PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/til-medlemmer-af-folketinget-og-til-den-danske-offentlighed-19171
ad

Til medlemmer af Folketinget og til den danske offentlighed.

Pressemeddelelse oktober 24, 2014 Forurening Klima CO2 Klimaforandring

Ved at lade de fattige i ulandene betale for Danmarks økonomiske byrder i forbindelse med den nuværende flygtningesituation udviser regeringen ik-ke alene en udsøgt grad af kynisme, men og så en betydelig mangel på konstruktiv tænkning, når det gælder at forebygge fremtidens flygtninge-strømme.

Levende Hav mener, at det er særdeles vigtigt ikke at beskære, men tværtimod at øge uldviklingsbisstanden således, at unge generationer i de fattige udviklingslande kan se frem til en positiv fremtid. Håbløshed sender mennesker over i religiøs fanatisme, som avler vold og krig og dermed flygtninge. Fremtidsforskere taler desuden om det sandsynlige i, at 200 millioner klimaflygtninge i løbet af en kortere årrække vil cirkulere rundt i verden. Derfor ville det være rimeligt og mere konstruktivt, hvis regeringen fremskaffede penge til at dække udgifterne til de aktuelt store flygtningeforpligtelser ved at lægge en ekstra skat på CO2-forurenere.

Her er tre forslag: 

Flyvning er en ekstrem CO2-forurener: Beskat flyverejser.

”Hurtigfærger” CO2-forurener ekstremt: Beskat hurtigfærger.

Fiskeri med bundslæbende redskaber udleder mere end dobbelt så megen CO2 pr. kg. fanget fisk, sammenlignet med fiskeri med passive redskaber: Beskat trawlfiskeriet. 

Disse tre forslag ville hurtigt dække udgifterne til Danmarks flygtningeansvar. Samtidig ville gennemførelsen medvirke til at forbygge de menneskeskabte klimaændringer og således være med til at formindske fremtidens kolossale klimaflygtningefolkevandringer. Det skal tilføjes, at hverken flyvningen, hurtigfærgerne eller fiskeriet i dag betaler en eneste øre i afgift.

Emner


Forurening Klima CO2 Klimaforandring


ad