PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/udvidelse-og-indk%C3%B8ring-pr%C3%A6ger-%C3%A5rets-resultat-27363

Udvidelse og indkøring præger årets resultat

Pressemeddelelse december 16, 2022 Danepork Slagteri Årsregnskab

DanePork A/S har netop offentliggjort sit regnskab for perioden 01.10.21 – 30.09.22, der viser et nettoresultat på 1.8 mio. kr. Resultatet er ikke tilfredsstillende, men skal ses i lyset af massive investeringer i nye produktionsfaciliteter med efterfølgende indkøringsperiode.

Der er forbrugt et højt antal mandetimer med indkøring af de nye produktionsafsnit. Samtidig er antallet af slagtninger forøget med ca. 70%. Der er i året ansat 96 nye medarbejdere og vikarer.

DanePork har de seneste to år investeret 333 mio. kr. i nyt slagteri, nye fuldautomatiske kølefaciliteter, et nyt opskæringsanlæg og et nyt automatiseret pakkeri.

Med det nye produktionsanlæg realiseres for de første måneder af det nye regnskabsår bedre end budgetteret. DanePork forventer for hele året et nettoresultat på ca. 40 mio. kr.

Udvidelsen gør, at vi har ekstra kapacitet og giver mulighed for at tage imod nye leverandører.

Emner


Danepork Slagteri Årsregnskab