PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/unikt-nordjysk-samarbejde-mellem-byggeuddannelser-og-erhvervsliv-8784

Unikt nordjysk samarbejde mellem byggeuddannelser og erhvervsliv

Pressemeddelelse januar 25, 2010

UCN teknologi & business samler byggeriets uddannelser og dansk byggeri om at udvikle og udbrede Det Digitale Byggeri i det hidtil største og mest ambitiøse digitale set-up i Danmark.

- Det Digitale Byggeri skaber også i et bæredygtigt perspektiv store muligheder for at optimere økonomi og kvalitet i byggeriet, og ved at samle kræfterne på tværs af fag og traditioner har vi som uddannelsesinstitutioner de bedste kort på hånden til i et målrettet samarbejde med byggeriets virksomheder at udbrede de digitale redskaber til alle byggeriets led og samtidig udnytte fordelene optimalt.

Det er Bruno Larsen, studieleder på UCN, der sætter mål og ramme for et unikt samarbejde, hvor UCN og Aalborg Universitet i spidsen for fem nordjyske byggeuddannelser samler byggeriet om at videndele, udvikle og udbrede Det Digitale Byggeri.

- Derfor samler vi nu - for første gang nogensinde og i det hidtil største og mest ambitiøse digitale set-up - alle byggeriets uddannelser og virksomheder om under overskriften ”De Digitale Dage på UCN” at udvikle, afprøve og udbrede de digitale metoder og arbejdsprocesser ved et årligt tilbagevendende arrangement, der løber over tre dage.

Fremtidens digitale omdrejningspunkt

Bruno Larsen pointerer, at både virksomheder og byggeuddannelserne, der over én kam har opprioriteret deres fokus på Det Digitale Byggeri, som led i samarbejdet gensidigt forpligter sig til åbent samarbejde og videndeling om de digitale metoder og arbejdsprocesser, og Bruno Larsen ser ”De Digitale Dage på UCN” som fremtidens førende danske omdrejningspunkt for opsamling, udvikling og formidling af Det Digitale Byggeri.

- Ved at samle hele byggeriets fødekæde i et fælles samarbejde, hvor virksomhedernes praktiske erfaringer, uddannelsernes viden og teori, en bred kreds af højt specialiserede og engagerede undervisere samt forandringsparate, digitale elitestuderende fra alle byggeriets fag, har vi skabt optimale rammer for både på kort og langt sigt at bringe Det Digitale Byggeri videre ud over rampen, konstaterer Bruno Larsen og tilføjer, at premieren er sat til april.

Fælles hjemmeside

- Over tre digitale dage byder vi velkommen til samarbejdet med foredrag ved førende internationale og danske eksperter, seminarer og workshops, økonomiske cost-benefit-beregninger på investering, finansiering og markedsføring, digitale byggetekniske snapshot, praktiske demonstrationer, samt delprojektering at to konkrete cases, der gennemføres i et realistisk digitalt set-up med deltagelse af byggeriets virksomheder og byggeriets uddannelser fra tømrer og installatør til konstruktør, arkitekt og ingeniør.

Bruno Larsen fortæller videre, at arrangementet derudover bakkes op af en ny fælles hjemmeside med løbende orientering om det årlige arrangement, streamede foredrag, ny viden og konkrete cases fra det virkelige liv samt en tæt, løbende fokusering af udviklingen indenfor Det Digitale Byggeri.

- Vi ser i første omgang hjemmesiden som samarbejdets åbne dør, hvor vi parallelt med løbende orientering og opbygning af en fælles videndatabase om Det Digitale Byggeri, byder alle interesserede velkomne til samarbejde og videndeling, men det er målet, at hjemmesiden over tid skal udvikles til en egentlig portal, der samler relevant viden, teori og praktisk erfaring om digitalt byggeri med de digitale dage som omdrejningspunkt. 

Videndeling og samarbejde

- Kodeordene bliver samarbejde og videndeling med fokus på formidling og forankring af viden om Det Digitale Byggeri i både uddannelser og byggeriets virksomheder, fortsætter projektets tovholder, udviklingsleder Rene Martin Larsen fra bjerg arkitektur, der som mentor på UCN fik idéen til at samle nordjyske byggeuddannelser om at gå foran i udvikling og formidling af Det Digitale Byggeri gennem et fælles projekt med deltagelse af hele byggeriets værdikæde.

