PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/strategi-og-forretningsudvikling-i-fokus-i-de-danske-bestyrelser-21470

Strategi og forretningsudvikling i fokus i de danske bestyrelser

Pressemeddelelse juli 14, 2015 Bestyrelsesarbejde Forretningsudvikling Probana Ledelse Strategi Masterclass

For at være blandt de mest konkurrencedygtige og eftertragtede virksomheder er det nødvendigt hele tiden at tilpasse sig omverdenens behov og forventninger. Der stilles i højere grad krav til bestyrelsens rolle i strategiarbejdet, og mange bestyrelser tager ikke længere alene ansvar for at repræsenterer ejernes perspektiver, men agerer også sparringspartner for ledelsen i spørgsmål om strategi og forretningsudvikling.

Størstedelen af bestyrelser i både små, mellemstore og store virksomheder, er klar over vigtigheden af at have en velovervejet strategi, som alle virksomhedens interne interessenter pejler mod at efterleve. Strategien bør tage højde for alle kontekstuelle forhold samt ønskværdige fremtidige initiativer og tiltag. Læs med på http://www.probana.com/mcb.asp

Strategi er dog mere end blot en plan, og det anbefales, at der foreligger en indledende diagnose, førend en virksomhed træffer beslutninger om at implementere en given strategi og dermed foretage alle fremtidige beslutninger ud fra et overordnet strategisk omdrejningspunkt. En strategisk diagnose, der er udført indledningsvist, vil bevirke, at strategien ikke blot er en "døgnflue", der kan formes og ændres efter forgodtbefindende men derimod bliver et fast pejlemærke, der kan hjælpe samtlige medarbejdere og ledere med at træffe ensrettede beslutninger. Dette gavner de fælles overordnede mål, der skal føre virksomheden til tops inden for den givne branche. Det er bestyrelsen, som i sidste ende skal give grønt lys for den endelige strategi, hvorfor netop strategi er et af hovedfokuspunkterne som bestyrelsesmedlem. Læs med på http://www.probana.com/mcb.asp

Strategisk diagnose dækker over en bred vifte af overvejelser, som den enkelte virksomhed skal gøre sig, inden de lægger sig fast på en endelig strategi. Læs med på http://www.probana.com/mcb.asp

En fordelagtig strategisk diagnose skaber grobund for den velovervejede strategi og giver ydermere optimale muligheder for at forberede sig på fremtidige udfordringer og muligheder både internt og eksternt. Nedenstående kapitel vil derfor præsentere forskellige redskaber, der alle kan være medvirkende til at geare virksomheden til strategien. Læs med på http://www.probana.com/mcb.asp

MasterClass i Bestyrelsesarbejde sætter i denne måned fokus på en række teorier, som knytter sig til begreber som return on strategy, forretningsplan, strategisk legitimitet, strategisk kompetenceudvikling, strategisk forandringsproces, fusioner og strategiimplementering. Der bliver inddraget konkrete eksempler fra virksomheder, og derudover vil der blive præsenteret en række værktøjer, du som bestyrelsesmedlem kan gøre brug af i fremtiden. Læs med på http://www.probana.com/mcb.asp

Kontakter


Emner


Bestyrelsesarbejde Forretningsudvikling Probana Ledelse Strategi Masterclass