PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/uddannelsesmesse-for-unge-med-s%C3%A6rlige-behov-i-k%C3%B8ge-27382

Uddannelsesmesse for unge med særlige behov i Køge!

Pressemeddelelse januar 17, 2023 Autisme Stu Særlig tilrettelagt uddannelse Adhd Ligeværd Specialkompasset Uu-vejleder STU-vejleder Specialskole Specialklasse Psykisk sårbar Handicap Aspergers Ordblind Døv

I samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, UUV Køge afholdes special-uddannelsesmessen Ud i Fremtiden i Spar Nord Arena torsdag den 2. februar

3A

Ud i Fremtiden er en messe som tilbyder information og vejledning til unge, der grundet fysiske eller psykiske handicaps eller andre udfordringer og særlige behov ikke kan følge en ordinær skolegang og ungdomsuddannelse.

Messen afholdes i samarbejde med UU Køge, der også står til rådighed med UU/STU-Vejledere på deres egen vejledningsstand.

Interesserede fra hele Sjælland er velkomne!

Messen er ikke begrænset til Køges borgere, faktisk tværtimod for der kommer både besøgsskoler og familier med deres unge så lang væk fra som Helsingør, Maribo og Slagelse, men selvfølgelig kommer der flest fra Øst- og Midtsjælland samt Vestegnen.

På Ud i Fremtiden kan de besøgende komme til at tale med medarbejdere fra skoler der tilbyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), ophold- og bosteder, uddannelser med særlige forløb, erhvervsskoler for unge med særlige behov.

Også jobtilbud fx de såkaldte Særlig Tilrettelagt Beskæftigelse (STB) og andre jobmuligheder er repræsenteret på messen.

Ungdomsuddannelser tilpasset unge med særlige behov er i kraftig vækst og bredt repræsenteret på Ud i Fremtiden

Stadig flere gymnasier, VUC’er og HF tilbyder nye uddannelser der henvender sig til unge med fysiske og psykiske udfordringer og ordblinde. Tilbuddene spreder sig over HF med mulighed for et ekstra år eller mindre klasser og helt eller delvist online-undervisning.

Fra grundskole til voksenliv med et handicap!

Ud i Fremtiden er en messe, der bestræber sig på, at favne de unge med særlige behov og deres familiers mange udfordringer. På messen deltager STU-tilbud, ordinære uddannelser med særlige forløb samt opholds- og botilbud med efterværn samt jobmuligheder og særlig tilrettelagt beskæftigelse.

Vi håber, at messen kan være en øjenåbner for, hvor mange muligheder, der er for unge med særlige behov, og vi håber, at de unge, der kommer på messen, vil være nysgerrige og med åbent sind tage sig tid til at besøge flere uddannelsestilbudsstande er budskabet fra messen.

Forældre kan hjælpe – og er også velkommen på messen

Mange unge, der kommer på messen sammen med deres skole, dukker op igen om eftermiddagen sammen med deres forældre, og det er en rigtig god idé. Andre pårørende vælger at tage med sammen med klassen og det er også helt i orden.

Det er altid vigtigt selv at være undersøgende i forhold til uddannelsestilbud, for det giver et godt grundlag for en god dialog med UU-vejlederen.

Uanset, om det kan lade sig gøre at få forældrene med på messe eller ej, har de en vigtig rolle, når det handler om at finde det rigtige uddannelsestilbud. Tænk i ressourcer og styrker i stedet for svagheder. Det gør det lettere at være åben for at se de muligheder, der virkelig passer til den unge – og ikke bare det, man som forældre selv håber på.

Praktisk information

Gratis indgang! Familier og andre private er velkomne både i dagtimerne og om eftermiddagen.

Forlaget KSI har i mere end 15 år arrangeret uddannelsesmessen Ud i Fremtiden. Ud over messen udgiver forlaget også Magasinet og Bogen for unge med særlige behov, alle under den fælles betegnelse Ud i Fremtiden.

Se mere på www.udifremtiden.dk

Torsdag den 2. februar

SPAR NORD Arena Køge

Adresse: Køge Hallerne, Ved Stadion 2 B, DK 4600 Køge

Åbningstiderne er:

Kl. 09.00 – 16.00

Kl. 13.00 til 16.00 - Elev- og forældreeftermiddag

For yderligere information, kontakt venligst

Forlaget KSI - www.ua.dk - Udgiver - Kim Ingwersen - [email protected] - 5627 6444

Kontakter


Emner


Autisme Stu Særlig tilrettelagt uddannelse Adhd Ligeværd Specialkompasset Uu-vejleder STU-vejleder Specialskole Specialklasse Psykisk sårbar Handicap Aspergers Ordblind Døv