PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/tilfredsstillende-resultat-i-2016-for-triplenine-group-23639
Annonce: håndværkerhjælp

TILFREDSSTILLENDE RESULTAT I 2016 FOR TRIPLENINE GROUP

Pressemeddelelse maj 4, 2017 Årsrapport 2016 TripleNine Group

TripleNine Groups regnskab blev – efter et rekordår i 2015 - tilfredsstillende med en omsætning på 1.786 mDKK og et resultat før skat (EBT) på 142 mDKK.

RESULTAT I 2016

Årets resultat er opnået i endnu et år med markedsmæssig turbulens med meget lave kvoter/fangster af visse industrifisk samt høje råvarepriser. Dette har stillet store krav til koncernens evne til at kunne omstille hurtigt og agere proaktivt.

”I TripleNine Group er vi meget stolte af resultatet i 2016. Alle koncernens tre datterselskaber i Chile, Norge og Danmark har bidraget positivt til resultatet på trods af relativt lave volumener og høje råvarepriser”, siger koncernchef Jes Bjerregaard.

”Det tilfredsstillende resultat i et udfordrende marked er opnået med udgangspunkt i dygtige medarbejdere og en solid kommerciel platform med fokus på kvalitet og service i et tæt og åbent samarbejde med vore kunder.

Endvidere har vi styrket vor position gennem igangsættelse af et større investeringsprogram i Danmark.”

SOLID BALANCE

Egenkapitalen er i 2016 øget til 795 mDKK, hvilket medfører, at soliditeten nu er over 60%. Generalforsamlingen har besluttet at udbetale udbytte til ejerne på 70 mDKK.

”Vi er glade for, at vi kan udbetale udbytte til vore ejere samtidig med, at vi bevarer en stærk balance og en god likviditetsmæssig position samt fortsat investerer i fremtiden,” uddyber koncernchefen.

KLAR TIL FREMTIDEN

Den norske koncern, Koppernæs overtog i efteråret 2016 majoriteten (81,5%) af aktierne i TripleNine Group.

”Med et tydeligt, langsigtet ejerskab på plads og den yderligt styrkede platform står vi godt rustet til fremtiden. Vi vil fremover styrke vores kerneforretning bl.a. ved at fortsætte investeringsprogrammet i Danmark samt ved at udvikle samarbejdet yderligere med både vore kunder og vore leverandører. Vi har endvidere igangsat et strategiarbejde, som forventes afsluttet i 2. halvår 2017,” siger Jes Bjerregaard.

FORVENTNINGER TIL 2017

I 2017 forventes en større tilførsel af råvarer i alle 3 lande – primært pga. tildeling af større kvoter til fiskerne end i 2016. De globalt øgede råvaremængder har medført stærkt reducerede salgspriser på fiskemel og -olie, hvilket lægger pres på marginerne, og som endnu engang stiller store krav til koncernens evner til at agere proaktiv og være forandringsparat.

Det igangsatte investeringsprogram fortsættes i 2017 med størst fokus på yderligere effektivisering og optimering i Danmark.

Trods de turbulente markedsvilkår forventes der et positivt resultat for 2017.

TripleNine Group udvikler, fremstiller og markedsfører fiskeproteiner og - olier som bl.a. foder-ingredienser. TripleNine Group har produktionsselskaber i Norge, Danmark og Chile og sælger til mere end 40 lande verden over. Koncernen omsætter for ca. 1,8 mia. kr. har ca. 250 medarbejdere.


FAKTABOKS:

mDKK.

2016

2015

Omsætning

1.786

1.739

Resultat før renter og skat (EBIT)

138

234

Resultat før skat (EBT)

142

218

Balance

1.311

1.203

Egenkapital

795

719

Solvens (egenkapitalandel)

61%

60%

Udbytte

70

60

Investeringer

71

44

Kontakter


Emner


Årsrapport 2016 TripleNine Group
Annonce: håndværkerhjælp