PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/tillykke-til-den-nye-regering-men-genovervej-lige-det-med-pvc-afgifterne-25729

Tillykke til den nye regering – men genovervej lige det med PVC-afgifterne

Pressemeddelelse juni 27, 2019 Politik Miljø PVC Plast Cirkulær økonomi Miljøminister Regering

I PVC Informationsrådet ønsker vi den nye regering og ikke mindst miljøminister Lea Wermelin tillykke, og glæder os over, at klima og miljø er allerøverst på dagsorden. Men nye afgifter er ikke vejen frem.

Tillykke til den nye regering – men genovervej lige det med PVC afgifterne

PVC er det mest anvendte plastmateriale i byggeriet, hvor det bruges til meget langtidsholdbare, klimavenlige, energibesparende og vedligeholdelsesfri produkter som rør, vinduer, døre, tagbelægninger, gulve osv. PVC er desuden et af de materialer, der egner sig allerbedst til genanvendelse. For eksempel kan et PVC-rør holde i over 100 år og genanvendes op til otte gange, endda uden at der skal tilsættes ny råvare. Hvilket andet materiale kan matche det?

På trods af de grønne hensigtserklæringer ser vi dog med bekymring på regeringens ønske om at genindføre PVC-afgifterne. Saneringsudvalget under den forrige regering påviste med rette, at afgifterne var ualmindeligt administrativt besværlige, og at de ikke gav nogen miljøeffekt. For eksempel er det evident, at nogle af de afgiftsbelagte produkter, såsom hospitalsgulve, simpelthen ikke kan fremstilles i andre materialer, hvis de skal opfylde de høje hygiejnekrav, der stilles til et moderne hospital. Dertil kommer, at afgifterne skulle regulere klassificerede ftalater, som nu reguleres via EU.

Vent med PVC-afgiftsdiskussion til PVC-indsatsen er afsluttet

Vi vil stærkt anbefale, at man venter med at kigge på at genindføre PVC-afgifterne til Miljøstyrelsen har færdiggjort sin PVC-indsats. Den blev igangsat af den tidligere regering på initiativ af De Radikale, og vil kortlægge alle de aspekter, der knytter sig til materialet. Den første rapport ud af fire er allerede offentliggjort. Ifølge direktør i PVC Informationsrådet, Ole Grøndahl Hansen, ser den overraskende positivt på PVC-materialets rolle i samfundet: “Det antydes faktisk i rapporten, at skifter man PVC ud med alternative materialer, så får man oftest et mere kostbart produkt af ringere kvalitet. Og hertil kommer, at det er tvivlsomt om der overhovedet er nogen miljøgevinst at hente.”

Den næste rapport vil se på de PVC-produkter, som vitterlig udgør en risiko. Nemlig PVC-produkter, der indkøbes via nettet fra lande udenfor EU.

Vi har udarbejdet et kort resumé af konklusionerne fra den første rapport.

Det øvrige Norden har ikke fulgt Danmark i PVC-affaldshåndteringen

I forbindelse med PVC-diskussionen bør den nye regering også kaste et blik på en ny rapport fra Nordisk Råd. Rapporten sammenligner den måde PVC-affald behandles på i de nordiske lande. I rapporten fremgår det, at der er en markant forskel på, hvordan man ser på problemet omkring forbrænding af PVC-affald.

Ole Grøndahl Hansen uddyber: “I modsætning til i Danmark forbrændes PVC-affald sammen med andet affald i både Sverige, Norge og Finland, og sendes ikke på deponi, som i Danmark.

Da forbrændingsproblematikken er hovedårsagen til, at man vil genindføre PVC-afgifterne, mener vi, man bør overveje, om det er en fornuftig måde at håndtere PVC-udfordringen på. Vi mener, at indsamling og genanvendelse af den bløde PVC er vejen frem, og at en eventuel restfraktion bør forbrændes med energiudnyttelse frem for at blive deponeret. Dette er også i overensstemmelse med tankerne i EU’s affaldshierarki.”

Et lovende projekt i Frankrig viser i øvrigt, at det kan lade sig gøre at undgå uønskede restprodukter ved forbrænding og i stedet udnytte disse til nyttige kemikalier.

Vi har lavet en infografik baseret på rapporten fra Nordisk Råd.

PVC Informationsrådet ser frem til et konstruktivt samarbejde med det nye folketing, hvor vi håber den nyeste viden vil danne grundlag for den fremtidige danske PVC-politik.

Kontakter


Ole Grøndahl Hansen

Direktør, mag.art.
PVC Informationsrådet
[email protected]***** Vis...
40 73****** Vis...

Emner


Politik Miljø PVC Plast Cirkulær økonomi Miljøminister Regering