PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/stress-p%C3%A5-arbejdspladsen-et-f%C3%A6lles-ansvar-17929
ad

Stress på arbejdspladsen - et fælles ansvar?

Pressemeddelelse april 2, 2014 Management Stress Organisation Ledelse Konference

Stress Management

Stress Management m. logo

Stress må anses som værende et samfundsmæssigt problem, og et anliggende for arbejdspladsen. Dog er det først og fremmest, for dét menneske, der rammes, tale om en alvorlig situation, der måske kan betyde sygdom, nedsat arbejdsevne og funktionsevne, sengeliggende og alvorlig psykiske problemer. To myter omkring stress har været meget udbredt. Den ene er at stress alene skyldes, at man som person ikke er stærk nok, og den anden er at stress udelukkende skyldes uhensigtsmæssige forhold på arbejdspladsen. Begge myter kan være handlingslammende. Hvis man anser stress som et individuelt problem, vil medarbejderen måske være tilbøjelig til at skjule problemet for ikke at fremstå svag. Hvis man anser det som et organisatorisk problem, kan det medføre at alle bare fralægger sig ansvaret for problemet. Derfor må man anse stress som værende et fælles ansvar. På den måde kan man sige at stress på den ene side opstår på grund af (for) høje organisatoriske krav, og hænger sammen med den måde individet individuelt oplever og reagerer. Man kan derfor forstå stress som værende en reaktion hos individet, der opstår som følge af interaktionen mellem individ og omgivelser, og dermed mellem medarbejder og organisation. Og derfor er det nødvendigt at alle parter på arbejdspladsen gør en aktiv indsats for at komme problemet med stress til livs.

Undgå individualisering af stress

Undersøgelser foretaget af Dansk Sygeplejeråd viser, at stress mange steder opfattes som et individuelt problem, som i høj grad skal klares af den enkelte medarbejder. Derfor er én af de største udfordringer, organisationerne står over for, når det drejer sig om at forebygge stress, hvordan man griber det an uden at individualisere problemer. Når en medarbejder sygemeldes med stress, og lederen udtrykker sympati, er det selvfølgelig for det meste et udtryk for omsorg. Men hvis arbejdspladsen ikke samtidigt sætter fokus på, hvordan arbejdspladsen kan have bidraget til stressen, kommer man til at placere problemet udelukkende hos medarbejderen. Det betyder ikke at den enkelte ikke har et ansvar eller kan gøre noget, men tendensen til at overlade hele ansvaret til de enkelte medarbejdere, i stedet for at se på løsninger i fællesskab, kan være yderst handlingslammende.

En måde at håndtere problemet i fællesskab, kan være en fælles indsats mod at genkende stresssymptomer, samt en fælles indsats for en ændring af de forhold, der skaber stress. Stress på arbejdspladsen vil oftest være arbejdsrelateret, og forhold hvor medarbejdere ikke oplever kontrol, oplever tvetydighed, samarbejdsproblemer og manglende organisatoriske ressourcer er nogle af de organisatoriske forhold, der kan føre til stress. Hvis man derfor netop betragter disse forhold som værende organisatoriske, kan man betragte stress som værende en social proces, der giver bevidsthed om hvor vigtig velfungerende dialog og medarbejder- og lederinvolvering er. Det kan styrke den fælles opfattelse af problemerne og skabe mulighed for, at organisatoriske beslutninger og fælles handling kan være med til at løse problemerne.

Nu kan Institut for Personaleudvikling invitere dig til den nye Stress Management konference

Denne konference er for dig der gerne vil lære mere om stress, og om hvordan man både forebygger og behandler stress. Ved at deltage på konferencen vil du få en dybdegående indsigt i stress som begreb og sygdom, og vil forhåbentlig blive bedre til at genkende faresignaler hos dine kollegaer eller medarbejdere.

Vi glæder os til at kunne byde dig og dit netværk velkommen til en inspirerende og faglig konference, hvor der gives en masse viden og værktøjer om Stress Management.

For tilmelding samt yderlig info - læs mere her! 

Emner


Management Stress Organisation Ledelse Konference
ad