PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/tuborgfondet-st%C3%B8tter-op-om-at-udbrede-kendskabet-til-seks-erhvervsuddannelser-inden-for-metalindustrien-27338

TUBORGFONDET støtter op om at udbrede kendskabet til seks erhvervsuddannelser inden for metalindustrien

Pressemeddelelse november 7, 2022 Erhverv Erhvervsuddannelser Stålakademiet Tuborgfondet Støtte Rollemodeller Metalindustrien Faglærte Mangel på kvalificeret faglært arbejdskraft Mangel på arbejdskraft i metalindustrien Mangel på arbejdskraft

Tuborgfondets bestyrelse har valgt at støtte Stålakademiets projekt ”flere unge i metalindustrien” med kr. 2,1 millioner. Projektet skal få flere unge til at søge ind på industrielle erhvervsuddannelser og derved bidrage til, at vi i Danmark kan imødekomme den voksende efterspørgsel på faglærte specialister i metalindustrien. Konkret er målsætningen med projektet at øge antallet af uddannelsesaftaler fra ca. 1700 sidste år til over 3000 i 2025.

11284 Støberitekniker JAI 015

Hos Stålakademiet ønsker vi at løfte kendskabet til og prestigen i de industrielle erhvervsuddannelser overfor målgruppen – unge fra 16-30 år. Det skal være almen viden, at der er en bred vifte af spændende og udfordrende arbejdsopgaver, når man vælger at uddanne sig erhvervsfagligt indenfor metalindustrien.

Stålakademiet.nu blev etableret i starten af 2022 som en paraplyforening med seks underliggende uddannelsesforeninger for hver af uddannelserne; Industritekniker, Værktøjsmager, Støberitekniker, Smed, Skibsmontør og Automatiktekniker.

Projektet skal vise de unge, at det er udfordrende og spændende at være ung i metalindustrien

Det altoverskyggende formål med projektet ”flere unge i metalindustrien”er at skabe synlighed omkring de mange karrieremuligheder og det store udviklingspotentiale, som de seks industrielle erhvervsuddannelser åbner i metalindustrien.

Metalindustrien er en spændende branche i rivende udvikling, hvor teknologiniveauet øges fra dag til dag. Branchen kendetegnes derfor ikke længere af trivielle og fysisk hårde arbejdsgange, som tidligere prægede metalindustriens image. Tværtimod er de nye arbejdsgange i branchen karakteriseret af teknologiske løsninger og robotteknologi.

Den store teknologiske udvikling i metalindustrien medfører en stor efterspørgsel på faglært arbejdskraft med ”kloge hænder”.

Unge rollemodeller skal vise vejen

- Det er vigtigt, at de unge ved, at en industriel erhvervsuddannelse åbner et hav af muligheder - uanset om man drømmer om at blive en dygtig faglært, specialist, leder eller ønsker at videreuddanne sig,forklarer Mette Foldager. Mette har selv taget en erhvervsuddannelse som industritekniker, og derefter læst videre til teknolog. I dag sidder hun i en god stilling som optimeringstekniker hos Sandvik Coromant og ønsker, at fortælle andre unge at en erhvervsuddannelse sagtens kan være startskuddet på en god og udfordrende karriere. Mette og andre faglærte unge er et vigtigt element i projektet, da de fungerer som rollemodeller for andre unge, som skal vælge en uddannelsesvej. Rollemodellerne skal vise de unge, at en erhvervsuddannelse giver mange muligheder for at udleve sine karriereambitioner og få en spændende arbejdsdag med afvekslende og udfordrende opgaver.

Tuborgfondets støtte giver de nødvendige ressourcer til at realisere projektet

Tuborgfondet støtter projekter, som bidrager til at flere unge får opfyldt deres drømme for blandt andet et godt arbejdsliv. Sekretariatschef i Tuborgfondet, Peter Giacomello udtaler om støtten: - Der er behov for, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Tuborgfondet støtter Stålakademiet med det her projekt, da det har potentiale til at skabe vigtig viden om rekruttering og fastholdelse af unge i metalindustrien. Noget vi mener skaber grobund for at give flere unge en god start på arbejdsmarkedet.

- Vi er enormt taknemmelige og beærede over at modtage bevillingen fra Tuborgfondet. Det giver Stålakademiet de nødvendige ressourcer til at få udbredt kendskabet til uddannelserne endnu mere - og ikke mindst få flere virksomheder til at melde sig ind i en af de seks uddannelsesforeninger, siger HenningDam og fortsætter: - Stålakademiet vil fremadrettet kunne intensivere besøg i 10. klasser, erhvervsskolernes GF1, Åbent Hus-arrangementer samt skabe en endnu stærkere tilstedeværelse på relevante medier, der rammer målgruppen af unge fra 16-30 år.

Professionel bestyrelse sikrer industriel forankring og fremdrift

Bag Stålakademiet står en professionel bestyrelse med Lars Lynge, adm. dir., Mazak Danmark i spidsen som bestyrelsesformand samt en række andre professionelle ledere inden for metalindustrien bl.a. Rikke M. Helms, fabriksdirektør, Valdemar Birn og Brian Jørgensen, adm. dir., Jeros.

Mere information: staalakademiet.nu og FB og LinkedIn.

Kontakter


Emner


Erhverv Erhvervsuddannelser Stålakademiet Tuborgfondet Støtte Rollemodeller Metalindustrien Faglærte Mangel på kvalificeret faglært arbejdskraft Mangel på arbejdskraft i metalindustrien Mangel på arbejdskraft