PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/statsanerkendte-uddannelser-hos-aktiv-kurser-9557
ad

Statsanerkendte uddannelser hos Aktiv Kurser

Pressemeddelelse april 15, 2010 Uddannelse

Aktiv Kurser afholder fremover statsanerkendte uddannelser. Aktiv Kurser - som pt. er landets førende leverandør af efteruddannelser online med 800 studerende i døgnet - tilbyder fremover en række statsanerkendte uddannelser med mulighed for at søge SVU-støtte og få ECTS-point.

Probanalogo

Du kan som ny leder, projektleder eller mere erfaren leder få en uddannelse hos Aktiv Kurser, der kombinerer teori, praksisnær læring og personlig udvikling samtidig med, at du får papir på dine færdigheder.

Og uanset om du er ansat i den offentlige eller den private sektor, kan du spare din virksomhed for helt op til kr. 24.000,- per forløb.

På nuværende tidspunkt kan vi tilbyde følgende uddannelser, som er meritgivende og dermed SVU berettigede:

Lederuddannelsen med SVU
HR-Konsulentuddannelsen med SVU
LEAN uddannelsen med SVU

Uddannelserne indeholder forskellige fag på akademiniveau og udbydes i samarbejde med Københavns Erhvervsakademi og PROADVISOR. Den udbydes under lov om åben uddannelse, og du har derfor mulighed for at søge SVU-støtte (Statens Voksenuddannelsesstøtte). Københavns Erhvervsakademi har det pædagogiske og administrative ansvar for indholdet på uddannelsen.

Priseksempel ved 1 deltager på Lederuddannelsen med SVU:

Uddannelsespris: 53.950 kr. ex moms
SVU støtte fratrukket adm. gebyr*: 29.600 kr. ex moms
Din pris: 24.350 kr. ex moms

Tilmeldig dig klik her www.probana.com

Skræddersyet forløb
Ønsker din virksomhed et skræddersyet uddannelsesforløb, som også er SVU berettiget, er I velkommen til at kontakte os. Vi har skræddersyet flere forløb for virksomheder og institutioner, og kan gøre det samme for jer, hvis I ønsker at uddanne flere medarbejdere på én gang - og således spare en masse penge.

Priseksempel på et virksomhedsforløb med 12 deltagere:

Uddannelsespris inkl. eksamen: 253.000 kr. ex moms, SVU støtte fratrukket¨
adm. gebyr*: 177.756 kr. ex moms
Pris: 75.243 kr. ex moms
Pris pr. deltager: 6.270 kr. ex moms

Administrationsgebyret er inkluderet i uddannelsesprisen. SVU støtten udbetales separat og direkte til virksomheden efter uddannelsens afslutning.

Vil du vide mere?

Uddannelserne indeholder fag på akademiniveau og udbydes i samarbejde med KEA og PROADVISOR gruppen. De udbydes under lov om åben uddannelse, og du har derfor mulighed for at søge SVU-tilskud (Statens Voksenuddannelsesstøtte), så du kan få refunderet en andel af deltagerprisen.

Hvis du har spørgsmål vedr. SVU eller ønsker forhåndsgodkendelse til SVU tilskud, så kontakt PROADVISOR gruppen på tlf. 70 25 85 25.
Oplysninger om SVU og tilskud er givet ud fra de aktuelle gældende regler og med forbehold for ændringer i lovgrundlaget eller regelsættet samt den samarbejdende uddannelsesinstitutions accept. Kontakt derfor altid PROADVISOR gruppen ved tvivlsspørgsmål.

Du har desuden muligheden for at tage en afsluttende eksamen, som giver 10 ECTS- point.

Betingelser for at få SVU

For at blive godkendt til SVU støtte skal du opfylde følgende krav:
·     Du skal være mellem 25 og 64 år.
·     Du skal være dansk statsborger eller tilmeldt folkeregisteret i Danmark
·     Du skal have været fuldtidsbeskæftiget i 3 af de sidste 5 år.
·     Hvis du er lønmodtager, skal virksomheden godkende, at du må deltage i uddannelsen, og du skal være ansat i virksomheden i hele uddannelsesperioden.
·     Du må ikke modtage anden offentlig støtte, hvis du får løn fra en virksomhed
·     Du skal deltage i de aktiviteter, der er knyttet til uddannelsen

"Der kan søges SVU tilskud til uddannelsen på følgende vilkår:

Uddannelsen kræver X dages fremmøde. Hertil kommer afprøvning af praksisorienteret studierelevant afprøvning i de deltagende virksomheder (egen og kollegers) samt forberedelse, opgaveskrivning, projekt, eksamenslæsning etc.

Uddannelsen kan ikke gennemføres alene ved fremmøde! Hvor meget tid der forbruges herudover er individuelt, og der kan kun søges SVU for den reelle forbrugte tid, hvor medarbejderen ikke er til rådighed for virksomheden.
Arbejdsbelastningen forventes at være XX timer i undervisningsperioden, hvilket modsvarer XX kr. - i SVU støtte iflg. normeret tid/ECTS point.

EKS: Hvis deltageren reelt kun bruger 10 dage, hvor medarbejderen ikke er til rådighed for virksomheden, udover fremmøde, kan der således søges XX timer- = 18.048,- kr."

Få flere informationer på www.svu.dk eller på www.probana.com

 http://www.probana.com

Kontakter


Emner


Uddannelse
ad