PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/v%C3%A6r-konkurransedyktig-til-nye-markedsforhold-18047
ad

Vær konkurransedyktig til nye markedsforhold

Pressemeddelelse maj 1, 2014 Probana Utdanning Mini MBA Norge Probana Business School

Det kan skje med enhver bedrift at ting stagnerer og at den daglige arbeidsgang blir problematisk, på grunn av mangel på inspirasjon eller forståelse av hvordan man skal møte kundenes krav og et skiftende marked i konstant utvikling .

Pressport PROBANA Mini MBA

En arbeidsplass i vekst skaper plass for utvikling, innovasjon og effektivitet, men hvordan utføres disse sentrale elementene hvis man er på i feil spor? Dersom mengden av ressurser skal man øke, eller er det et spørsmål om dagens ressurser blir brukt og utnyttet riktig?

Enhver ansatt eller leder kan noen ganger finne ut av at kunnskap og teorier man har lært seg ikke lengre er brukbare eller rett og slett er blitt foreldet. Dagens raskt skiftende marked gir stadig nye utfordringer som kan være en årsak til stor frustrasjon hvis du ikke har kompetanse til å håndtere disse. Heldigvis er det aldri for sent å lære, og det er akkurat de kvalifikasjoner og ferdigheter som er Probana Business Schoolskjernekompetanser.

Probana Business Schoolhar mer enn tyve år, spesialisert seg på å tilby videreutdanning designet for den danske næringslivet, men det har vært spesielt PROBANAs Mini - MBA-utdanningen som har opplevd stor suksess. Mini MBA -utdanningenhar siden 2010 vært blant de danske bedrifter favoritt utdanning. Dette er på grunn av at Probana stadig kan utvikle seg og tilpasse seg endringene i markedet, slik at kursdeltakeren skal kunne møte dagens krav og behov. I tillegg er underviserne noen av de dyktigste og mest kompetente, i form av lærere, forelesere og kjente, ledende forretningsmenn, som alle bidrar til å sikre utdanningens høye kvalitet og gjennomslagskraft.

Sverige og Norge blir en lederutdanning rikere

PROBANAs Mini - MBAsuksess har midlertidig resultert i at skolen nå har besluttet å innføre utdanningen i både Sverige og Norge. Det har derfor blitt utarbeidet, henholdsvis. Svensk og norsk Mini - MBA i samarbeid med de to landenes ledende fagfolk, eksperter og anerkjente foredragsholdere og forelesere fra høyere utdanning.

Personalledelse, endringsledelse , verdiskapende ledelse, prestasjonsledelse, utvikling av ledelse, forretningsutvikling og strategiutvikling er alle viktige kompetanseområder du vil mestre etter du har tatt en mini - MBA fra Probana Business School. Samtidig vil du utvide dine horisonter, utvikle dine ferdigheter og spre ditt nettverk. Utdanningen er strukturert i samarbeid med landets absolutte elite av forretningsmenn og topundervisere fra de høyere akademisk utdanninger.

Mini MBA vil gi deg de nyeste trendene og verktøy som kan føre din bedrift trygt videre i den nye økonomien. Utdanningen er basert på e-læring med treningsdager, skreddersydd til den travle forretningsmann og kvinne. Skulle du være interessert i å lære mer om den norske Mini MBA eller Probana generelt, kan du lese mer her:

For mer informasjon: Ta kontakt med Probana Business School +47 21 08 48 86 eller via e-post : [email protected]

Registrer deg i dag på telefon +47 21 08 48 86, eller på mail [email protected] og du vil få et unikt tilbud på Probanas Mini MBA. Den samlede prisen for hele utdannelsen blir da 31.250 NOK, noe som gir rabatt på 18.750 NOK. 

Besøk Probanas hjemmeside: http://www.probana.com/dip_oslo.asp

Emner


Probana Utdanning Mini MBA Norge Probana Business School
ad