PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/ta-kontroll-over-din-jobb-og-din-hverdag-18343
ad

Ta kontroll over din jobb og din hverdag!

Pressemeddelelse juli 7, 2014 Utdanning Etterutdannelse Nettverk Utfordring Management Probana Business School Mini MBA Ledere Sjefer Arbeidsmarkedet Kontroll Hverdag

Vi kjenner alle det igjen: Det skal handles inn, barna skal hentes, telefonen ringer, mail skal besvares og deadlines skal holdes. Jobben og fritiden går mer og mer inn i hverandre. Arbeidet og hverdagen har aldri vært mer integrert enn hva det er i dag.

Uddannelse

Mini MBA-utdannelsen fra PROBANA gir deg en mengde konkrete verktøy som kan hjelpe deg til å takle arbeidet og hverdagens problemer. Gjennom utdannelsens 6 moduler kommer du til å utfordres og støttes i din utvikling som leder. Du kommer til å få større innblikk i de viktigste management-områdene, som strategi, organisering, psykologi, kommunikasjon og markedsforståelse - samtidig som du får muligheten til å beherske og integrere denne kunnskapen i din hverdag. Gjennom økt kunnskap innen disse områdene kommer du til å kunne skape bedre resultater i din organisasjon, samtidig som du kommer til å kunne ta strategiske beslutninger til fordel for både din jobb og din hverdag.

Vårt mål på PROBANA Business School er å gi alle våre deltakere på Mini MBA-utdannelsen forutsetningene for å utvikle sin personlige ledelse og få en større innsikt i sin egen atferd, beslutninger og handlinger og på denne måten forstå andres og kunne agere på et mer bevisst og strategisk vis i sin hverdag. Etter utdannelsen kommer dine nyvunnede innsikter til å kunne ta beslutninger på en måte som kommer til å avspeile seg fordelaktig, både i ditt privatliv og på din arbeidsplass.

Utover dette kommer du til å møte likesinnede ledere, sjefer og direktører på kursdagene. Her kan du som deltager skape et sterkt nettverk, som du og din bedrift kan dra nytte av i sammenheng med utfordringer, forandringer og nye muligheter. For å styrke samhørigheten ytterligere har Probana opprettet et Alumni-nettverk for at alle Mini MBA-deltakere skal kunne dele kunnskap og erfaringer med hverandre, også etter utdannelsens slutt.

For mer informasjon om PROBANA og vår Mini MBA er du velkommen til å besøke vår hjemmeside: http://www.probana.no eller ta kontakt med oss via email: [email protected] eller på tel: +47 21 08 48 86.

Med en Mini MBA-utdannelse fra Probana Business School kommer du til å stå sterkere på arbeidsmarkedet og innenfor de utfordringene som oppstår i en rask foranderlig hverdag!

Emner


Utdanning Etterutdannelse Nettverk Utfordring Management Probana Business School Mini MBA Ledere Sjefer Arbeidsmarkedet Kontroll Hverdag
Zip og hent alle filer
ad