PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/st%C3%B8j-beh%C3%B8ver-ikke-at-v%C3%A6re-et-problem-12540
ad

Støj behøver ikke at være et problem

Pressemeddelelse oktober 17, 2011 Byggeri

Med en ny serie af fleksible, vedligeholdelsesfrie støjskærme med individuelt design, markedsført under varemærket Soundflex gør den erfarne producent af støjafskærmningsløsninger, Lemming Hegn op med dogmet om, at trafikstøj er et problem, man må leve med.

Soundflex

I en ny 16-sidet brochure belyser virksomheden udfordringerne, når lyd bliver til støj samt mængderne af støj og støjens uheldige påvirkning af mennesker. Og ikke mindst giver Lemming Hegn konkrete bud på løsninger. Med denne informative brochure ønsker Lemming Hegn at lægge op til dialog om temaet.

Den voksende trafikmængde og deraf øgede støjniveau nødvendiggør et øget fokus på støjgenerne, der kan reduceres med forskellige virkemidler. De gængse værktøjer er støjreducerende asfalt, en sænkning af hastigheden og etablering af støjskærme.

Effektivitet og æstetik hånd i hånd

Trafikstøj kan således begrænses effektivt, men samtidig er der et æstetisk aspekt, og det er i kombinationen af effektiv støjafskærmning og et klædeligt design at Soundflex repræsenterer et tigerspring i udviklingen. Det har vi brugernes ord for:

»Det er nyt, at vi kan sidde udendørs og grille uden at blive stærkt generet af støj, og inden døre har vi det nu 100 procent støjfrit. Det betyder meget for os, og vi er blevet meget gladere for at bo her. Og så er støjskærmene i øvrigt flotte at se på,«lyder det fra Bjørn og Margit Købsted. Parret bor på Teglvænget i Horsens, hvor der for nylig er monteret Soundflex støjskærme.

Den nye brochure fra Lemming Hegn er distribueret til professionelle beslutningstagere i bygge- og anlægsbranchen, statslige og kommunale myndigheder, arkitekter, entreprenører med flere, men Lemming Hegn sender også gerne eksemplarer til alle andre som er interesserede i støjbekæmpelse.

Henvendelse kan ske til Lemming Hegn, tlf. 8685 9113 eller www.soundflex.dk

Billedtekst:

Familie: Ved opsætning af Soundflex støjskærm kan områder, der før har været for støjende at befinde sig i, tages i brug igen.

Soundflex: Beplantning med klatreplanter får støjskærmen til at falde pænt ind i omgivelserne.

---

Vedlagte foto er til fri afbenyttelse.

For yderligere oplysninger kontakt gerne undertegnede.

Med venlig hilsen

Jesper Pedersen, tlf. 8685 9113

Lemming Hegn er en dansk, familieejet fabrik beliggende nord for Silkeborg. Siden 1956 har virksomheden været kendt for at levere gedigne produkter af høj kvalitet. Med mere end 50 års erfaring inden for hegn og skærme har Lemming Hegn opnået stor, teknisk ekspertise i konstruktion og opstilling af støjskærme. Gennem syv år har vi arbejdet specifikt med udviklingen af Soundflex, og denne støjskærm er vurderet til at være blandt de mest effektive på markedet. Ikke to behov er ens. Derfor er vi meget fleksible over for individuelle ønsker, og Soundflex kan fremstilles, så støjafskærmningen falder ind i omgivelserne på den bedst mulige måde.

Kontakter


Emner


Byggeri
ad