PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/stress-er-et-f%C3%A6lles-problem-8826
ad

Stress er et fælles problem

Pressemeddelelse januar 25, 2010 Uddannelse

Cirka 30 % af den danske befolkning skønnes at lide af stress. Stress er ikke kun medarbejderens problem – det koster gennemsnitlig 1 million kr. for en virksomhed at have en langtidssygemeldt medarbejder. Har din virksomhed råd til det?

Aktivkurser 1
Logo

Et fælles ansvar

I mange organisationer opfattes stress som medarbejderens individuelle ansvar, men i artiklen Stress er en ledelsesopgave på lederweb.dk fremlægger erhvervspsykolog Majken Matau, at ledelsen og virksomheden har et medansvar for at hjælpe den stressede medarbejder gennem forløbet. Stress er et individuelt problem, men skal løses i fællesskab.

Udover at det skader den enkelte medarbejder, vil stress på en arbejdsplads ofte påvirke samarbejdsklimaet medarbejderne imellem. Aftaler holdes ikke, møder bliver aflyst, opgaver udføres overfladisk eller slet ikke - alle faktorer der medfører dårlig stemning og et stigende sygefravær. Det er derfor vigtigt, at virksomheden er klar til at håndtere denne opgave og tage hånd om den enkelte medarbejder, for ellers kan det udvikle sig til en negativ stressspiral. Virksomheden skal kunne gribe hurtigt ind med stressreducerende redskaber     

Lederens rolle

Lederen har en afgørende rolle både før, under og efter en medarbejder rammes af stress. Lederen kan med de rigtige redskaber og gennem samtale med den stressramte finde ud af, hvordan medarbejderen kan fortsætte sit arbejde og hvad virksomheden kan gøre for at hjælpe medarbejdere videre og tilbage på arbejdet. Lederen har stor indflydelse på de faktorer, der er afgørende for medarbejderens trivsel, og lederen er med til at skabe rammerne for et godt arbejdsmiljø.

Stress Management Konsulent

Gennem en efteruddannelse som Stress Management Konsulent hos Probana Management /Aktiv Kurser får deltagerne konkrete værktøjer, metoder og processer, der kan reducere stress i virksomheden.

Denne uddannelse bygger på centrale områder indenfor moderne filosofi og stressteori, og vil give deltagerne en solid teoretisk indføring i stress som samfundsmæssigt fænomen, samt at give en række praktiske redskaber til at genkende, arbejde og afhjælpe stress i eget og andres arbejdsliv.

Er I klar til at gøre virksomheden omstillingsparat til en hverdag med kompleksitet, udfordringer og mange forandringer - så se nærmere på http://www.probana.com/smk

Læs om alle Probana Management / Aktiv Kursers uddannelser her: www.probana.com/akursuskatalog.asp

Se mere om undervisere, samarbejdspartnere og læs tidligere deltagers oplevelser på: www.probana.com

For yderligere information kontakt venligst

Probana Management/ Aktiv Kurser

45765858   

Emner


Uddannelse
Zip og hent alle filer
ad