PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/uvildig-entrepren%C3%B8rgranskning-skaber-bedre-samarbejde-og-billigere-projekter-22079

Uvildig entreprenørgranskning skaber bedre samarbejde og billigere projekter

Pressemeddelelse januar 7, 2016

Med bygbarhed i fokus skaber V2C direkte besparelser på 100 millioner kroner ved uvildig entreprenørgranskning af 19 store og mellemstore byggeprojekter

Entreprenørgranskning med bygbarhed i fokus skaber milliongevinster
V2C’s entreprenørgranskning med fokus på bygbarhed i 19 byggeprojekter – heriblandt DTU’s nye bioteknologiske højhus – genererer besparelser på over 100 millioner kroner og baner vej for bedre samarbejde om at skabe det bedst mulige projekt..

- Vi har endnu ikke gransket et projekt uden at finde anmærkninger der skaber store besparelser i licitationsfasen, og vi skabt direkte besparelser på over 100 millioner kroner i de nitten projekter, hvor V2C har udført uvildig entreprenørgranskning.

- Overføres tallene til landsplan svarer det til, at byggeriet alene ved entreprenørgranskning af nybyggerier kan spare et milliardbeløb.

Det er Peer Kisbye – partner i V2C og spydspids i udvikling og anvendelse af entreprenørgranskning der sammen med sin medpartner Lars Blaaberg på firmaets to års fødselsdag gør status over en af hjørnestenene i firmaets uvildige rådgivning til bygherrer og projektholdere.

Peer Kisbye fortæller videre, at de nitten projekter omfatter bolig-, erhvervs-, sygehus- og laboratoriebyggerier med budgetter mellem 50 og 800 millioner kroner og en samlet budgetramme på flere milliarder kroner, og han pointerer at V2C har gransket for både private, offentlige og almene bygherrer.

- Erfaringen er entydig: Entreprenørgranskning skaber betydelige værdier og giver optimal sikkerhed for at et projekt overholder kravene til tid, økonomi og kvalitet. Det betaler sig at kulegrave hele projektet gennem uvildige, bygbare briller, der afdækker og minimerer risici frem gennem hele byggeprocessen.

En platform for samarbejde

Peer Kisbye pointerer, at V2C som led i uvildig entreprenørgranskning gennemgår, analyserer og revurderer alt fra anlægsøkonomi og likviditetsforløb, over arbejdsprocesser og tidsplaner, til leverancer, materialer og de valgte tekniske løsninger med henblik på at teste bygbarhed og sammenhængskraft i forhold til økonomi, tid og kvalitet.

- Det handler om så tidligt som muligt i byggeprocessen at skabe et totalt overblik, med henblik på at give bygherren tryghed for, at projektet kan gennemføres indenfor de afsatte rammer for kvalitet, tid og økonomi, og målet er at sikre bygherre og projektejeren optimal mulighed for at vurdere projektsikkerheden gennem hele projektets løbetid, konkluderer Peer Kisbye og slutter:

- Men samtidig står det klart, at uvildig entreprenørgranskning udgør en vigtig platform for samarbejde om at skabe mere bygbare projekter, mere effektive byggeprocesser, øget arbejdssikkerhed og mindre projektrisiko, og potentialet i et tættere samarbejde om værdiskabende projektoptimering, udgør langt større værdier end de direkte besparelser.

- Entreprenørgranskning handler dybest set ikke om besparelser. Målet er at opnå en højere grad af viden om projektets risici samt vished omkring projektets økonomi, og mest af alt handler det om at skabe det bedst mulige grundlag for udvikling af et godt og værdiskabende samarbejde, der samler alle involverede parter om at skabe det bedst mulige projekt.

Rammetekst:

- Både når det gælder økonomi, tid og kvalitet høster vi betydelige gevinster fordi vi valgte i projekteringsfasen også at se tingene gennem entreprenørens bygbare briller.

- Men samtidig er det en kendsgerning, at uvildig entreprenørgranskning på afgørende vis kan bidrage til at kvalificere udbudsmaterialer, optimere udbudsprocessen og styrke grundlaget for fremtidig byggeledelse, konstaterer projektleder Jan Henning Nielsen fra DTU Campus Service med afsæt i erfaring fra granskning af DTU’s nye bioteknologiske højhus til 315 millioner kroner.

Kontakter
Entreprenørgranskning med bygbarhed i fokus skaber milliongevinster
V2C’s entreprenørgranskning med fokus på bygbarhed i 19 byggeprojekter – heriblandt DTU’s nye bioteknologiske højhus – genererer besparelser på over 100 millioner kroner og baner vej for bedre samarbejde om at skabe det bedst mulige projekt..
Hent | 0,14 MB | 490 x 896 | .jpg

Zip og hent alle filer