PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/thing-brandt-landskab-udn%C3%A6vner-tre-associerede-partnere-27321

Thing Brandt Landskab udnævner tre associerede partnere

Pressemeddelelse oktober 21, 2022 Associerede partnere Landskabsarkitektur Jubilæum Udvidelse af ledelsesgruppe

Med udnævnelsen af Signe Westergaard, Eva Nordberg og Emilie Kjeldsen Kjær som associerede partnere udvider Thing Brandt Landskab tegnestuens ledelsesgruppe.

Som en del af den strategiske videreudvikling og konsolidering af tegnestuen udvider Thing Brandt Landskab ledelsen med tre nye associerede partnere. Signe Westergaard bliver ansvarlig for Thing Brandt Landskabs projekteringsopgaver, Eva Nordberg får ansvaret for tegnestuens skitserende projektudvikling, mens Emilie Kjeldsen Kjær tiltræder som akkvisitionsansvarlig. Med udvidelsen består Thing Brandt Landskabs samlede ledelsesteam af de to stiftende partnere, Marie Thing og Kathrine Brandt, samt de tre associerede partnere, der alle er hentet internt på tegnestuen.

Udvidet ledelsesgruppe skal sikre videreudvikling og konsolidering
Marie Thing, partner og landskabsarkitekt MDL, fortæller om baggrunden for udvidelsen af ledelsesgruppen. ”Siden Kathrine og jeg for 10 år siden etablerede Thing Brandt Landskab, har vi øget antallet af medarbejdere og har løbende fået flere og større projekter. Vi ønsker at styrke den positive udvikling og benytter 10-års jubilæet til at fordele ansvaret på flere hænder uden at gå på kompromis med den flade og inkluderende virksomhedsstruktur, der har været vores særkende og styrke fra starten. Med udnævnelsen af Signe, Eva og Emilie får vi en større ledelsesgruppe, der kan sikre den strategiske videreudvikling og konsolidering af tegnestuen, så de kommende 10 år bliver mindst lige så spændende, som vores første årti.”

En stor del af Thing Brandt Landskabs opgaver kommer via langvarige samarbejder med bygherrer og samarbejdspartnere. Ifølge de to stiftende partnere skyldes det i høj grad, at de gennem tiden har formået at tiltrække og fastholde medarbejdere, der lytter til brugere og kunder — og ikke mindst evner at holde projekterne på sporet i forhold til tid, kvalitet og økonomi.

”Signe, Eva og Emilie kender tegnestuen, er fagligt kompetente og bidrager til at skabe en positiv stemning i dagligdagen. Hos Thing Brandt Landskab spiller vi alle hinanden gode, og 10 års-jubilæet er en god anledning til at ryste posen organisatorisk. I det nye ledelsesteam ser vi frem til – i fællesskab med vores dygtige medarbejdere – at styre tegnestuen i retning af endnu flere bæredygtige landskabsprojekter og værdiskabende samarbejder, der er kendetegnet ved høj faglighed og lysten til i fællesskab at skabe de bedste løsninger for alle involverede parter,” forklarer Kathrine Brandt, partner og landskabsarkitekt MDL.

Kort om Signe Westergaard
Signe Westergaard, landskabsarkitekt MDL, tiltræder som associeret partner med ansvar for Thing Brandt Landskabs projekteringsopgaver. Hendes primære ansvarsområde bliver at sikre, at projekterne får den faglige og tekniske kvalitet, der kendetegner tegnestuens projekter. Signe har været hos Thing Brandt Landskab siden 2012 og var i perioden 2006 - 2012 landskabsarkitekt hos Thing & Wainø Landskabsarkitekter. Signe Westergaard er uddannet landskabsarkitekt fra Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole (nuværende Københavns Universitet) i 2006.