Rene Martin Larsen finder det naturligt, at byggeuddannelserne, der – ikke mindst i kraft af studerende, digitale ildsjæle råder over betydelige digitale kompetencer - går foran i udviklingen, og han pointerer, at ideen om en samlet indsats i alle led har vakt betydelig interesse:

- Der er i alle byggeriets led en stor, landsdækkende erkendelse af, at fremtidens byggeri bliver digitalt, og interessen for at være med i samarbejdet og ”De Digitale Dage på UCN” er betydelig.

Digitalt Stævnemøde med store perspektiver

- Både virksomheder og uddannelser kan se værdien i at brede viften af digitale redskaber og arbejdsprocesser ud til hele værdikæden gennem et bredt tværgående samarbejde, og alle kan se behovet for, at byggeriets nyuddannede medarbejdere som fremtidens forandringsagenter både praktisk og ledelsesmæssigt kan håndtere de nye digitale discipliner, fastslår Rene Martin Larsen og bakkes op af lektor Kjeld Svidt fra Aalborg Universitet, der – blandt andet gennem et fast professorat, phd-projekter og talrige afgangsprojekter – repræsenterer landets mest dybgående kompetencer om Det Digitale Byggeri:

- Vi har i årevis hver for sig arbejdet med at udforske og udvikle Det Digitale Byggeri, men det er helt nyt og meget stort, at alle byggeriets parter går sammen om at afprøve og udvikle de digitale redskaber. Derfor tog vi straks imod invitationen, da UCN foreslog et årligt tre-dages stævnemøde med fokus på fremtidens digitale samarbejde, og vi ser frem til udfordringen med at få alle parter i byggeprocessen til at spille sammen på det digitale klaviatur.

 

Ramme:

”De Digitale dage på UCN” er et nyt samarbejde mellem Univercity College Nordjylland, Aalborg Universitet, Tech College Aalborg, EUC-Nord og SmartCityDK, der – som et årligt tilbagevendende arrangement med premiere i dagene 21, 22, og 23 april -  samler nordjysk byggeri om fælles videndeling, udvikling og udbredelse af Det Digitale Byggeri i det hidtil største og mest ambitiøse digitale set-up med deltagelse af hele byggeriets værdikæde.

Ramme :

Solidt fundament

- ”De Digitale Dage på UCN” udgør et solidt fundament for samarbejde, videndeling, udvikling, praktisk anvendelse og afprøvning af digitale redskaber og arbejdsprocesser på tværs af uddannelser og erhvervsliv, og vi er stolte over at støtte initiativet med både økonomi, know-how og viden, konstaterer sekretariatschef Jesper F. Carstens fra den nordjyske netværksorganisation SmartCityDk, der består af landets førende byggevirksomheder og alle uddannelser med relation til byggeriet.

Billedtekst: 

- Målet er både på kort og langt sigt at klæde dansk byggeri på som førende indenfor Det Digitale Byggeri, fortæller Bruno Larsen (th) fra UCN, der er initiativtager til det stort anlagte nordjyske samarbejde om udbredelse og udvikling af Det Digitale Byggeri, mens Rene Martin Larsen (tv), der som digital nordjysk spydspids er tovholder på ”De Digitale Dage på UCN” slår fast, at nøgleordene er videndeling, samarbejde og udvikling til fælles bedste.

Yderligere oplysninger :

Bruno Larsen, Studieleder UCN  - telefon 7250 5925

René Martin Larsen, udviklingsleder bjerg arkitektur - telefon 9933 7335

Kjeld Svidt, lektor Aalborg Universitet på telefon 9940 8546

Jesper Carstens, sekretariatschef SmartCityDk på telefon 99 40 71 12

Hans Ulrich Møller, uddannelseschef Euc nord - telefon  2535 6762

Kim Knudsen, uddannelseschef Tech college - telefon 7250 5207

Kontakter


Emner


Byggeri