PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/stress-er-sv%C3%A6r-at-diagnosticere-11983
ad

Stress er svær at diagnosticere

Pressemeddelelse maj 23, 2011 Energi & Miljø

Det er svært for mange praktiserende læger at diagnosticere stress, og der er sjældent meget, lægen kan eller vil gøre for at afhjælpe problemet. Symptomerne på stress - herunder træthed, hovedpine og maveproblemer - rammer ca. hver fjerde dansker. Ifølge Probana Aps - Der er landets største efteruddannelsesinstitution online med flere end 800 ledere & personaleansvarlige som daglige studerende - har lægerne ofte ikke anden mulighed end at anbefale at tage den med ro. I en tid med stadig større krav i erhvervslivet, - på jobmarkdet - og i næsten samtlige private & offentlige virksomheder er stress-relaterede på vej til at blive et uhyr stort problem. En alvorlig sygdom, der lige nu rammer overalt i erhvervslivet, og høj som lav. Probana mener, at mange læger glemmer at stress er alvorlig og ikke afser nok tid til at finde ud af, hvor de fysiske symptomer på stress kommer fra, når de diagnosticerer... Ej heller uddanner de sig nok.

Peter

Stress er vor tids allerstørste arbejdsmæssige problem. En sygdom, der er væsentligste årsag til sygefravær, dårlig trivsel, konflikter og medarbejderafgang i både den private og offentlige sektor.

Hvor skadeligt stress er, afhænger dels af hvor lang
tid det står på, og dels hvordan virksomhederne mestrer ubalancen mellem krav og ressourcer. Og det er kostbar viden for virksomheden, selv at ligge inde med. At hyre uerfarne eksterne konsulenter til at håndtere stressramte medarbejdere eller afdelinger kan have katastrofale følger.

Deltagerne på SMK-uddannelsen bliver for første gang nogensinde konfronteret med konkrete værktøjer, metoder og processer, der omgående kan reducere stress i virksomhederne.
 
Stress management konsulent uddannelsen bygger på de centrale områder inden for moderne filosofi og stressteori og vil give dig en solid teoretisk indføring i stress som samfundsmæssigt fænomen samt en række praktiske redskaber til at genkende, håndtere og afhjælpe stress i eget såvel som andres arbejdsliv.
 
Uddannelsens tre moduler er på handelshøjskoleniveau og indeholder flg.:
 

Modul 1:Stress – en folkesygdom

I dette modul stilles skarpt på baggrunden for stress.
Hvad er stress, og hvilke forhold i det moderne samfund er medvirkende til den eksplosion i antallet af stresstilfælde,
vi er vidner til i dag?
 
Herunder psykisk og fysisk arbejdsmiljø, samfunds- og organisationsudvikling, den moderne identitet, fleksibilitet og forandring, personalegoder, motivation mv.
 
Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 24.08.11, kl. 9.30-15.30 på Radisson Blu Royal Hotel.
 

Modul 2:Stress i arbejdslivet

Dette modul fokuserer på stress, som det konkret giver sig udtryk på arbejdspladsen. De får redskaber til at genkende symptomer på stress og en dybdegående indsigt i de
individuelle ressourcer, der kan modvirke stress.
 
Herunder læring om reaktioner på stress, årsager til stress, advarselstegn, stress i arbejdslivet, coping, modstandsdygtighed, ressourcer, helbred og biologi mv.

Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 23.09.11, kl.  9.30-15.30 på Radisson Blu Royal Hotel.
  

Modul 3:Stress management

Dette modul indeholder en lang række klassiske såvel som nyskabende redskaber, der sætter stress management
konsulenten i stand til at håndtere og afhjælpe stress i den organisatoriske hverdag – både hvad angår den enkelte medarbejder og organisationen i sin helhed.
 
Undervisningen sætter fokus på tankeprocesser, coaching,
time management, fysiologiske værktøjer, Appriciative inquiry,
mental træning mv.

Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 28.10.11, kl.  9.30-15.30 på Radisson Blu Royal Hotel.
 

Eksamen

Herunder gennemgang af hver kursists testresultater ved
hvert modul. Eksamen finder sted den 31. oktober 2011.


Både i e-leaning-modulerne og på kursusdagene sætter underviserne fokus på de processer, der finder sted i deltagernes virksomheder, samt hvilke muligheder og metoder deltagerne kan benytte sig af for at påvirke og optimere processerne til gavn for virksomhedens udvikling.
 
Undervisningsmaterialet er på handelshøjskole- og MBA-niveau, men gøres lettilgængeligt via en kombination af faglig viden og cases fra udvalgte virksomheder. Desuden giver uddannelsen mulighed for at etablere netværk med personaleansvarlige, ledere og konsulenter på tværs af en lang række førende private og offentlige virksomheder.
 
Til de to første moduler er knyttet forelæsninger af fire timers varighed, mens der i forbindelse med det tredje modul vil blive afholdt en kursusdag inklusiv en workshop, der giver mulighed for at afprøve og anvende redskaberne fra SMK i praksis. Her vil der blive mulighed for personlig sparring med en professionel erhvervspsykolog. Læs mere om vores undervisere og samarbejdspartnere her.
 

Hvem bør deltage

Personaleansvarlige, ledere og mellemledere med ansvar og interesse for forbedring af arbejdsvilkår i virksomheden og håndtering af stress på såvel personligt som organisatorisk plan.
 

Undervisningsform

Ved tilmelding til uddannelsen modtager deltagerne et password og et brugernavn, der giver direkte adgang til undervisnings-siderne, bibliotekerne og linksiderne, der er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online-dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforummet har deltageren også mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister. Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således, at deltageren kan trække direkte på indlæringen i forbindelse med daglige arbejdsopgaver. Læs mere her.
 

Forberedelse:

Før kursets start udfylder deltageren et omfattende spørgeskema, som viser deltagerens læringsprofil. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens resultater ved den afsluttende eksamen.
 

Krav til udstyr:

For at kunne deltage på SMK-uddannelsen skal De have adgang til en pc med internetopkobling og en e-mail-adresse.

 
 

Emner


Energi & Miljø
Zip og hent alle filer
ad