PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/socialt-udsatte-var-ogs%C3%A5-b%C3%B8rn-engang-dengang-hjalp-vi-dem-heller-ikke-15439

Socialt udsatte var også børn engang - dengang hjalp vi dem heller ikke

Pressemeddelelse april 8, 2013 Samfund

Det er aldrig sjovt at stå bagerst i køen i supermarkedet. Og det er slet ikke sjovt, når man altid står der.

De var også børn engang

Men sådan er det for de socialt udsatte voksne. Man har lært at leve med det, fordi man trods alt har troet på, at man ikke blev helt glemt. Med de senere års hyppigt skiftende socialministre har vi oplevet, at børnedagsordenen gang på gang prioriteres højest og de udsatte voksne lavest, hvis man overhovedet kommer til dem, før den næste socialminister har sat en ny børnedagsorden.

Da man i starten af 90’erne lavede satspuljeaftalen, var det for at sikre en kontinuitet i indsatserne særligt for de svageste grupper, som i tillæg har de dårligste forudsætninger for at kæmpe deres egen sag og de svageste fortalere til at gøre det for dem. Erfaringen dengang var, at stærkt fokus og tidsbegrænsede projektindsatser i nogle år blev afløst af ingenting i de følgende år, og at nye indsatser startede på helt bar bund, når problemerne meldte sig igen. Det er hidtil lykkedes at skabe den ønskede kontinuitet, men efter tre år med magre satspuljer som en konsekvens af den sparsomme lønudvikling, der forventes at fortsætte i de kommende år, må puljen betragtes som reelt nedlagt.

Det er ikke fordi, det ikke er vigtigt med børnene og de handikappede. Men de udsatte voksne er også vigtige, og prioriteringen af andre grupper må ikke ske på bekostning af en ambitiøs politisk plan for indsatsen til socialt udsatte voksne. Regeringens løfte om en socialreform og dermed den lovede voksendagsorden kunne have reddet kontinuiteten og sammenhængen med de forudgående års indsatser. Det er både menneskeligt og samfundsøkonomisk uforsvarligt. Prisen for en svigtende social indsats er ekstremt langvarig. Det ved vi, fordi vi stadigvæk arbejder med konsekvenserne af 1970'erne og '80'ernes problemer.

Socialt udsatte var også børn engang – dengang hjalp vi dem heller ikke er navnet på en kampagne, som Landsforeningen af VæreSteder står bag. Kampagnen kører i uge 15 og 16. Kampagnens budskab er enkelt: Socialt udsatte voksne oplever et kollektivt svigt, som for mange af dem er et dobbelt svigt i den forstand, at de også blev svigtet som børn.
29 % af de udsatte værestedsbrugere har været anbragt udenfor hjemmet som børn. De lever 22 år kortere end gennemsnittet, og vi har aktuelt ingen nationale, socialpolitiske ambitioner om at hjælpe dem. 

De folkevalgtes tavshed er et monument over den tavshed, som socialt udsatte og deres organisationer står tilbage med. For dem er det afgørende, at der en klar politisk linje og en ambitiøs plan for, hvordan vi som samfund har tænkt os at skabe lige muligheder for alle. Det er nødvendigt, at et topgearet Socialministerium sætter sig i spidsen for udviklingen af den fremtidige velfærd også for de socialt udsatte voksne. Inden man accepterer stilstanden på udsatteområdet og de udsattes placering bagerst i køen som en uomgængelig konsekvens af krisen, eller blot som et led i den naturlige orden, bør man overveje både de kortsigtede og langsigtede samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser af det svigt, de socialt udsatte udsættes for.

Kampagnen kan ses på plakatsøjler i København og på banegårde i uge 15 og 16.
Der er rundsendt og uddelt et antal kampagnepostkort.
www.vaeresteder.dk

Kontakter


Cliff Kaltoft

Sekretariatschef
Landsforeningen af VæreSteder
cliff******** Vis...
2147**** Vis...

Emner


Samfund