 4. Vinyl Sustainability Forum 2016 i Wien i Austria, hvor industrien annoncerede sine største succeser, især udskiftning af blybaserede stabilisatorer på EU-28-markedet.

Under titlen, ‘Smart Vinyl for our Cities’, tiltrak Forum’et mere end 130 interessenter fra den akademiske verden, regeringsorganer, FN, Europa-Kommissionen, designere, arkitekter og alle sektorer inden for PVC-industrien.

Med talere på topniveau fra hele Europa blev præsentationer og paneldiskussioner centreret om PVC’ens alsidige rolle i mødet med mennesker, der bor og arbejder i det urbane miljø, og hvorledes den kan tilføje væsentlige aspekter til det byggede miljø.

VinylPlus’ formand, Josef Ertl, bød velkommen med ordene: “Europæiske storbyer går foran med overgangen til kulstoffattig og ressourceeffektiv økonomi. 72% af EU-befolkningen bor i bymæssige områder og bruger 70% af vores energi.

“For at sikre livskvaliteten har fremtidens storbyer behov for såvel sunde som energieffektive bygninger, pålidelige vand- og afløbssystemer og overkommenlig sundhedspleje. Ved at bruge PVC i stedet for andre materialer reduceres omkostninger samtidig med at produktkvalitet forbedres og medføre et positivt bidrag til en bæredygtig udvikling.”

”Med vores ngo-partner, The Natural Step, vil vi genlæse vores bæredygtighedsaftale og fremhæve højdepunkter og relevans samt bæredygtighedsaspekter for PVC-produkter i det 21. århundredes storbyer”, tilføjede Josef Ertl.

Stephan Sicars, direktør for miljøafdelingen i United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO), orienterede om de vigtigste resultater af målene for bæredygtig udvikling (2015-2030) og the Paris Climate Summit (COP21) med ordene: “Skiftet fra at vægten blev lagt på design af produkter og forarbejdning til bæredygtighed byder for plasten og PVC-industrien på mange muligheder for at drage fordel af innovation og forbrugerkrav til bedre miljøydelse og mindre miljøaftryk af produkterne. Disse tendenser siges at byde på 3 mia USD i potentiel ressourcebesparelse inden 2030 midt i et opkommende 1 mia USD globalt ‘grønt’ marked.

“En cirkulær økonomi virker genoprettende og regenererende og befordret ved designudvikling. PVC-produktionskæden gør fremskridt globalt ved reduktion af dets miljøpåvirkning på områder som klor-alkaliproduktion, energi og brug af kviksølv og VCM-produktion. Derudover er der en række interessante udviklingsprojekter i gang i forskellige regioner og i Europa i særdeleshed”.

VinylPlus’ administrerende direktør, Brigitte Dero, præsenterede resultaterne for 2015 og fremhævede udskiftningen af blybaserede stabilisatorer som et ‘historisk resultat’. Dette betyder, at fra 2016 vil produkter af ‘virgint’ PVC fremstillet af europæiske producenter ikke længere indeholde bly.

Hun anførte: “Vores fremskridt og resultater i 2015 demonstrerede, hvordan VinylPlus’ frivillige aftale bidrager til behandling af klimaforandringer, forbedrer produkternes bæredygtighed og flytter den europæiske PVC-industri fremad mod en circulær økonomi. Du kan finde ud af mere i vores Progress Report 2016”.

“Utvivlsomt var årets højdepunkt for VinylPlus udskiftningen af blybaserede stabilisatorer i EU-28-landene inden slutningen af 2015. Dette betydelige resultat opnået af de europæiske stabilisatorproducenters sammenslutning (ESPA – www.stabilisers.eu) afsluttede en udfordrende rejse, der gennem hele værdikæden oplevede et tæt samarbejde for at løse tekniske begrænsninger.”

I 2015 genanvendte VinylPlus 514.913 tons PVC-affald – en opadgående genanvendelsestendens, hvoraf vinduesprofiler og relaterede profilprodukter nåede op på omkring 45%. De største mængder – 508.154 tons – blev registreret og certificeret af Recovinyl (www.recovinyl.com), PVC-affaldsindsamlings- og genanvendelsesnetværk omfattende 177 virksomheder over hele Europa. Målet er at genanvende 800.000 tons pr år inden 2020.

VinylPlus bekræftede sin forpligtelse til at behandle spørgsmålet om ‘legacy additives’ (nedarvede tilsætningsstoffer) i genanvendt PVC i samarbejde med lovgivende myndigheder og foreslår under hensyntagen til de ressourceeffektive fordele realistiske løsninger for fortsættelsen og udviklingen af PVC-genanvendelse.

VinylPlus intensiverer sine drøftelser med institutioner i en forpligtet indsats for at hjælpe med at finde løsninger midt i en standende bekymring fra genanvendelsesfirmaer og PVC-forarbejdende virksomheder over usikkerhedsmomenter i implementeringen af relevante EU-reguleringer så som REACH, CLP and farligt affald.

Christos Fragakis, vicedirektør for afdeling, DG Research & Innovation, EU-Kommissionen, talte om det nye initiativ, EU R&I-politik, til fremme af udvikling af fleksible løsninger til behandling af de komplekse, men i høj grad indbyrdes forbundne urbane udfordringer i forbindelse med storbyers transformation mod bæredygtighed.

Han opdaterede også de delegerede om den nye pakke for cirkulær økonomi (fremsendt i december 2015), den nært forestående Plast-Strategi og de potentielle bidrag fra Horizon 2020, der er fundamentet for innovation i alle dets former.

Afspejlet ved Forum’et konstaterede Josef Ertl: “Efter at have hørt nogle inspirerende taler og præsentationer føler jeg mig opmuntret ved fremtiden for PVC. Vi er på rette vej og på vej mod målene for den bæredygtige udvikling sat for PVC; at gøre PVC det ønskede materiale til sikre produkter, hvilket bidrager til social velfærd. At virkeliggøre denne vision er alle anstrengelser værd i vores industri. Jeg opfordrer jer alle til at bidrage til opfyldelsen af denne vision, fordi det er os, der vil kunne muliggøre det”.

VinylPlus er den europæiske PVC-industris fornyede, frivillige aftale for de kommende ti år. Programmet fundamenterer en langtidsramme for bæredygtig udvikling af PVC-industrien ved at takle et antal kritiske udfordringer for EU-28-landene, Norge og Schweiz. 

Mere information om 2016-Forum kan findes på http://vinylplus.eu/community/vinyl-sustainability-forum/vsf16

Mere information om statusrapporten, the Progress Report 2016, kan findes på http://www.vinylplus.eu/resources/publications/progress-report

Kontakter


Ole Grøndahl Hansen

Direktør, mag.art.
PVC Informationsrådet
[email protected]***** Vis...
40 73****** Vis...

Emner


Bæredygtighed PVC Genanvendelse Industri Miljø Plast Plastik
ad