PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/v%C3%A6kst-og-udviklingsboom-17033
ad

Vækst og udviklingsboom!

Pressemeddelelse november 4, 2013 Uddannelse

Knap 4000 ledere og personaleansvarlige fra både den private og offentlige sektor har allerede nu valgt at tilmelde sig en efteruddannelse. Efteruddannelsesudbyderen er PROBANA Business School, og har i år præsenterer mere end 21 forskellige lederuddannelser online. Uddannelserne er tilpasset det moderne erhvervsliv og deres aktuelle behov for kompetence udvikling.

Businessdk 620x400

Uddannelserne dækker de vigtigste faglige discipliner inden for moderne ledelse og HRM, herunder med fokus på forandringsledelse, kommunikation, coaching, erhvervspsykologi mv.. Områder som konfliktløsning, situationsbestemt ledelse, effektivkommunikation, resultatorienteret ledelse, værdibaseret ledelse, projektledelse, intern markedsføring, mødeledelse, psykologi mv. er blandt emnerne, der behandles indgående. Siden opstarten i 2010 har flere hundred forskellige virksomhedere sendt deres ansatte afsted på Mini MBA uddannelse. Virksomheder lige fra PET til Novo Nordisk, bekræfter at der er sund logik og øjeblikkelig, brugbar viden at hente i undervisningen. Du kan læse alle kundernes anmeldelser her.  

Der er tale om åbne uddannelser på deltid, ofte med et maksimalt tidsforbrug på et par timer ugentligt, som deltagerne kan følge ved siden af deres job. Undervisningen er fleksibel og målrettet til de forskellige deltagere. Det anderledes, men også revolutionerende moment på uddannelserne er, at deltagerne skal forholde sig til konkret undervisningsmateriale via e-learning direkte på internettet, før de møder op på kursusdage. E-learning platformene dækker den teoretiske og videnskabelige tilgang og er inspireret af undervisningen fra de lange videregående uddannelser.

E-learning via internettet giver en unik læringsplatform for professionelle erhvervsfolk, der til daglig har travlt og ikke har mulighed for at rive hele dage eller uger ud til efteruddannelse. Og kombinationen med kursusdage, der understøttes af undervisning via e-learning, har med kort varsel samlet hele eliten af ledere og personaleansvarlige fra både den private og offentlige sektor, dels pga. det stærkt stigende behov for ny viden, og dels fordi der på uddannelserne er frihed til lære og blive inspireret, når og hvor det passer ind i kalenderen.

Som leder og personaleansvarlig bombarderes man dagligt med mange forskelligartede informationer om og krav til, hvordan en moderne leder ideelt set skal være. Men én ting er der enighed om: Lederrollen og de betingelser, ledere og personaleansvarlige skal fungere under, har forandret sig meget i løbet af de sidste år. Vi lever i dag i et samfund, hvis strukturer og handlemåder konstant forandrer sig. Udviklingen påvirker i høj grad også arbejdsmarkedet og dets aktører, og gør det er nødvendigt at udvikle kompetencer så som, fleksibilitet og omstillingsparathed, hos virksomhederne, hos lederne og hos medarbejderne, som i kraft af deres generelt høje kvalifikationer har flere forventninger til deres leder end tidligere. Den moderne leder står derfor både i det private og offentlige over for store og anderledes udfordringer end for blot få år siden.

Med udgangspunkt i de krav og betingelser, der stilles til moderne medarbejdere, er det nødvendigt, at danske virksomheder giver deres ansatte mulighed for at udvikle sig. En udvikling, der er nødvendig for, at også virksomhederne kan forny sig og dermed forblive konkurrencedygtige. For at denne udvikling imidlertid bliver virkelighed, må danske ledere og andre personaleansvarlige følge med de strømninger, der præger det danske arbejdsmarked. En måde at gøre det på er ved at videreudvikle deres ledelsesmæssige kompetencer, så de svarer til de krav, der stilles til den moderne leder.

PROBANA Business Schools åbne uddannelser fokuserer bl.a. på systemisk proceskonsultation. Uddannelserne er tilrettelagt sådan, at deltagerne får de fornødne kompetencer til at kunne fungere som både interne og eksterne ledelseskonsulenter. På den måde får deltagerne mulighed for at blive de forandringsfacilitator, som netop deres egen og andre virksomheder har behov for.

Uddannelserne sigter bl.a. mod at give deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring og træning i systemisk tænkning og metode. Herunder både konsultation, supervision, mentoring, coaching, personale- og organisationsudvikling. Ved at kombinere e-learning med kursusdage giver PROABNA Business School deltagerne mulighed for på forhånd at sætte sig ind i den grundlæggende læring inden for systemisk proceskonsultation, før pensum gennemgås og diskuteres i fællesskab med undervisere og andre deltagere på kursusdagene. Således sikres deltagerne det optimale udbytte af undervisningen på kursusdagene, der foregår på Radisson Hotel i København og Århus, samt Marriott Hotel i København. Der er typisk fire uger imellem kursusdagene som alle er valgfrie. Læs mere i Kursuskataloget 2013/2014 her.

Emner


Uddannelse
ad