PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/vedr%C3%B8rende-unders%C3%B8gelse-af-prrs-virus-fra-hatting-udbruddet-26048
Annonce: håndværkerhjælp

Vedrørende undersøgelse af PRRS virus fra Hatting udbruddet

Pressemeddelelse oktober 2, 2019 PRRS Virus Hatting Udbrud Udbruddet Suvaxyn Zoetis DTU

UDTALELSE FRA ZOETIS - producent og indehaver af markedsføringstilladelsen af Suvaxyn PRRS MLV

Zoetis c

Zoetis er opmærksom på laboratorieundersøgelserne, foretaget af Danmarks Tekniske Universitet (DTU) af nye rekombinanter af en PPRS - Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome - virusstamme, der påvirker Hattings ornestation i Horsens.

Der er rigelige beviser for, at rekombination forekommer rutinemæssigt mellem stammer - enten felt- eller vaccinestammer - inden for PRRSV-1 og PRRSV-2. Dette taget i betragtning er DTUs fund ikke overraskende og stemmer overens med tidligere publicerede data for andre PRRS-vacciner. Det har høj prioritet for Zoetis at forstå rekombinationen af denne komplekse sygdoms stamme. Vi samarbejder med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Veterinærinstituttet for at identificere den nye PRRS-virusstammes oprindelse.

Hos Zoetis prioriterer vi forskning, udvikling, registrering, fremstilling og levering af højkvalitetsprodukter til dyrlæger og producenter ud fra et stærkt engagement i deres forretning.

Suvaxyn PRRS MLV er godkendt af de regulerende myndigheder i Europa, og markedsførings-tilladelsen opfylder alle sikkerhedskrav. Suvaxyn PRRS MLV er en vaccine til aktiv immunisering af klinisk raske grise fra de er 1 dag gamle - i et PRRS-virus kontamineret miljø for at reducere virus i blodet og virus-udskillelse i næsesekret som følge af infektion med europæiske stammer af PRRS-virus (Type 1).

Vi giver følgende anbefalinger til brugere af Suvaxyn PRRS MLV:

  • Følg omhyggeligt vejledningen på produktets indlægsseddel - og anbefalingerne fra din dyrlæge.
  • Vaccinér ikke i PRRS-negative besætninger - eller grise, der ikke er raske.
  • Bemærk, at Suvaxyn PRRS MLV er godkendt til søer, gylte og pattegrise.
  • Brug ikke forskellige MLV-vacciner i samme besætning på samme tid.
  • Det endelige mål bør være sanering af PRRS-virus i besætningen.

Globalt er der solgt over 15 millioner doser af Suvaxyn PRRS MLV siden den første introduktion i Europa i november 2017.

Kontakter


Signe Landsgrav

Commercial Manager Swine Denmark
Zoetis
signe********************* Vis...
5360**** Vis...

Emner


PRRS Virus Hatting Udbrud Udbruddet Suvaxyn Zoetis DTU
Annonce: håndværkerhjælp