PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/verdensnaturfonden-stikker-kniven-i-ryggen-p%C3%A5-danske-kystfiskere-der-fisker-natursk%C3%A5nsomt-4295
ad

Verdensnaturfonden stikker kniven i ryggen på danske kystfiskere, der fisker naturskånsomt.

Pressemeddelelse september 3, 2007 Natur

Verdensnaturfonden forråder netop de danske kystfiskere, som på lovlige kvoter fisker med naturskånsomme redskaber og med lavt energiforbrug.

Logo havklima

I Levende Hav har vi med beklagelse noteret os, at Verdensnaturfonden har udsendt en fiskeforbrugerguide, som det også er sket i andre lande. Problemet er, at WWF anbefaler fiskespiserne at vælge fiskeprodukter godkendt og mærket med Marine Stewardship Councils miljømærke (MSC). MSC anlægger en "bestandsforvaltningssynsvinkel" på kriterierne for en godkendelse. I Levende Hav mener vi, at der bør anlægges en "fiskeradfærdssynsvinkel" bag certificeringen. 


En kniv i ryggen på danske kystfiskere, der fisker naturskånsomt.       

I Levende Hav mener vi i aller højeste grad, at en mærkningsordning og en forbrugerguide er god idé, men i denne guid er man direkte illoyal over for de fiskere, som fisker ansvarligt og naturskånsomt, med lavt energiforbrug, samt i øvrigt lovligt. Guiden opfordrer således forbrugerne til ikke at købe torsk fanget i danske farvande. Den siger, at torskebestanden i Nordsøen er nedfisket. Det er måske rigtigt for Nordsøen som helhed. I farvandet ud for den nordlige del af Den Jyske Vestkyst, er der imidlertid mange torsk. Kun få må fanges lovligt, mens store mængder fanges som utilsigtet bifangst, hvorefter de smides ud igen uden at kunne overleve. Vi har flere indberetninger om, at større danske fiskefartøjer smider 100 kasser á 40 kg ud om dagen. Det piner mange fiskere.


Hvem har ansvaret for forvaltning af bestandene?

Problemet med WWF´s forbrugerguide og dens anbefalinger er, at det ikke er den enkelte fiskers mulighed og ansvar at sætte grænserne for fiskeriet. Det er statens ansvar sammen med de internationale samarbejdsorganisationer på baggrund af den biologiske rådgivning. Hvis en fisker, der fisker naturskånsomt, afstår fra at fiske sin tildelte torskekvote, får han ingen anden kvote til erstatning. Til gengæld vil hans ikke opfiskede andel af torskekvoten blive fordelt til de øvrige fiskere. Mest sandsynligt vil de derpå i stedet blive fisket af en trawler, som fisker med brutale, energislugende fiskerimetoder. Altså, torsken vil blive fanget under alle omstændigheder.

I stedet for at anbefale danske forbrugere at købe torsk fanget af danske fiskere på en naturskånsom måde, anbefales det at købe sej fra havet omkring Alaska. Disse sej er fanget af dieselslugende trawlere med tunge redskaber.


En nærværende dansk mærkningsordning, som skaber en alliance mellem den miljøbevidste fiskeforbruger og de fiskere, som fisker lovligt, ansvarligt og efter "Regler for naturskånsomt fiskeri".

I Danmark har vi brug for en mærkningsordning for fisk, som er nærværende for fiskespiserne. Det er ikke danske kystfiskere, som fisker ansvarligt og naturskånsomt, som er skyld i overfiskningen. Det er det brutale industrialiserede fiskeri. En mærkningsordning for naturskånsomt fiskeri vil virke nærværende og ikke fjern og teoretisk. Danske forbrugere vil støtte kystfiskere i de små og mellemstore fiskerihavne, vel og bemærke, hvis de fisker naturskånsomt. Det må dreje sig om at etablere en alliance mellem den miljøbevidste forbruger og den ansvarlige fisker.


Forfejlet, at WWF og MSC ikke inddrager energiforbruget i mærkningskriterierne.

Levende Hav, der netop er gået i gang med kampagnen: "Hav og Klima - læg kursen om!", finder det i øvrigt absurd, at MSC-mærket ikke inddrager energifrådset i fiskeriet som en del af kriterierne for en certificering. Energiforbruget er stigende i dansk fiskeri og udgør en ikke ubetydelig del af danske CO2 udledninger.


Trawlfiskeriet bør forbydes!

I Levende Hav mener vi, at alt trawlfiskeri skal forbydes og være udfaset i løbet af de næste 10 år. Den kamp burde Verdensnaturfonden deltage i i stedet for at "stikke en kniv i ryggen på" den danske naturskånsomme fisker.Indbydelse til samarbejde:

Vi indbyder herved alle til at arbejde for et dansk naturskånsomhedsmærke for fisk på grundlag af de "Regler for naturskånsomt fiskeri", som Levende introducerede for nogle år siden.


Knud Andersen

formand

Landsforeningen Levende Hav.


Se Levende Havs hjemmeside: http://www.levendehav.dk/


Levende Hav

Hemmedvej 59

8585 Glesborg

97895455 / 20487421

[email protected]

Kontakter


Emner


Natur
ad