PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/sterkt-fellesskap-og-godt-samarbeid-skaper-sterke-organisasjoner-18863
ad

Sterkt fellesskap og godt samarbeid skaper sterke organisasjoner

Pressemeddelelse september 23, 2014 Mini MBA Leder Videreutdanning Probana Utdanning Etterutdanning Ledelse Strategi Kurs Kursforløp

Det finnes bevis for at arbeidsplasser med sterkt fellesskap og gode relasjoner bidrar til høyere effektivitet og dermed bedre resultater.

Billede fire mennesker gående

 

Godt samarbeid og vedvarende relasjoner er noe som blir viktigere i næringslivet, både innad og utenfor organisasjonen. Gjennom felles verdier, opplevelser og visjoner blant organisasjonens ansatte blir veien mot felles mål enklere.

Vi i PROBANA mener at samarbeid og en felles søken er alfa og omega for å nå organisasjonens mål, noe som samtidig bidrar til økt effektivitet og produktivitet på arbeidsplassen. PROBANA leverer utdanningsløsninger på MBA-nivå for både private og offentlige virksomheter - vi kaller det en Mini MBA. En Mini MBA-utdannelse tar sikte på å styrke personlige kompetanser innenfor de viktigste ledelsesområdene - som ledelse, psykologi, kommunikasjon, strategi, markedsforståelse og organisasjonsteori - samtidig som deltakerne gis verktøy og metoder for å bedre kunne møte behov i sin bedrift.

Gode relasjoner, godt samarbeid og fellesskap begynner med individet. Mini MBA-utdannelsen tar utgangspunkt i deltakerne og lar dem jobbe med sitt eget lederskap og sin egen atferd. De får nye perspektiver og innsikter som åpner opp for nye muligheter. Med konkrete verktøy og metoder gis deltakerne de riktige forutsetningene for å kunne skape en sterkere organisasjon som kommer til å medføre direkte resultater.

For mer informasjon om PROBANA og Mini MBA-utdannelsen besøk vår hjemmeside, ta kontakt med oss på tlf: +47 21 08 48 86 eller via e-post [email protected]

Emner


Mini MBA Leder Videreutdanning Probana Utdanning Etterutdanning Ledelse Strategi Kurs Kursforløp
ad