PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/sterkt-fellesskap-og-godt-samarbeid-skaper-sterke-organisasjoner-18219
ad

Sterkt fellesskap og godt samarbeid skaper sterke organisasjoner

Pressemeddelelse juni 4, 2014 Mini MBA Probana Business School Utdanning Kurs Ledere

Det finnes bevis for at arbeidsplasser med sterkt fellesskap og gode relasjoner bidrar til høyere effektivitet og dermed bedre resultater. Godt samarbeid og vedvarende relasjoner er noe som blir viktigere i næringslivet, både innad og utenfor organisasjonen. Gjennom felles verdier, opplevelser, og visjoner blant organisasjonens ansatte blir veien mot felles mål enklere.

Linkedin norge

Vi i PROBANA mener at samarbeid og en felles søken er alfa og omega for å nå organisasjonens mål, noe som samtidig bidrar til økt effektivitet og produktivitet på arbeidsplassen. PROBANA leverer utdanningsløsninger på MBA-nivå for både private og offentlige virksomheter - vi kaller det en Mini MBA. En Mini MBA-utdannelse tar sikte på å styrke personlige kompetanser innenfor de viktigste ledelsesområdene - som ledelse, psykologi, kommunikasjon, strategi, markedsforståelse og organisasjonsteori - samtidig som deltagerne gis verktøy og metoder for å bedre kunne møte behov i sin bedrift.

Gode relasjoner, godt samarbeid og fellesskap begynner med individet. Mini MBA-utdannelsen tar utgangspunkt i deltagerne og lar dem jobbe med sitt eget lederskap og atferd. De får nye perspektiv og innsikter som åpner opp for nye muligheter. Med konkrete verktøy og metoder gis deltagerne de rette forutsetningene for å kunne skape en sterkere organisasjon som kommer til å medføre direkte resultater.

For mer informasjon om PROBANA og Mini MBA-utdannelsen besøk vår hjemmeside eller ta kontakt med oss på tlf: +47 21 08 48 86 eller via email [email protected]

Emner


Mini MBA Probana Business School Utdanning Kurs Ledere
ad