Kort om Eva Nordberg
Eva Nordberg er arkitekt MDL og udnævnt som associeret partner med ansvar for Thing Brandt Landskabs skitserende projektudvikling. Hun skal styrke rammerne for tegnestuens kreative processer og arbejder i projekternes tidlige faser. Hun får også en nøglerolle i det tidlige strategiske udviklingsarbejde. Eva har arbejdet med landskabs- og byrumsprojekter hos Thing Brandt Landskab siden 2013 med et afstik til Rambøll/Henning Larsen Norge i 2021. Eva Nordberg er uddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole i København i 2013.

Kort om Emilie Kjeldsen Kjær
Emile Kjeldsen Kjær, landskabsarkitekt MDL, tiltræder som associeret partner med ansvar for Thing Brandt Landskabs akkvisitionsopgaver. Derudover skal hun styrke tegnestuens strategiske udviklingsarbejde og videreudvikle og konsolidere tegnestuens relationer og netværk. Emilie har været hos Thing Brandt Landskab siden 2018, 2017 - 2018 var hun ansat hos Bisgaard Landskabsarkitekter og på Københavns Universitet 2015 - 2017, hvor hun stadig underviser. Emilie Kjeldsen Kjær er bestyrelsesmedlem i Danske Landskabsarkitekter og er uddannet landskabsarkitekt fra Københavns Universitet i 2014.

Kort om Thing Brandt Landskab – 10 år i landskabsarkitekturens tjeneste
Thing Brandt Landskab blev etableret af Marie Thing og Kathrine Brandt i 2012 og arbejder bredt med landskabsarkitektur med særlige kompetencer inden for LAR, klimatilpasning og indretning af udearealer til bolig-, sundheds-, kultur- og institutionsbyggeri. Tegnestuen dækker alle rådgivningsfaser og har derudover stor erfaring med at facilitere borgerinddragelsesprocesser i tilknytning til deres opgaver. Tegnestuens projekter omfatter blandt andet et LAR-projekt på Roskilde Universitetscenter, renovering af Staldgade, Århusgadekvarteret og Eventyrlig legeplads, som er et integreret kunst- og legepladsprojekt i Hillerød.

  1. november fejrer Thing Brandt Landskab deres 10-års jubilæum og Kathrine Brandts 50- års fødselsdag med en reception på kontoret i Adelgade 15, København K.

Læs mere om Thing Brandt Landskab på www.thing-brandt.dk

BILLEDTEKSTER
TBL udvider ledelsesgruppen 01:
Thing Brandt Landskab udvider ledelsen med tre associerede partnere. Fra venstre Kathrine Brandt, partner og landskabsarkitekt MDL, Signe Westergaard, associeret partner og landskabsarkitekt MDL, Emilie Kjeldsen Kjær, associeret partner og landskabsarkitekt MDL, Marie Thing, partner og landskabsarkitekt MDL og Eva Nordberg, associeret partner og arkitekt MDL.

TBL udvider ledelsesgruppen 02:Staldgade: Thing Brandt Landskab er totalrådgiver med samarbejdspartnerne Scheller, Hougaard & Petersen og Petri & Haugsted. Københavns Ejendomme er bygherre. Foto: Mikkel Eye.

TBL udvider ledelsesgruppen 03:Århusgade: Barslund er totalentreprenør med underrådgiverne Thing Brandt Landskab og MOE. By og Havn I/S er bygherre og helhedsplanen er udarbejdet af SLETH og COBE.  Foto: Mikkel Eye.

TBL udvider ledelsesgruppen 04:RUC landskabsprojekt. Thing Brandt Landskab er totalrådgiver med Roskilde Universitet som bygherre. Foto: Mikkel Eye.

TBL udvider ledelsesgruppen 05:En Eventyrlig Legeplads. Thing Brandt Landskab er totalrådgiver med kunstnerduoen Hesselholdt & Mejlvang som underrådgiver. Bygherre: Hillerød Kommune.  Foto: Statens Kunstfond.

Kontakter


Emner


Associerede partnere Landskabsarkitektur Jubilæum Udvidelse af ledelsesgruppe