PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/v%C3%A6rdier-som-styringsredskab-15769
ad

Værdier som styringsredskab

Pressemeddelelse maj 13, 2013 Uddannelse

Vores videnssamfund udvikler sig i konstant hast, og forandring er blevet et grundvilkår for både organisationer og deres medlemmer. Forandring er blevet for forandringens skyld, og i PROBANA interesserer vi os for, hvordan der bliver stillet større og større krav til medarbejdernes selvledelse og ansvarsfulde beslutningstagning, da det flere steder er blevet således, at hvis du ikke kan lede dig selv, så bliver du pænt ledet til udgangsdøren.

Logo til pressemeddelelser

- Men hvordan kan du ledes til at lede dig selv uden regelstyring og overdreven kontrol?

På PROBANAs Mini-MBA undervises der i værdibaseret ledelse, som omhandler, hvordan værdier kan udvikles og integreres i organisationer, så de bliver ledetråde for medarbejderne. Værdibaseret ledelse er blevet mere og mere udbredt og værdier har overtaget den direkte styring i mange virksomheder. Vigtigheden af værdier kommer sig af, at vi er blevet mere bevidste omkring, at der intet værdifrit rum eksisterer og dermed heller ingen værdifrie situationer - vi er således altid bevidst eller ubevidst styret af værdier omkring, hvad vi finder rigtigt og forkert. Derfor er det fordelagtigt for organisationer, at anvende værdier som præmis for medarbejderes beslutningstagning og som prototyper på acceptabel/uacceptabel adfærd.  På denne måde kan organisationen få medarbejderne til at arbejde mod et fælles mål.

På PROBANAs Mini-MBA bliver der i undervisningen lagt vægt på vigtigheden af, at medarbejderne kan identificere sig med den pågældende organisations værdier. For at medarbejderne har mulighed for at skabe denne identificering og klarhed kræver det, at værdierne er konkrete og klart formuleret. Ligeledes kræver det en god kommunikerende ledelse, at få 'oversat' værdierne, så den enkelte medarbejder kan føle ejerskab og finde mening med disse. Processen omkring ejerskab og mening kan eventuelt gøres endnu mere fordelagtig ved at involvere medarbejderne i selve udarbejdelsen af værdierne.

Vi lever i dag i et samfund hvor fleksibilitet og hyppige jobskift nærmest er en forventelig del af vores karriere. I denne udvikling er der også sket et skift i vores forhold til værdier - fra at være identitetsskabende og individuelle til at være mere flygtige og kollektive. Med dette menes, at vi tidligere tilegnede os værdier i forhold til vores egen identitet - hvad vi stod for, og fandt rigtigt/forkert. Vi arbejdede i en virksomhed i mange år, hvor vi kunne sammensmelte vores værdier med den ønskede adfærd i organisationen, som vi arbejdede i. I dag har vi stadig vores identitetsværdier, men tilegner os i større grad mange forskellige værdier i forbindelse med vores hyppigere jobskift. Det forventes af os, at vi arbejder ud fra den pågældende virksomheds værdier, og muligvis sætter vores egne til side, for at kunne udleve organisationens.

Hvis du har lyst til at stifte bekendtskab med teorier om værdibaseret ledelse, og hvordan organisation får dens ansatte til at udføre de ønskede arbejdsopgaver på eget initiativ, så er det muligvis PROBANAs Mini-MBA du skal give dig i kast med. Du kan få yderligere information om selve uddannelsen ved at klikke på dette link:

Kontakter


Emner


Uddannelse
ad