PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/stofbrugere-og-gadejurister-kr%C3%A6ver-politisk-handling-for-at-nedbringe-d%C3%B8delighed-12200
ad

Stofbrugere og gadejurister kræver politisk handling for at nedbringe dødelighed

Pressemeddelelse juli 20, 2011 Politik

I anledningen af den internationale mindedag for afdøde stofbrugere kræver BrugerForeningen for Aktive Stofbrugere og Gadejuristen en national handleplan til nedbringelse af den høje dødelighed blandt danske stofbrugere.

148

I morgen, torsdag d. 21. juli 2011, er det international mindedag for afdøde stofbrugere, hvor stofbrugere, pårørende, socialarbejdere m.fl. vil mindes deres kære.

"Den fortsat ekstremt høje dødelighed i Danmark er uacceptabel og mange dødsfald kan undgås, men skal det lykkes, kræver det politisk vilje", slår BrugerForeningen og Gadejuristen fast i denne fælles appel til indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder og Folketingets Sundhedsudvalg.

Trods en massiv opprioritering af behandlingsindsatsen har Danmark år efter år et rekordhøjt antal omkomne stofbrugere i forhold til mange af de lande vi almindeligvis sammenligner os med og antallet er igen stigende.

Mange af disse dødsfald kan undgås. Stofbrugerne dør af overdoser blandt andet fordi vejen til overlevelseshjælp i form af modgift er for lang. De dør, fordi de illegalt fremstillede og distribuerede stoffers koncentration og renhed er ukendt for stofbrugerne. De dør af sygdomme som hepatitis og hiv/AIDS. Sygdomme, som de får undervejs – ikke som følge af stofferne, men som følge af de vilkår, de er henvist til at bruge stofferne under, den utilstrækkelige adgang til sterilt injektionsudstyr og fraværet af tilstrækkelige og attraktive behandlingstilbud. Målt på dødeligheden er vi ikke kommet tættere på at yde stofbrugerne mere sikre og bedre levevilkår i løbet af de sidste 15 år, konstaterer BrugerForeningen og Gadejuristen.

Diskussionen synes at være låst fast i debatten om etablering af fixerum. Ifølge BrugerForeningen og Gadejuristen er der dog ingen gode grunde til at undlade at arbejde målrettet på at nedbringe dødeligheden, mens vi må vente på et fixerum. Organisationerne peger blandt andet på de gode erfaringer fra udlandet med at uddanne stofbrugere, pårørende og socialarbejdere i at anvende modgiften Naloxone. Et helt ufarligt præparat, der ophæver overdoser af heroin, metadon og andre opioider, og det samme præparat som danske stofbrugere i dag behandles med ved overdosis. Modgiften fås i Danmark kun på recept, hvorfor organisationerne foreslår, at de kommunale læger, der i forvejen varetager behandlingen af stofbrugere, tilbyder alle indskrevne i behandlingssystemet ordination af Naloxone og oplæring i brug af denne modgift sammen med generel vejledning i at undgå overdoser. De foreslår endvidere, at modgiften gøres tilgængelig som håndkøbsmedicin, så også pårørende sikres mulighed for at rede deres kæres liv.

Der findes ingen mirakelkur, når det kommer til at nedbringe den høje dødelighed. Men meget kan og skal gøres; først og fremmest skal reduktion af dødeligheden defineres som en selvstændig målsætning i dansk narkotikapolitik gennem udarbejdelsen af en national handleplan. Udover at modgiften Naloxone må gøres let tilgængelig, skal der sikres adgang til attraktive behandlings- og øvrige støttetilbud, sikres en reel implementering af patientrettighederne i substitutionsbehandlingen, stofbrugerne skal sikres retskrav på let og gratis adgang til sterilt injektionsudstyr, ligesom alle relevante aktører må uddannes i undgåelse af overdoser.

BrugerForeningen for Aktive Stofbrugere afholder en mindehøjtidelighed den 21. juli 2011 kl. 19 ved Mindestedet for stofbrugere på Halmtorvet ved Eskildsgade på Vesterbro i København.

Kontakter


Jørgen Kjær

Formand
BrugerForeningen for Aktive Stofbrugere
jk@br***************** Vis...
35360*** Vis...

Emner


Politik
Zip og hent alle filer
ad