pressport logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/vil-forandre-verden-med-byens-rum-18297

VIL FORANDRE VERDEN MED BYENS RUM

Pressemeddelelse

Arkitekt, forsker, foredragsholder - Helle Juul har en særlig evne til at forene det visionære med det realiserbare.

Helle juul 60 140629


I anledning af Helle Juuls, Arkitekt MAA, Ph.D., CEO og Founding Partner JUUL | FROST arkitekter (JFA), 60 års fødselsdag søndag 29. juni 2014.


VIL FORANDRE VERDEN MED BYENS RUM

Arkitekt, forsker, foredragsholder - Helle Juul har en særlig evne til at forene det visionære med det realiserbare.


Helle Juul har gennem fire årtier udviklet byer, campusområder og arbejds­miljøer, som både i skala og social sammenhængskraft sætter scenen for en nyskabende måde at tænke by og rum. På sin 60 års fødselsdag leder Helle Juul en af Danmarks anerkendte og interna­tionalt orienterede tegnestuer med hoved­kontor i København og filial i Media Evolution City i Malmø - et byggeri tegnet af JFA og hædret med Malmös Stads Stadsbyggnads­pris.

Siden Helle Juul i 1981 tog afgang fra Arkitektskolen i Århus har hun kørt privat og fagligt parløb med Flemming Frost, arkitekt MAA/MSA. I 1994 etablerede de JUUL | FROST arkitekter efter at have samarbejdet i en årrække om blandt andet arkitekturmagasinet SKALA. Helle Juul var ansvarlig for det tilknyttede SKALA Arkitektur galleri hos Henning Larsen Arkitekter og senere chefarkitekt på Dansk Arkitektur Center. I 1994 blev Helle Juul tildelt Ph.D. graden for ”SAND – Arkitek­toniske forskydninger, et tværæstetisk perspektiv på kunstens tolkning af tid & rum”.

Den anvend­te forskning er en gennem­gående drivkraft i Helle Juuls karriere og har i høj grad defineret JUUL | FROST arkitekters DNA. Tegnestuen var blandt de første til at oprette en forskningsafdeling og er i dag organiseret i tre enheder, der opererer indenfor by-, landskab-, campus - og bygningsarkitektur. JFAs arbejdsform på tværs af enhederne viser sig i udviklingen af de by- og vidensmiljøer, som udgør JFAs kernekompetence. Helle Juul havde i i 2007- 2009 ansvar for ”Byens Rum som Udviklingsstrategi”, et tværfagligt udviklingsprojekt om, hvordan byens offentlige rum virker som katalysator for byudvikling. Campus­udvikling er et andet forskningsområde, som Helle Juul med succes har transformeret til et praktisk anvendeligt redskab i projektet ”Fremtidens Campusområder”. Erfaringerne har Helle Juul udviklet til et campusud­viklings­redskab, som med en helhedsorienteret metode fremtidssikrer vore campusmiljøer både bymæssigt, rumligt, social og læringsmæssigt og med fokus på samarbejdet med erhvervslivet. Redskabet bruges i dag i rådgivnings- og byggeopgaver bl.a. for DTU, CBS, Professionshøjskolen UCC, Lund Universitet, Örebro Universitet og Kristiansand.

Netop udviklingen af nye redskaber og koncepter er Helle Juuls særkende og viser vejen for måden, mennesker kan indtage by og rum. Drivkraften er et socialt engagement, hvor byen skabes for de mange, inviterer ind og er det sociale lim, der binder det levede liv sammen.For Helle Juul skaber god arkitektur forventninger, vækker til eftertanke. Arkitektur og byrum skal påvirke og sætte nye dagsordener - innovation handler om at genfinde det nye i det, vi kender.

Helle Juul er et menneske med et internationalt udsyn, hvilket kommer til udtryk i medlemskaber af European Cultural Parliament, INTA, International Urban Development Association, Danske Arks internationale udvalg og VL107. Helle Juul bestrider desuden en lang række tillidshverv, ligesom hendes faglige engagement og formidlingsevner har gjort hende til en eftertragtet og hyppig anvendt oplægsholder. Aktuelt er hun ansvarlig for udviklingsstrategien for Forus Næringspark – én af Norges største erhvervsklynger indenfor gas- og olieindustrien.

Italien har en særlig plads, og familien drager gerne til den liguriske bjerglandsby Pigna, hvor de har gennem­renoveret et hus fra 1300 tallet. Bøger er en anden stærk passion for Helle Juul, der ofte henter personlig og faglig inspiration i litteraturens verden, hvor favoritterne tæller Paul Auster og Haruki Murakami. Helle Juul og Flemming Frost er forældre til Mathias Juul Frost, der blandt andet har studeret på Central Saint Martins College of Art.


For yderligere information
Helle Juul, CEO, Founding Partner: +45 23476365 / hj@juulfrost.dk
Anne Nørgaard, Communication & Strategy: +45 32959578 / an@juulfrost.dk
WWW.JUULFROST.DK

Foto credit: Portræt
Camilla Hey


Aktuelt
Aktuelt arbejder JUUL | FROST arkitekter på en række markante byudviklingsprojekter i Skandinavien: I Sverige er 650 studie- og familieboliger i gang samt et Studiecenter på Lunds Universitet og et Business Center i relation til Örebro Universitet - i alt 74.000 m². For Forus Næringspark – én af Norges vigtigste erhvervsklynger – er strategien for det 6,5 km² store område med JFAs helhedsorienteret udviklingsmetodik, der i ét samlet greb tilgodeser sociale som erhvervs-, bygnings-, og byrumsmæssige behov, netop præsenteret for offentligheden.


Profil
JUUL | FROST arkitekter arbejder ud fra en international, udfordrende og vitaliserende optik. Ambitionen er at rådgive, udvikle og være en troværdig sparringspartner i alle former for samarbejder.

Gennem en helhedsorienteret tilgang til opgaverne har virksomheden i mere end 20 år udviklet opgaver på alle skalatrin fra planlægning og udvikling af nye by- og boligområder og byrum til læringsbyggeri, erhvervsbyggeri og bolig.

Den helhedsorienterede tilgang kommer til udtryk i fire specialiserede udviklingsområder:

BY + RUM + LANDSKAB
CAMPUS
BYGNING + BEBYGGELSE
FORSKNING + KOMMUNIKATIONNøgleord


BYENS RUM DRIVKRAFT byudvikling HELHEDSORIENTERET METODE JUUL | FROST arkitekter markering 60 år HElle juul