PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/teknologisk-institut-fastsl%C3%A5r-op-til-30-%C3%A5rs-l%C3%A6ngere-levetid-p%C3%A5-eternittage-27548

Teknologisk Institut fastslår op til 30 års længere levetid på eternittage

Pressemeddelelse marts 19, 2024 Tagrenovationer Eternittage Teknologisk Institut

Teknologisk Institut har testet eternitbølgeplader med og uden beskyttende malingslag og konklusionen er klar. Fugt kan trænge ind i pladerne uden maling og det skaber sammen med frost-tø påvirkning revner i pladerne og et nedbrudt tag. Eternittage der med maling holdes ved lige kan holde i op til 30 år længere.

4 efter
Billede af et hus med B7 eternitplader, der har fået: miljøgodkendt afrensning, efterskylning & desinfektion, grunding og 2 lag topmaling

Tagmalerforeningen i DI Byggeri har i årevis anbefalet at vedligeholde tage og dermed opnå en længere levetid. Udskiftning af et tag er dyrt og en stor miljøbelastning. Med den seneste undersøgelse og rapport: ”Analyse af eternitbølgeplader - tilstandsvurdering ved tyndslibsanalyse” bekræfter Teknologisk Institut, at der er en klar sammenhæng imellem holdbarheden på taget og maling af taget. Der er en betydelig længere levetid på taget, hvis det males og vedligeholdes.

Store besparelser til husejerne

”Vi ser rapporten som en fagligt gennembrud. Den understøtter det, som fagfolk har vidst i mange år, nemlig at malede og vedligeholdte tage holder længere. Vi ved, at udskiftning af et tag er bekosteligt og ofte noget, som husejerne ønsker at udskyde så lang tid som muligt. Rapporten giver belæg for, at det kan betale sig for husejere at få eftergået og malet deres tag, da det typisk kun koster ca. 15 pct. af, hvad udskiftning af et tag koster” udtaler Søren Cajus, konsulent i Tagmalerforeningen i DI Byggeri.

Gevinst for bæredygtigheden

Med den nye undersøgelse er der ligeledes store bæredygtighedsgevinster. Affald fra de gamle tage er en væsentlig miljøbelastning, og samfundet kan spares for store mængder affald med den længere levetid på taget.

Tagmalerforeningen har igennem et projektsamarbejde med ekstern bygningsrådgiver, Jørgen Staal Pedersen opsamlet erfaringer fra medlemmerne igennem de seneste 40 år i forhold til at vedligeholde tage. Erfaringerne er samlet i et erfaringsblad der bl.a. viser den længere levetid på tagene. Erfaringsbladet kan hentes på DI Byggeri Tagmalerforeningens hjemmeside her.

Fotos
Før og efter billeder af et hus med B7 eternitplader, der har fået:

  1. Miljøgodkendt afrensning.
  2. Efterskylning & desinfektion.
  3. Grunding
  4. 2 lag topmaling

Kontakter


Jørgen Staal Pedersen

Rådgiver
Teknisk Rådgivning
jorst************* Vis...
20312*** Vis...

Emner


Tagrenovationer Eternittage Teknologisk Institut


4 efter
Billede af et hus med B7 eternitplader, der har fået: miljøgodkendt afrensning, efterskylning & desinfektion, grunding og 2 lag topmaling
Hent | 11,93 MB | 2126 x 3307 | .jpg

4 før
Billede af et hus med B7 eternitplader.
Hent | 11,21 MB | 2126 x 3307 | .jpg

Zip og hent alle filer