PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/unge-med-s%C3%A6rlige-behov-fejl-i-over-40-af-behandlede-sager-ny-bog-tilbyder-hj%C3%A6lp-til-udfordrede-familier-26420
Annonce: håndværkerhjælp

Unge med særlige behov - fejl i over 40% af behandlede sager - ny bog tilbyder hjælp til udfordrede familier

Pressemeddelelse oktober 6, 2020 Unge med særlige behov STU-uddannelse Handicap og uddannelse Uddannelsesvejledning KUI Uu-vejleder Specialskole Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Autisme Adhd Specialefterskole

Ny rapport viser tydeligt, at der stadig er god grund til som familie selv at sætte sig ind i paragrafferne. 2021-udgaven af bogen Ud i Fremtiden for unge med særlige behov, der lige er udkommet kan være løsningen

USB Bog 2021 skrå

Alle unge med særlige behov har et retskrav på at få tilbudt en STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse - men vejen dertil kan være vanskelig.

Klagenævnet for Specialundervisning er netop kommet med en årsrapport for 2019, som omfatter de klager, de har behandlet det seneste år. Rapporten viser, at der i ca. 42 procent af sagerne har været fejl i kommunens sagsbehandling.
Klagenævnet for Specialundervisning behandler klager over kommunale afgørelser om specialundervisning og specialpædagogisk bistand til børn, unge og voksne. Klagenævnet behandler også klager over afgørelser om den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU).
På STU-området kan det være sager, hvor uddannelsesplanen ikke er udarbejdet eller er meget mangelfuld. Det kan også være sager, hvor det tydeligt fremgår, at den ikke er udarbejdet i samråd med den unge og forældrene.
Hertil kommer et ukendt stort mørketal fordi mindre resursestærke familier helt opgiver kampen og undlader at klage.
Det er en meget kompleks situation at stå i for en familie enten at have et barn med et handicap eller at få konstateret en diagnose på deres barn.
Bogen for unge med særlige behov er et uundværligt opslagsværk for familier med udfordringerne inde på livet og for professionelle der har deres virke inden for dette område!
Bogen omhandler bl.a.:
- Samtlige ungdomsuddannelser for unge med særlige behov
- En beskrivelse af målgruppen for STU
- Beskrivelse af specialefterskoler og FGU
- En grafisk oversigt over det danske uddannelsessystem
- Eksempel på en uddannelsesplan
- Unge med særlige behob i job
- Beskrivelse af kompetencepapiret
- Specialundervisning for voksne
- Beskrivelser af procedurer, rettigheder og pligter
...samt meget andet relevant information i et let og forståeligt sprog.

Bogen indeholder desuden en regional adresseoversigt med kontaktoplysninger på STU-skoler, specialefterskoler, FGU'er og ungdoms,- og erhvervsuddannelser med særlige forløb samt andre tilbud om uddannelse og bosteder.

Bogen for unge med særlige behov kan hjælpe med at finde rundt i lovgivningen og de mange paragraffer.

Ud i Fremtiden 2021 er 12. årgang og på 240 sider.

På forlagets hjemmeside kan man bladre igennen et 25 siders udsnit.

Anmeldereksemplar kan rekvireres hos forlaget på [email protected] eller på telefon 5627 6444.

Forlaget KSI

Kontakter


Emner


Unge med særlige behov STU-uddannelse Handicap og uddannelse Uddannelsesvejledning KUI Uu-vejleder Specialskole Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Autisme Adhd Specialefterskole
Annonce: håndværkerhjælp