PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/teknisk-skole-silkeborg-har-gjort-worldskills-vm-i-fag-til-en-del-af-den-faglige-hverdag-12411
ad

Teknisk Skole Silkeborg har gjort WorldSkills – VM i fag - til en del af den faglige hverdag

Pressemeddelelse september 23, 2011 Uddannelse

Eleverne på Teknisk Skole Silkeborg er blandt verdens bedste. Flere fagområder på skolen arbejder målrettet på at få deltagere med til WorldSkills, der bedst kan beskrives som VM i fag. I 2011 er der en vognmaler, en kok og en karosseritekniker med, og indenfor alle tre fag har skolen lærere, der er med i den internationalt sammensatte stab af dommere og officials ved WorldSkills.

Rasmus M. Thomassen

I nogle fag er der på Teknisk Skole Silkeborg mange års tradition for at deltage i konkurrencer med WorldSkills som det absolutte højdepunkt. World Skills er en kæmpe begivenhed med mesterskaber i 50 fag og deltagere fra 55 lande. I 2011 afvikles det i en hal på 90.000 kvadratmeter og har et budget i størrelsesordnen 375 mio. kr. for de fire dages konkurrencer.

Der er en del elever på hvert hold, der har lyst til at konkurrere i deres fag og prøve at blive blandt de allerbedste. Det er vigtigt på enhver uddannelse at sikre udfordring for de dygtigste. På Teknisk Skole Silkeborg kommer der mange elever, som har truffet en snævert valg til fordel for en faglig uddannelse, og de skal opleve, at såvel deres teoretiske evner som deres håndværksmæssige færdigheder bliver udfordret. Det sker bl.a. ved at konkurrere i fagene.

Konkurrencerne og ikke mindst World Skills løfter hele niveauet i uddannelserne. Gennem de allerdygtigste elever får andre øjnene op for, at de faktisk ved at yde en ekstra indsats kan præstere noget ekstra – dobbelt så meget som de selv tror og 10 gange så meget som deres mor tror. Det sunde konkurrencemiljø smitter og påvirker også den store gruppe af elever, som ikke når med helt frem blandt de allerbedste – eller som måske har interesser indenfor faget, som går i en lidt anden retning end konkurrencerne.

Det er afgørende vigtigt for et godt uddannelsesmiljø, at der er udfordringer til alle. Enhver elev skal gerne tænke ligesom nr. 2, når han kigger op på nr. 1 på sejrsskamlen. ’Hvad skal jeg gøre for at komme derop næste gang?’ Konkurrencerne vil fortsat være en grundlæggende motivationsfaktor og et vigtigt omdrejningspunkt for talentudviklingen på Teknisk Skole Silkeborg. Her er World Skills blevet en naturlig del af skolens strategiske indsatsområder.

World Skills består af realistiske øvelser sammensat af en gruppe af fagfolk fra hele verden. Som illustration af, hvilken værdi konkurrencerne tillægges rundt i verden kan nævnes, at Teknisk Skole Silkeborgs lærere sidder i arbejdsgrupper med eksempelvis den øverste personaleansvarlige hos Mazda i Japan og en anden med udviklingschefen i den koreanske bilkoncern Hyundai, ligesom der på kokkeområdet er adskillige kendte Michelin-kokke involveret.

Typisk for konkurrencerne er, at deltagerne skal demonstrere en række basiskundskaber gennem de opgaver, der bliver stillet, og samtidig giver opgaverne mulighed for at demonstrere, at de kan noget ekstra ud over basiskundskaberne. Det er typisk realistiske opgaver med et betydeligt tidspres, så deltagerne også skal demonstrere, at de kan præstere under pres.

Teknisk Skole Silkeborgs deltagelse i World Skills giver også en række sidegevinster. Der er opstået et udvidet samarbejde med brancheforeninger og faglige organisationer, konkurrencerne bidrager til, at lærerne holder sig ajour med den aktuelle udvikling indenfor fagene, og der er på en række områder etableret internationalt samarbejde, som både økonomisk og fagligt giver ekstra værdi for Silkeborg Tekniske Skole og dens elever.

