PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/viden-om-koen-g%C3%A5r-via-m%C3%A6lkevejen-og-ind-i-folkeskolen-22754

Viden om koen går via Mælkevejen og ind i folkeskolen

Pressemeddelelse juli 1, 2016 Undervisning 4H Folkeskole Aff Hjarnø Henrik Dalum Skole Bøger

Børne- og ungdomsforeningen 4H har udviklet en e-undervisningsbog, som er målrettet mellemtrinnet i de danske folkeskoler, og andre børn der gerne vil lære om koens liv. Den elektroniske undervisningsbog beskriver dagligdagen for en ko på et dansk landbrug på en forståelig og lærende måde.

Mælkevejen Bonderøvibørnehøjde 4H

Ildsjælen bag det nye undervisningsmateriale er Aff Hjarnø fra 4H Øst, som har haft faglig bistand af skolebogsforfatter Finn Skaarup.

”Med den nye e-bog vil vi give elever i 4.-6. klasse en mulighed for at komme helt tæt på koens liv, virke og anvendelse og forklare alle de mange anvendelsesmuligheder, som koen giver os. En viden, som vi mener er rigtig vigtig at videregive til børn i Danmark, og som vi ved er et meget populært emne hos børn. Det er helt op til den enkelte lærer om klassen skal på gårdbesøg som en form for opfølgning, men vi anbefaler, at tage eleverne med på gårdbesøg. Formålet med bogen er at give skoleleverne en tæt på, naturlig og faglig oplevelse. Lærerne har mulighed for at udvikle og inddrage det omkringliggende samfund, kvæggårde i nærmiljøet, slagteri og mejeri i deres undervisning, og dermed opfylde de nye krav i skolereformen, hvor virksomheder og foreninger støtter op om undervisningen i folkeskolen,” forklarer bogens forfatter Aff Hjarnø.

Viden gennem 100 år

Det er ikke tilfældigt, at 4H nu deler ud af sin viden om landbrug og børn. Foreningen har det seneste år arbejdet med et projekt under overskriften Bonderøv i Børnehøjde, hvor viden om fødevarers oprindelse skal ned i børnehøjde for derved at øge kendskabet til fødevareproduktion hos de danske børn.

”Hos 4H vil vi meget gerne dele den store viden, som vi har oparbejdet gennem 100 år i forhold til børn og fødevarer. Med e-bogen har vi skabt mulighed for, at elever på mellemtrinnet i de danske skoler, på en helt ny måde kan arbejde både praktisk og teoretisk med koen som produktionsdyr i landbruget. Fordelen ved en e-bog i undervisningen er, at vi ved hjælp af små film og forklarende tekster og billeder kan beskrive koens liv på en for eleverne fængende måde. Vi har en forventning om, at vi i årerne fremover vil udvikle flere lignende undervisningsbøger,” forklarer Henrik Dalum, formand i 4H. Bogen kan hentes gratis via www.4h.dk.

Bogen er støttet af Nordea-fonden og 4H med hjælp fra Roskilde Dyrskue og Landbrug & Fødevarer.

Fakta om Mælkevejen:

Bogen er en elev-og lærerbog til folkeskolens mellemtrin (4. – 6. klasse) Bogen indeholder seks kapitler, hver med film, tekst, billeder og opgaver.

  • Koens hverdag
  • Drøvtyggere
  • Koens biologi
  • Landbrug og industri
  • Mælkens forarbejdning
  • Koens forarbejdning

Bogen kan hentes gratis via www.4h.dk

Bogen er støttet af Nordea-fonden og 4H med hjælp fra Roskilde Dyrskue og Landbrug & Fødevarer.

Direkte link til bogen: http://www.4h.dk/bonderoev/for-skoler/e-bog-maelkevejen/

Kontakter


Emner


Undervisning 4H Folkeskole Aff Hjarnø Henrik Dalum Skole Bøger