PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/trump-er-kommet-for-at-blive-23350
ad

Trump er kommet for at blive…

Pressemeddelelse januar 25, 2017 Mini MBA Probana Business School Vækst Globalisering Ledelse

… Indtil videre de næste fire år.

Den nye virkelighed betyder en øget kompleksitet for dansk erhvervsliv og stiller derfor nye, store krav til virksomheder og ledere. Det er helt afgørende, at danske virksomheder og danske ledere ikke står stille, men løbende uddanner sig til at lede og agere i en global forretningsverden med mange krav, regler, metoder og forretningsgange, som ikke nødvendigvis kendetegner det danske erhvervsklima. Som leder skal du i dag ikke blot kunne tænke ud af boksen – du skal kunne tænke ud over landegrænser.

Netop det faktum kan være en udfordring for mange. Af samme grund har mange virksomheder handlet og er i dag godt i gang med at ruste lederstaben til også at være de bedste ledere i en global kontekst. Vi ved det hos PROBANA, fordi vi på vores Mini-MBA efteruddanner rigtig mange af de ledere, der nu og i fremtiden skal være globale ledere. Vores Mini MBA efteruddanner ledere, som er fælles om at have hele verden som arbejdsplads.

Skal Danmark fastholde og forbedre positionen på det internationale marked, kræver det et kompetence- og uddannelsesløft på alle planer. I den forbindelse er det helt afgørende, at lederne går forrest og videreuddanner sig, så de er rustet til de udfordringer, danske virksomheder står over for nu og i fremtiden. Hvis vi i Danmark skal være dygtigere, mere effektive og mere opfindsomme end konkurrenterne, og det skal vi, så kræver det stærke ledere. Læs mere på www.minimba.dk.

Den støt stigende internationale konkurrence, som mange danske virksomheder oplever, stiller ikke kun nye krav om et højere kompetenceniveau hos medarbejdere og ledere. Den internationale konkurrence stiller også krav til virksomhedernes evne til innovation. Hvad der var en ’cutting edge’ løsning i går, er det ikke i morgen. Derfor skal der konstant tænkes i ny innovation, og det kræver moderne ledere med fingeren på pulsen. Og ikke kun den danske puls, men den globale puls. Det er derfor ekstremt afgørende for succes eller det modsatte, at danske virksomheder investerer i at talentudvikle deres ledere til at kunne lede og inspirere medarbejderne, så virksomhedens evne til innovation får daglig næring fra de hænder og hjerner, der udgør virksomhedens motor. Læs mere på www.minimba.dk.

Vi hører tit fra de mange virksomheder, der år efter år sender deres ledere på vores Mini MBA, at styrken i efteruddannelsen ligger i mikset mellem teori og praksis. Man kan ikke blive en god leder alene ved at læse en bog, og man kan heller ikke blive det, hvis man udelukkende henter sin inspiration fra hverdagen. At udvikle og videreudvikle ledere til en globaliseret verden handler om at kombinere teori med praksis. Det har vi stor respekt for, hvorfor der også er stort fokus på denne kombination på PROBANA’s Mini MBA. Det er afgørende for os, at de værktøjer, ledere bliver introduceret til hos PROBANA, ikke bare er ny viden i form af teori, men også består af konkrete værktøjer, der fra dag ét kan anvendes i praksis. Læs mere på www.minimba.dk.

Både teori og konkret know-how kommer blandt andet fra anerkendte topledere med internationalt udsyn, der som gæsteforelæsere på vores Mini MBA flittigt deler ud af viden, indsigt og erfaringer fra et rigt liv på den globale scene. Hos PROBANA handler det om at videreformidle ’best practice’ gennem de bedste ledere, der ved, hvad det kræver at lede en virksomhed i en til stadighed mere globaliseret verden. Læs mere på www.minimba.dk.

Når vi har sagt globalisering, har vi også sagt kulturelle forskelle. Den store globalisering og internationale konkurrence betyder også, at danske virksomheder i stigende grad ansætter medarbejdere fra og i udlandet. Her er personaleledelse, forandringsledelse og værdiskabende ledelse nogle af de kompetencer, der er helt afgørende for, at de kulturelle forskelle tages alvorligt – og udnyttes – på alle niveauer i virksomhederne. Kultur smitter af på vores værdier, normer og måder at tænke på, og det kan give udfordringer på arbejdspladsen, hvis lederne ikke forholder sig til dette, og tager det alvorligt i den daglige personaleledelse. Læs mere på www.minimba.dk.

Hos PROBANA har vi i mere end fem år taget højde for dette i vores populære Mini MBA, hvor vi giver konkrete værktøjer til at sikre, at globaliseringen, og dermed også flere kulturer på arbejdspladsen, bliver til en styrke hos virksomhederne. Det er ledelsen, der er nøglen til, at udenlandske talenter bliver en integreret del af virksomheden. I den sammenhæng er en firmabil og adgang til en daglig frugtkurv ikke tilstrækkelig. De udenlandske talenter skal se og mærke, at de er en del af et fællesskab, og at deres kompetencer er hentet ind i virksomheden for at gøre en forskel. At integrere forskellige kulturer i virksomheden er derfor en ledelsesopgave, som vil fylde mere og mere i de kommende år i takt med, at danske virksomheder vil ansætte flere udenlandske kollegaer. Og netop det kommer danske virksomheder til at gøre. Den danske arbejdsstyrke rummer ikke nok hænder og hjerner til at skabe ny innovation, vækst og fremdrift. Det handler derfor om at udvikle danske ledere til at lede og motivere en mangfoldighed af danske og udenlandske talenter, der sammen kan og skal løfte dansk erhvervsliv ud over landets grænser. Læs mere på www.minimba.dk.

Skulle du mod forventning modtage denne artikel uønsket, så skriv til [email protected]. PROBANA er ikke et statsstøttet foretagende – vi lever af tilfredse kunder, der gerne vil vide mere.  

------------------------------------------------------------------------
PROBANA lader kunderne fortælle om succesen
I PROBANA er vi stolte af vores glade og tilfredse kunder. Vi er stolte af, at vi leverer præcis de uddannelser, der er behov for i en verden, der skriger på kompetencer. Derfor lader vi nu vores kunder fortælle om deres succesfulde erfaringer med PROBANAs uddannelser til andre travle og erfarne ledere, der ønsker et værdifuldt kompetenceløft gennem fokuserede uddannelsesforløb.
Vi har valgt at lade vores kunder fortælle om deres oplevelser - Se deres video-anbefalinger klik her

Kontakter


Emner


Mini MBA Probana Business School Vækst Globalisering Ledelse
ad