PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/udenlandske-tandl%C3%A6ger-kan-afhj%C3%A6lpe-tandl%C3%A6gemangel-9195
ad

Udenlandske tandlæger kan afhjælpe tandlægemangel

Pressemeddelelse marts 8, 2010 Helse

Udsigten til lukkede tandlægeklinikker i yderområderne får tandlægerne til at tænke nyt. Der er nemlig brug for nytænkning, hvis man gerne vil bevare de lokale klinikker tæt på patienterne

Der uddannes for få tandlæger i Danmark, og tandlægernes interesse for at arbejde i de mindre samfund svinder mere og mere. 

En oplagt løsning er at tilbyde en stilling eller partnerskab i klinikken til udenlandske tandlæger. De er nemlig særdeles interesserede i at hjælpe med at fylde hullerne i den danske tandlægepleje. Det oplever Henrik Øllgaard fra rekrutteringsselskabet Medicolink i sin hverdag. Firmaet har i flere år rekrutteret og opkvalificeret speciallæger til de danske sygehuse, men efterspørgslen efter tandlæger kan nu også mærkes, og de første tandlæger fra Ungarn er på vej nordpå. 

En fordel for alle 
Ideen med at rekruttere udenlandske tandlæger kommer alle til gode, siger Henrik Øllgaard. ”Patienterne får mulighed for at bevare den velkendte lokale tandpleje med det høje faglige niveau. De udenlandske tandlæger får mulighed for at arbejde under gode forhold og kan måske med tiden overtage allerede eksisterende klinikker. De danske tandlæger kan i udlandet tiltrække dygtige kolleger til deres klinikker. Kolleger, der formentlig, ad åre, er interesserede i at blive medejere i klinikkerne. På den måde kan man sælge og bevare livsværket frem for bare at lukke og slukke, når man selv skal på pension”. 

Det lader til at alle kan have glæde af muligheden, og interessen er stor. ”I et land som Ungarn er tandlægerne eksempelvis enormt dygtige, og dem vi møder har et stort ønske om at skabe sig et nyt liv i Danmark” fortsætter Henrik Øllgaard. ”Derfor undrer det os heller ikke, at der tilsyneladende er stor interesse for vores produkt fra dansk side”. 

Sproget er vigtigt 
For at forløbet kan få en lykkelig udgang, kræver det, at de udenlandske tandlæger er godt rustede. ”Dels skal de være fagligt dygtige. Vores kandidater skal let kunne måle sig med deres danske kolleger” slår Henrik Øllgaard fast. 

Men faglig dygtighed gør det ikke alene. Tandlægerne skal have et indblik i den danske kultur, tale et godt dansk og være parate til at slå sig ned og blive en del af lokalsamfundet. Ellers kommer det aldrig til at fungere med den megen patientkontakt. Det er ikke en lille opgave, men Henrik Øllgaard mener at have opskriften på succes: 

”Vi har i Medicolink lang erfaring med at rekruttere udenlandske specialister til danske hospitaler, og hospitalerne har været særdeles tilfredse med vores arbejde. Vi har et skræddersyet program, der sikrer, at de tandlæger, der er sluppet igennem nåleøjet i vores rekrutteringsproces også bliver klædt på sprogligt og kulturelt efter alle kunstens regler”. På den måde kan tandlægerne meget hurtigt begynde deres arbejde, når de kommer til Danmark. 

Og hvis tandlægen kan begå sig sprogligt og professionelt, bliver hun eller han taget særdeles godt imod. Så deri ligger vores opgave", slutter Henrik Øllgaard.

Kontakter


Emner


Helse


ad