PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/tag-en-mini-mba-og-bliver-bedre-til-at-h%C3%A5ndtere-jeres-csr-12064
ad

Tag en Mini MBA og bliver bedre til at håndtere Jeres CSR

Pressemeddelelse juni 9, 2011 Uddannelse

Virksomheders sociale ansvar, i daglig tale forkortet til CSR, er i højere grad end tidligere højt prioriteret på virksomhedernes og institutionernes dagsorden. Dette er et led i erkendelsen af, at virksomheder ikke eksisterer i isolation fra omverdenen. Der er i dag større fokus på virksomhedernes mange stakeholdere, da aktørernes primære formål ikke kun er at tilgodese shareholderne.

Probanalogo

Medarbejderne er afhængige af deres virksomhed og afspejler sig i dens identitet. De stiller derfor ofte høje krav til virksomhedens etiske og moralske ageren. Ligeledes påvirkes kunder, leverandører og det lokale samfund alle af, hvad virksomhederne foretager sig, og andelen af politiske forbrugere er stigende. Virksomhedens services, produkter og produktionsmetoder har samtidig en stor indflydelse på samfundet, hvor især miljømæssige og etiske hensyn er på dagsordenen.

Særligt efter den nye lov om CSR fra december 2008, er der kommet et pres fra regeringen om at tage et socialt ansvar. Loven dikterer at landets 1.100 største virksomheder skal oplyse om deres stillingtagen og arbejde med CSR i årsrapporten. Men små og mellemstore virksomheder bør også tage aktiv stilling til deres sociale ansvar, da det kan skabe store konkurrencemæssige fordele.

Essensen af CSR er derfor at forstå Deres virksomheds indflydelse på samfundet og overveje, hvordan De kan få positivt udbytte af denne indflydelse. Det handler om at agere ansvarligt og følge nogle konsistente principper, som rækker ud over de legale minimumskrav. Men CSR er frivilligt, og det er derfor afgørende, at CSR integreres og praktiseres i Deres virksomhed på en ærlig og troværdig facon. Dette kan skabe legitimitet fra Deres stakeholdere og være yderst profitabel for Deres virksomheds bundlinje.

Probanas Mini MBA er en diplomlederuddannelse, som giver Dem de rette værktøjer, således I er rustet til at arbejde strategisk med CSR i Jeres virksomhed. Målrettet håndtering af Jeres CSR-strategi kræver indsigt i den komplekse spænding mellem samfundsudvikling, politisk kommunikation og stakeholder relationer.

Uddannelsen er for Dem, der ønsker en større indsigt i de væsentligste management-områder, herunder strategi, organisering, ledelsesinformation og markedsforståelse, samtidig med, at De lærer at beherske og integrere denne indsigt i Deres dagligdag.

Læs mere om uddannelsen på Probanas hjemmeside, www.minimba.dk.

Emner


Uddannelse
Zip og hent alle filer
ad