Vognmaler
World Skills har påvirket uddannelsen af vognmalere markant. Eksempelvis er svendeprøven tilpasset det set-up, der anvendes ved World Skills. Faglærer Jens Søndergaard, Teknisk Skole Silkeborg har deltaget ved World Skills siden 2004 og bl.a. via konkurrencerne dannet et stort internationalt kontaktnet. Det har bl.a. ført til, at svenske vognmalerlærlinge i dag kan tage den sidste del af uddannelsen på Teknisk Skole Silkeborg som en overbygning på den svenske uddannelse.

Både brancheforening og den faglige organisation er involveret, og en del firmaer sponsorerer materialer og udstyr. Firmaet bag årets deltager tager i øvrigt til World Skills i London med samtlige 11 medarbejdere for at bakke deres deltager op.

Ved konkurrencen er der opstillet 20 komplette autolakererværksteder. Konkurrencen består af seks moduler, som der arbejdes på fem timer dagligt i fire dage.

Karosseritekniker
Der ligger et meget stort forarbejde bag World Skills for karosseriteknikere. Hver deltager får et karosseri med en skade, som skal være helt ens for alle deltagere. De 18 dommere forbereder ud over skaden også opgaver, hvor deltagerne skal udskifte forskellige karosseridele samt oprette og trække selve karosseriet lige.

På Teknisk Skole Silkeborg har man taget elementer fra opgaverne ved World Skills med ind i svendeprøven, og deltagelsen har medvirket til at skærpe kravene til de danske elever.

Faglærer Jesper Falkenberg ser de faglige konkurrencer som et redskab til at hæve niveauet på uddannelsen. Han ser det som sin opgave at gøre den enkelte så dygtig som overhovedet muligt, og i den sammenhæng er positiv konkurrence en motivation for en del elever. Det bidrager til stolthed og fællesskab på fagets vegne, og det gavner alle, selv om ikke alle elever kan blive verdensmester.

Kok
Kokkefaget har tradition for konkurrencer, men for Teknisk Skole Silkeborg er det noget nyt at deltage i World Skills på det område. Til gengæld har skolen deltaget seks gange ved DM med fire guldmedaljer og to sølvmedaljer. Faglærer Dennis Rafn er selv deltager på kokkelandsholdet og ser i høj grad konkurrencerne som et løft for kokkeuddannelsen på Teknisk Skole Silkeborg.

Det gavner alle, der har lyst til at udvikle sig. Man kan ikke stræbe efter det bedste, hvis man aldrig har set det bedste. På kokkeuddannelsen i Silkeborg er der skabt en vinderkultur, hvor eleverne bliver bedre til de arbejdsprocesser, der fører frem til de sublime resultater. Elever, som har vundet konkurrencer, får jobtilbud, som de ellers ikke ville have fået.

Konkurrencerne bygger lige som uddannelsen på de to grundfaktorer råvarekendskab og tilberedningskendskab. Opgaverne indeholder nogle faste basiselementer og teknikker, som deltagerne skal mestre, og dertil kan der så lægges en kreativitet, som giver det sidste nøk til toppen.

Dennis Rafn understreger, at konkurrencedelen er nøje adskilt fra den daglige undervisning, hvor der ikke alene er fokus på gourmet-retter. Der kan også scores 12-taller for wienersnitsel eller frikadeller med stuvet hvidkål, selv om det ikke er den slags retter, der arbejdes med ved World Skills. 

Kontakter


Jens Søndergaard

Underviser/faglærer
Teknisk Skole Silkeborg
jsh@t***** Vis...
M: 21******* Vis...

Jesper Vang Falkenberg

Afdelingsleder
Teknisk Skole Silkeborg
jvh@t***** Vis...
8923**** Vis...

Dennis Rafn

Underviser/faglærer
Hotel- og Restaurantskolen Silkeborg
dr@ts**** Vis...
M: 51******* Vis...

Emner


Uddannelse
ad